työturvallisuutta vaativiin ympäristöihin Kuva Mikko Törmänen

Työturvallisuutta vaativiin ympäristöihin

Satunnaisten yksintyöskentelytilanteiden lisääntyessä tarve ihmisten reaaliaikaiseen seurantaan ja hälytysten automatisointiin kasvaa.

Myös uhkatilanteiden määrän kasvu palvelualoilla edellyttää tarkempaa valvontaa ja vaarallisten tilanteiden ennakointia sekä estämistä.

Jotta apu saadaan tarvittaessa paikalle, täytyy laitteiden, yhteyksien sekä prosessien olla kunnossa.

Tee työympäristöstä turvallinen kanssamme

yksintyöskentely vaativassa ympäristössä edellyttää työturvallisuudesta huolehtimista Mikko Törmänen

 


Näin teet työympäristöistä turvallisia vaativissakin olosuhteissa

Erilaisissa työympäristöissä on omanlaisensa haasteet työturvallisuuden toteutumisessa. Esimerkiksi liikkuvan työn turvaaminen kiinteällä valvontaratkaisulla ei välttämättä onnistu. Tärkeintä on huolehtia, että valitut työturvallisuutta parantavat toimet auttavat oikeassa hätätilanteessa, ja pyrkivät estämään uhkien toteutumista.

Kiinteä valvonta tarvitsee tuekseen liikkuvaa valvontaa

Usein turvavalvontaa hoidetaan kiinteillä valvontakameroilla ja -järjestelmillä, jolloin valvontakameroiden paikat ja kuvausalueet pysyvät muuttumattomina.

Etenkin liikkuvan työn valvontaan kannattaa lisäksi harkita mobiilia kameraa, joka näkee ja kuulee myös normaalivalvontaan jääville katvealueille.

Vie työturvallisuus prosesseista käytäntöön

Ei riitä, että työturvallisuuteen on määritetty toimivat prosessit - niiden täytyy myös toimia käytännössä, ja olla mutkaton osa arkea.

Joskus on helpompi pyytää ulkopuolinen arvio prosessin toimivuudesta, jotta mahdolliset katkokset viestin kulussa ja toimenpiteiden toteutumisessa saadaan selville.

Ennakoi uhkatilanteet reaaliaikaisella valvonnalla ja videokuvan analysoinnilla

Erilaiset turvavalvontaratkaisut ovat perinteisesti keskittyneet tiedon tallennukseen ja analysointia on hyödynnetty vasta, kun jotain on jo tapahtunut.

Nykyaikaiset valvontakamerat ja videoanalyysityökalut auttavat vaaratilanteiden ehkäisemisessä havaitsemalla uhkatilanteet jo ennen kuin mitään ehtii tapahtua.

Kokonaisvaltaisia ratkaisuja erilaisiin työturvallisuuden haasteisiin

Korvaamme esimerkiksi ihmisen tekemää valvontaa alati tarkkaavaisella ja väsymättömällä konenäöllä, sekä automatisoimme turvallisuuden seurantaa ja hälytyksiä - unohtamatta inhimillistä näkökulmaa.

Tulevaisuudessa voimme tehdä paljon enemmän - haemme koko ajan uusia mahdollisuuksia taklata työturvallisuuden haasteita.

Yhdistämme turvatekniikan, terveysteknologian, mobiiliteknologian, tekoälyn, digitalisaation sekä PRO AV:n kokemuksemme ja osaamisemme organisaatiollenne sopivan ratkaisun rakentamisessa. Haasta siis meidät ratkaisemaan turvallisuutenne pulmakohdat!

työturvallisuus vaativissa ympäristöissä esimerkiksi satama-alueella on ennakointia Kuva Mikko Törmänen

 


Esimerkkihaasteita työturvallisuudessa eri toimialoilla - ja miten ne ratkotaan

Jokaisella toimialalla haasteet ovat omanlaisensa, eikä turvallisuuden toteutumisesta saa koitua työhön ylimääräistä harmia - siksi ratkaisumme rakennetaan aina kunkin työtehtävän ja -ympäristön ehtojen mukaisesti.

Hoitoala

Hoitoalalla työhön turvaa tuovat esimerkiksi kehokamerat, jotka voivat pelkällä läsnäolollaan auttaa vähentämään uhkaavia tilanteita.

Niiden avulla turvallisuuden valvonta onnistuu myös paikoissa, joihin perinteiset valvontakamerat eivät näe.

Teollisuus ja logistiikka

Suurissa tehdasympäristöissä tai kuljetustyössä tehdään töitä usein yksin, jolloin avunsaanti voi olla hankalaa esimerkiksi sairaskohtauksen sattuessa.

Automatisoitu valvonta auttaa hälyttämään apua, vaikka henkilö ei itse olisi siihen enää kykeneväinen.

Kaupan ala ja palvelualat

Palveluammateissa kollegan saa luotettavasti kiinni langattoman viestinnän turvin uhkatilanteen kohdatessa.

Myös kehokamerat auttavat turvaamaan palvelutyötä ja dokumentoivat uhkatilanteet syyllisten kiinnisaamiseksi.

Haasta meidät tekemään työympäristöstänne turvallinen!

Etkö löytänyt valmiista ratkaisuistamme etsimääsi? Etsimme jatkuvasti uudenlaisia teknologioita ja tapoja toteuttaa asiakkaidemme tarpeita - ota siis yhteyttä niin jutellaan toiveistasi lisää!
 
Ota yhteyttä
Juhani Kartano

Sales Manager

Turvatekniikka, kameravalvontajärjestelmät ja videoanalyysiohjelmistot

040 547 9330

LinkedIn

Juhani Kartano Kauko Oy