parempaa suorituskykyä toiminnan tehokkuudella ja läpinäkyvyydellä Kuva Mikko Törmänen

Parempaa suorituskykyä toiminnan tehokkuudella ja läpinäkyvyydellä

Parantaakseen suorituskykyään on ymmärrettävä nykyhetken tulokseen vaikuttavat onnistumiset ja haasteet. Reaaliaikaisen tiedon kerääminen toiminnoista auttaa havaitsemaan niin onnistumiset kuin poikkeamatkin sekä tekemään tarvittavia muutoksia. Haasteena voi myös olla pirstaleisen tiedon hyödyntäminen työn ja toiminnan tehostamiseksi. 

Autamme sekä ottamaan älykkään tiedonkeruun käyttöön että hyödyntämään eri järjestelmiin tai organisaation osiin kerättyä tietoa toiminnan ja suorituskyvyn tehostamiseksi - tarpeeseenne räätälöidyllä kokonaisratkaisulla!

Ratko haasteet kanssamme

tehokas työ ja toiminnan läpinäkyvyys johtavat parempaan suorituskykyyn Kuva Mikko Törmänen

 


Näin kehität toiminnan tehokkuutta ja läpinäkyvyyttä

Seuraamalla työnteon ja arjen haasteita niin ihmisten, koneiden kuin toimintaympäristönkin havainnoinnin kautta saat käsityksen siitä, mitkä asiat lisäävät ja mitkä heikentävät tuottavuutta. Autamme havainnoinnissa, johtopäätösten tekemisessä ja tarvittavien muutosten viemisessä käytäntöön.

Tee työstä toimivaa ja arjesta ennakoitavaa

Asiantuntijat tarvitsevat haastavissakin olosuhteissa toimivat laitteet, sovellukset ja yhteydet, jotka tekevät työstä toimivaa ja arjesta ennakoitavaa. Haasteista voit kerätä tietoa työntekijöiltä itseltään tai voit ulkoistaa ongelmien havainnoinnin teknologialle

Kerää ja viesti reaaliaikaista tietoa toiminnasta

Läpinäkyvyyden lisääminen toimintaan ja tuotantoon tuo tehokkuutta viestintään ja työn organisointiin. Keräämällä ja viestimällä reaaliaikaista tietoa esimerkiksi tuotantokoneista, työn etenemisestä ja turvallisuusuhkista voit kehittää toimintaa ja parantaa reagointia sekä suorituskykyä erilaisissa tilanteissa. 

Automatisoi manuaalista ja usein toistuvaa työtä

Automatisoimalla manuaalista työtä ja usein toistuvia työtehtäviä jätät ihmisille aikaa arvokkaammalle työlle. Poista esimerkiksi turhat välivaiheet kirjaustyöstä tai hyödynnä turvakameroita prosessi- ja laadunvalvontatehtäviin.

Ennennäkemättömiä ratkaisuja tehokkuuden ja läpinäkyvyyden haasteisiin

Yhdistämme mobiiliteknologian, tekoälyn, digitalisaation sekä PRO AV:n kokemuksemme ja osaamisemme organisaatiollenne sopivan ratkaisun rakentamisessa. Innovointimme ei pysähdy - etsimme lakkaamatta uusia tapoja lisätä tehokkuutta ja läpinäkyvyyttä työn sujuvoittamiseksi vaativissa ympäristöissä. Haasta meidät luomaan juuri teille sopiva kokonaisuus!

puettavat teknologiat tuovat tehokkuutta teollisiin ympäristöihin Kuva Mikko Törmänen

 


Mitä tehokkuus ja läpinäkyvyys tarkoittavat eri toimialoilla?

Jokaisen organisaation tavoitteet tehokkuudelle ja tarpeet tiedonkeruulle sekä läpinäkyvyydelle ovat erilaiset - tässä muutamia esimerkkejä eri alojen työtehoa parantavista ratkaisuistamme.

Terveydenhuollossa

Terveydenhuollossa esimerkiksi tiedon koostaminen yhteen eri potilastietojärjestelmistä auttaa hahmottamaan hoidon kokonaiskuvan ja tekemään parempia päätöksiä.

Teollisissa työympäristöissä

Reaaliaikainen tieto tuotannon koneista, laitteista ja käyttöympäristöistä tuo näkemystä toiminnan laadusta ja mahdollisista ongelmakohdista. Langattoman viestinnän laitteilla ja sovelluksilla välittyy luotettavasti tietoa niin tuotannosta kuin esimerkiksi uhkatilanteista. 

Logistiikassa ja varastoissa

Pakettien ja rahdin 3D-mittaaminen nopeuttaa mittaustyötä, auttaa arvioimaan kuljetuskuluja tarkasti sekä optimoimaan varastotilan käyttöä. Tavaravirtojen reaaliaikainen seuranta auttaa paikantamaan toimitukset ja viestimään kuljetusajoista sekä mahdollisista viivästyksistä. Työprosessiin mukautuvat sovellukset auttavat tehostamaan esimerkiksi jokapäiväistä kirjaustyötä.

Kaupan alalla

Tarkka tieto asiakasmääristä sekä ihmis- tai tavaravirtojen liikkeistä auttavat työvuorosuunnittelussa ja nopeuttavat esimerkiksi hyllytystä. Ajankohtainen, visuaalinen tiedottaminen muistuttaa tärkeistä toimintatavoista ja auttaa herättämään kiinnostusta esimerkiksi sesonkivalikoimaan. Langattoman viestinnän laitteet ja sovellukset helpottavat kommunikointia työn lomassa.

Haasta meidät parantamaan toimintanne tehokkuutta ja läpinäkyvyttä!

Etkö löytänyt valmiista ratkaisuistamme etsimääsi? Etsimme jatkuvasti uudenlaisia teknologioita ja tapoja toteuttaa villejäkin visioita - ota siis yhteyttä niin jutellaan toiveistasi lisää!
 
Ota yhteyttä