BrainLit- biosentrinen valaistus tuo luonnonvalon työpaikoille - paranna henkilöstösi hyvinvointia ja työtehoa valolla

Suurin osa käyttämästämme valosta on suunniteltu näkemiseen, ei hyvinvointiin. Normaali sisävalaistus ei täytä luonnollista tarvettamme päivänvalon saantiin ja voi johtaa moniin terveysongelmiin, kuten huomion heikentymiseen tai aineenvaihdunnan toimintahäiriöihin.

BrainLit on henkilökohtaiseen valontarpeeseen vastaava biosentrinen valaistusjärjestelmä kaikille työpaikoille aina toimistoista tuotantoympäristöihin.

Biosentrinen valaistus säätää sisätilojen valaistusta itsenäisesti, jotta sisävalaistus mukailee luonnollista päivänvaloa sekä vastaa yksilöiden luontaiseen valontarpeeseen eri vuorokaudenaikoina ja vuorokausirytmeissä.

Lue lisää

BrainLit- biosentrinen valaistusjärjestelmä käytössä taukohuoneessa Kuva BrainLit

BrainLit vastaa ihmisen luontaiseen valontarpeeseen - tätä lähemmäs luonnonvaloa et keinotekoisesti pääse

 

BrainLit-valaistus mukautuu jäljittelemään sävyltään ja voimakkuudeltaan luonnonvaloa, jota emme saa riittävästi päivän aikana sisätiloissa. Katso videolta terveysteknologian asiantuntijamme Juha Alasen esittely hyvinvointia parantavasta valaistuksesta!

Vastaamalla ihmisten luontaiseen valontarpeeseen biosentrinen valaistus auttaa:

 • vähentämään sairauspoissaoloja 15-30 % 
 • parantamaan tuottavuutta 10-20 %
 • parantamaan kognitiivista suorituskykyä yli 10 % 

BrainLit-valaistusjärjestelmä oppii ja kehittyy keräämänsä palautteen myötä ja muokkaa valaistusta yksilöiden vuorokausirytmin ja luontaisen valontarpeen mukaan.

Biosentrinen valaistus mukautuu erilaisiin vuorokausirytmeihin

Kullakin henkilöllä on omanlaisensa vuorokausirytmi. Luonnollisen rytmin häiriintyminen tai vääristyminen heikentää terveyttä ja hyvinvointia.

Valaistusolosuhteet vaikuttavat ihmisen biologiseen rytmiin ja kognitiiviseen suorituskykyyn - siksi valaistuksen mukauttaminen erilaisiin vuorokausirytmeihin sopivaksi vaikuttaa positiivisesti myös työssä jaksamiseen ja työtehoon

Säätyvät valaistustasot tuovat terveydellisiä hyötyjä

Yhä useampi tutkimus painottaa päivänvalon tärkeyttä terveydelle, hyvinvoinnille ja unenlaadulle. Normaali sisävalaistus ei täytä ihmisen biologisia tarpeita valolle, mikä vaikuttaa hormonituotantoon sekä vuorokausirytmiin.

BrainLit-järjestelmää kehitetään jatkuvasti uusimpien tutkimusten pohjalta, jotta valo vastaa mahdollisimman hyvin ihmisten yksilöllisiin valontarpeisiin. BrainLit-valo ei välky, joten se ei aiheuta migreeniherkkyyttä.

Erilainen valo eri tyyppisille ihmisille ja työympäristöille

Tietyssä rytmissä toimivat ihmiset tarvitsevat päivän aikana keskimääräisesti samankaltaista valaistusta. BrainLit- biosentrinen valaistus voidaan säätää sopimaan aamu-, päivä- ja iltavirkuille eli erilaisille kronotyypeille.

Aamuvirkkuihin kuuluvat yleensä vauvat ja vanhukset, päivävirkkuihin työikäiset ja iltavirkkuihin teini-ikäiset. Valaistus voidaan asettaa toimimaan myös esimerkiksi työvuorokausirytmien mukaan.


Kaukon blogissa: Muinaisilla luolamiehillä oli asiat hyvin - he elelivät luonnonvalon ehdoilla

kädet toivottavat auringonvalon tervetulleeksi Kuva Canva

Muinaiset luolamiehet olivat meitä onnekkaampia: he saivat viettää päivänsä pääosin auringonvalossa. Elämä ei aina ollut herkkua luonnon ja villieläinten armoilla, mutta sentään auringonvalosta sai D-vitamiinia, energisyyttä ja valppautta.

Luonnonvalossa elely tarjosi myös luontaisen rytmin päivään: töitä paiskittiin valoisaan aikaan ja pimeällä vetäydyttiin luolien suojaan lepäämään.

Sisätiloihin ja keinovaloon siirtyminen on aiheuttanut nykyihmiselle terveyshaittoja, kuten univajetta ja heikentynyttä vireystasoa. Millaisen herätyksen BrainLit Alvenin käyttö saa aikaan uutukaisessa toimistorakennuksessa, jossa valaistuksen olettaisi olevan riittävän hyvä? Lue lisää blogista!

Lue lisää blogista

Miten valo vaikuttaa työn tehokkuuteen - suunnittele toimintaa parhaiten tukeva ja tehostava valaistus

Oikeanlainen valaistus stimuloi juuri oikeanlaista hormonituotantoa luontaisen vuorokausirytmin ylläpitoon. BrainLit hyödyntää erilaisia valaistustasoja eli reseptejä, jotta eri tiloille, tilanteille, tehtäville ja tyypeille voidaan luoda toimintaa parhaiten tukeva ja tehostava valo. 

Kun tilanne tai työtehtävä vaatii esimerkiksi valppautta ja keskittymistä, oikeanlainen valaistus pitää virkeänä ja auttaa tekemään työt skarppina ja tehokkaasti. Myös ohjeistukset on helpompi sisäistää, kun mieli on kirkkaampi ja vastaanottavaisempi. 

Biosentrinen valaistus sopii kaikille työpaikoille aina toimistorakennuksista tuotantoympäristöihin ja terveydenhuollon potilasympäristöihin. Valaistussuunnittelun teemme aina työympäristön ja sen ominaispiirteet huomioiden - kysy suunnitteluapua!

BrainLit - henkilökohtainen valaistus säätyy yksilöllisen valontarpeen mukaan Kuva: BrainLit
BrainLit Alven on henkilökohtainen aurinkosi - sen valaistustaso säätyy henkilökohtaisen valontarpeesi mukaan.

Tiesitkö, että...
... valolla on kolme ulottuvuutta.
 
1) Visuaalinen: vaikuttaa näkemiseen ja näkymiseen
2) Tunteellinen: vaikuttaa mielialaan, energisyyden
tunteeseen, rentoutumiseen
3) Biologinen: vaikuttaa valppauteen, kognitiiviseen
suorituskykyyn, heräämiseen ja nukkumiseen
 
Vain biosentrinen valaistus ottaa huomioon kaikki kolme.

Automaattisesti säätyvä valaistus tuo työpaikoille myös kustannussäästöjä energiankulutuksessa ja huoltokuluissa

BrainLit Elven -valaistusjärjestelmä käytössä Handelsbankenilla Kuva BrainLit
BrainLit Elven -valaistusjärjestelmä käytössä Handelsbankenilla

BrainLit-valaistusjärjestelmässä jokaisessa valaisimessa tai vähintään jokaisessa huoneessa on sensori, joka tunnistaa liikkeen tilassa ja säätää valaistusta automaattisesti.

Kun tilassa ei havaita liikettä, valot säätyvät himmeämmiksi tai sammuvat kokonaan, mikä vähentää energiankäyttöä ja säästää kustannuksissa verrattuna aina päällä oleviin valoihin. Lisäksi: 

 • valaistusjärjestelmän toiminnallinen laatu on 10-20 % parempi kuin perinteisillä järjestelmillä, mikä tuo säästöjä myös huoltokuluissa.
 • BrainLit-valaistuksella on paras yhteensopivuus ja parhaat käyttöominaisuudet yhdessä muun terveysteknologian kanssa.
 • valaistusjärjestelmän käyttöikä on noin 14 vuotta (50 000 tuntia).
 • valaistuksen tuotanto on LED-valoihin verrattuna 8 % energiatehokkaampaa.

Pyydä tarjous


Suunnittele luonnonmukainen valaistus erilaisiin työympäristöihin

Biosentrinen valaistus lisää työn tuottavuutta, parantaa yksilöiden kognitiivista suorituskykyä ja työturvallisuutta. Räätälöimme valaistuksen työpaikan sekä työn ominaispiirteisiin sopivaksi. Huomioimme koko tilan ja sen eri käyttötarkoitukset aina toimistotiloista tuotantoympäristöihin. Autamme työpaikan valaistussuunnittelussa ja kriittisten, valaistuksen toimintaan vaikuttavien asioiden huomioinnissa.

Vuorotyöhön sopiva valaistus eri toimialoille

BrainLit käyttökohde elektroniikkahuolto Kuva BrainLit

BrainLit-valaistus sopii eri työvuoroihin ympäri vuorokauden sotkematta kehon sisäistä kelloa: päivänvalon riittävyyden lisäksi valaistuksessa huomioidaan, että ihminen pystyy toimimaan virkeänä yölläkin, mutta luontainen vuorokausirytmi ei vaaraannu.

Valaistussuunnittelu kokous- ja kongressitiloihin

BrainLit-käyttökohde kokous- ja kongressitilat Kuva BrainLit

Kun ihmiset kerääntyvät tunneiksi tai päiväksi kuuntelemaan esityksiä tai pitämään kokousta, valaistus auttaa pitämään osallistujat sekä esiintyjät virkeämpinä. Oikeanlainen valaistus auttaa välittämään viestiä tehokkaammin ja saa ihmiset vuokraamaan tilat uudelleen.

Opetus- ja koulutustiloihin sopiva valaistus

BrainLit-käyttökohde opetus- ja koulutustilat Kuva BrainLit

Oppimista voi parantaa sopivalla valaistuksella. Valo auttaa keskittymään ja muistamaan asioita, sekä vaikuttaa positiivisesti mielialaan. Monet lapset ja nuoret kärsivät myös univajeesta, joka heikentää muistia. Valaistus auttaa pitämään yllä normaalia unirytmiä, joka voi osaltaan vaikuttaa lieventämään myös ADHD:n oireita.

Oikeanlainen valaistus toimistoihin ja etätyöhön

BrainLit-käyttökohde toimistot Kuva BrainLit

Valaistuksella voi vaikuttaa tehokkaan toimistoympäristön luomiseen ja auttamaan työntekijöitä saamaan itsestään enemmän irti päivän aikana niin työpaikoilla kuin kotona etätoimistolla. Oikeanlainen valo parantaa virkeyttä, havainnointikykyä ja mielialaa, sekä auttaa nukkumaan ja voimaan paremmin. 

Valaistussuunnittelu liikuntapaikoille ja eri aktiviteetteihin

BrainLit-käyttökohde liikuntapaikat Kuva BrainLit

Liikunnallinen suorituskyky, harjoittelu ja reaktioajat paranevat hyvällä unensaannilla. Unenlaatuun taas vaikuttaa säännöllinen vuorokausirytmi, jonka toteutumista voi parantaa oikeanlaisella valaistuksella. Kylmällä valkoisella valolla voi aktivoida kehoa ja lisätä energisyyttä.

Teollisuuden työympäristöihin sopiva valaistus

BrainLit-käyttökohde teollisuus Kuva Canva

Teollisuusympäristöissä työtä tehdään usein pääosin keinotekoisessa valaistuksessa. Sopiva valaistus vaikuttaa näkemiseen, mielialaan ja havainnointikykyyn ja sitä kautta työergonomiaan ja -turvallisuuteen. Biosentrinen valaistus pitää henkilöstön terveempänä, pienentää vaihtuvuutta ja parantaa työnantajamielikuvaa.

BrainLit-valaistusjärjestelmän takaisinmaksuaika on 3-24 kk

BrainLit-valaistusjärjestelmä tuo käyttäjilleen työteho- ja terveyshyötyjä, joiden myötä organisaatioidenkin toiminta kehittyy kohti tuloksellisempaa arkea:
 • Sairauspoissaolot vähenevät 30-50 % 
 • Työntekijöiden tuottavuus paranee 10-20 % 
 • Tiedon vastaanottamis- ja käsittelykyky paranee yli 10 % 
 • Keskimääräiset työsuhteiden pituudet ovat yli 1 vuoden pidempiä
 • Henkilöstön sitoutuvuus ja pysyvyys paranevat 
Biosentrinen valaistusjärjestelmä säästää myös asennus- ja käyttökustannuksissa verrattuna perinteisiin LED-valaistusjärjestelmiin.
 
Keskimääräinen BrainLit-valaistusjärjestelmän takaisinmaksuaika on 3-24 kk.
 

Biosentrinen valaistus suuriin tiloihin tai henkilökohtaisille työ- ja oleskelupisteille

Aloita pienesti henkilökohtaisella valolla tai uusi koko tilojenne valaistus kerralla biosentriseksi - valaistusratkaisumme ovat vapaasti laajennettavissa ja kytkeytyvät saumattomasti toisiinsa. Uudet valot ovat helposti liitettävissä järjestelmään ilman rakenteellisia muutoksia.

ELVEN - koko tilan valaistusjärjestelmä

BrainLit Elven -valaistusjärjestelmä käytössä Vierumäellä Kuva BrainLit
BrainLit Elven -valaistusjärjestelmä käytössä Vierumäellä. 

BrainLit Elven - luo voittamattoman luonnollinen valaistus sisätiloihin DALI-kaapeloinnin turvin. 

Elven-valaistusjärjestelmän hyödyt kiinteistön omistajille:

 • Pienemmät käyttö- ja asennuskustannukset
 • Parempi joustavuus
 • Kiinteistön arvon kasvu 
 • Skaalautuva valaistusjärjestelmä
 • Täysi liitettävyys muihin biolääketieteen järjestelmiin

Pyydä tarjous

ALVEN - henkilökohtainen aurinkosi

04_Brainlit_hemmakontor_429_compressed
BrainLit Alven -valaistus käytössä kotikonttorilla.

BrainLit Alven - henkilökohtaisesti optimoitava valaistus. Toimii ilman kaapelointia ja tukee yksilöiden hyvinvointia ja tuottavuutta esimerkiksi työpöytävalaisimena. Liitettävissä muihin ALVEN-valaistusjärjestelmän osiin tai ELVEN-järjestelmän osaksi.

Organisaatiot hyötyvät henkilökohtaisesti optimoidusta valaistuksesta

Yksilöidyt valaistusolosuhteet tuovat välittömän vaikutuksen valon käyttäjän hormonitasapainoon, parantavat unenlaatua, terveyttä ja hyvinvointia, ja sitä kautta koko organisaation tuloksellisuutta.

Lue lisää Alvenista

Mahdollisuus myös UV-valolla puhdistukseen

ELVEN-kattovalaistukseen saat myös UVEN-ominaisuuden: UV-C-valoa tuottavat ledit, jotka tappavat viruksia ja bakteereita. UV-valot kytkeytyvät käyttöön, kun kaikki ihmiset ovat poistuneet tilasta. Kun sensorit havaitsevat tilassa ihmisen, valot kytkeytyvät automaattisesti takaisin biosentriseen valaistukseen.

Tilojen säännöllinen desinfiointi UV-valolla takaa toimintakyvyn ja pitää henkilöstön terveempänä. UV-C-valo tappaa 90 % patogeeneista alle 2 minuutissa ja 99,9 % patogeeneistä alle 6 minuutissa.

Tarjoamme BrainLit BioCentric Lighting -valaistusjärjestelmän kokonaisratkaisuna, johon kuuluvat: 
 
Projektinhallinta
Järjestelmän asennus
Käyttöönotto ja käynnistys
Järjestelmän kehitys
Tuki ja huolto
Analytiikka
 

Suunnitellaan teille sopiva valaistus

Kumppanimme BrainLit-valaistusjärjestelmien suunnitteluissa ja asennuksissa 

Vuonna 2012 perustetun BrainLitin kotipaikka on Ruotsissa. BrainLit-järjestelmät ja -valaisimet saat Suomessa Kaukolta. BrainLit-valaistusjärjestelmät suunnitellaan yhteistyössä Kaukon ja BrainLitin kanssa tilan pohjapiirrustusten perusteella. Asennuksen ja huollot hoitaa asiantuntijakumppanimme 4Business.

4Business-asentaa-BrainLit-valojärjestelmää-Vierumäellä Kuva: BrainLit

 

Seuraa luontaista valontarvettasi ja ota yhteyttä - suunnitellaan tiloihinne sopiva valaistus!

Juha Alanen

Sales Manager

Terveysteknologiat, Healthtech

+358 40 922 9142

LinkedIn

Juha Alanen Kauko Oy