Tietosuojaseloste | Kauko Oy

Päivitetty: 17.1.2023

Rekisterinpitäjä: Kauko Oy 
Y-tunnus: 0100650-0 
Osoite: Tiilitie 10, 01720 Vantaa 
Yhteyshenkilö: Johan Enlund

 

Rekisterin nimi

Kauko Oy asiakas- ja markkinointirekisteri

Lue tarkemmin, mitä kaikkea rekisterimme pitää sisällään ja miten voit omiin tietoihisi vaikuttaa:

Rekisterin käyttötarkoitus

Kauko Oy kehittää asiantuntijatyön sujuvuutta, tehokkuutta ja turvallisuutta vaativissa työympäristöissä tietoteknisten ratkaisujen avulla. Jotta voimme palvella nykyisiä ja tulevia asiakkaitamme, kumppaneitamme sekä muita sidosryhmiämme yhä paremmin, ylläpidämme asiakas- ja markkinointirekisteriä.

Rekisteriin pyrimme tallentamaan tietoja ainoastaan niistä yritysten yhteyshenkilöistä, joiden tehtäviin tai vastuualueeseen Kauko Oy:n tai emoyhtiömme Signal Partners Oy:n tai Signal Groupin tarjoamat tuotteet ja palvelut kuuluvat.

Rekisteriin tallentamiamme henkilötietoja käsittelemme EU:n tietosuoja-asetusten sekä Suomen henkilötietolain mukaisesti. Sinulla on oikeus tarkistaa, mitä tietoja olemme sinusta tallentaneet. 

Kerättyjä henkilötietoja käytämme soveltuvin osin asiakas- tai kumppanisuhteiden rakentamiseen, ylläpitoon ja kehittämiseen, viestintään, tuotteiden ja palveluiden kohdennettuun markkinointiin sekä rekrytointitarkoituksiin. 

Henkilötietojen keräämisen ja käsittelyn peruste 

Keräämme tietojasi prospektointityön, myynnin, markkinoinnin ja tuotekehityksen tueksi. Hyödynnämme tietoja soveltuvin osin myös asiakasprojekteissa ja -toimeksiannoissa ja niihin liittyvässä viestinnässä - aina projektinjohdosta laskutukseen - sekä asiakas- ja kumppanisuhteiden hoitamisessa ja rekrytoinnissa.

Rekisterin tietosisältö ja tietolähteet

Sinusta kerättävät tiedot koskevat työtäsi, työrooliasi ja työnantajaasi. Emme lähtökohtaisesti kerää tai käsittele henkilökohtaisia tietojasi (esim. syntymäaika, kotiosoite) paitsi poikkeustapauksissa, silloinkin aina omalla suostumuksellasi.

Asiakas- ja markkinointirekisteriimme koottuja tietoja ovat:

 • yhteystiedot kuten etunimi, sukunimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero
 • työtehtävään liittyvät tiedot kuten tehtävä, vastuualue
 • työnantajayrityksen yhteys- ja taustatiedot
 • osallistumis- ja käyttäjätiedot Kaukon järjestämiin tapahtumiin (esim. webinaarit, koulutukset)
 • asiakassuhteeseen liittyvät tiedot (esim. yhteydenotot, tapaamiset)
 • mahdolliset luvat ja suostumukset
 • mahdolliset muut suostumuksellasi kerätyt tiedot (esim. ruokavaliotiedot tilaisuuksien tarjoiluun liittyen).

Keräämme henkilötietoja myös asiakassuhteessa syntyvästä dokumentaatiosta, Kaukon verkkosivuilta (mm. lomakkeen täyttö tai rekisteröityminen) sekä yleisesti saatavilla olevista lähteistä, kuten:

 • rekisteröidyn yrityksen tai henkilön tekemät ilmoitukset (suullinen, kirjallinen, verkkotoiminta)
 • julkaisut (asiakasyrityksen omat julkaistut tiedot esim. verkkosivuilla)
 • julkiset rekisterit (kaupparekisteri)
 • markkinoilla olevat ostettavat rekisteritiedot (yritykset, jotka myyvät rekisteritietoja)
 • media
 • muut julkaisut (tietokannat, internetissä julkaistut tiedot)

Tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Emme luovuta henkilötietoja säännönmukaisesti yrityksen ulkopuolelle. Asiakassuhteesi hoitamista varten saatamme välittää meille jakamaasi tietoa yhteistyökumppaneillemme, jotka olennaisesti liittyvät palvelumme tuottamiseen tai tuotteiden toimittamiseen sinulle tai organisaatiollesi. Tällöinkin toimitamme vain tarpeellista ja välttämätöntä tietoa.

Osa käyttämistämme ulkopuolisista palvelun- tai ohjelmistontarjoajista saattaa säilyttää tietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella.

Käyttämiämme myynti- ja markkinointiteknologioita ovat mm.: HubSpot, Google TagManager, Google Analytics, Google AdWords, Hotjar, Facebook/Meta business manager, LinkedIn business manager; työskentelyalustat Microsoft SharePoint/One Drive & Teams; prospektointityökalu Vainu.

Henkilötietojen suojaus ja säilytysaika

Säilytämme ja käytämme tietojasi lakeja ja säädöksiä noudattaen ja suhtaudumme tietoturvaan vakavasti. Asiakas- ja markkinointirekisterimme on suojattu palomuurein, käyttäjätunnuksin ja salasanoin, ja pääsy tietoihin on vain työntekijöillämme ja niillä kumppaneillamme, jotka tarvitsevat tietoja Kaukon projekteissa ja toimeksiannoissa tai tukipalveluissa (tilitoimisto).

Säilytämme henkilötietoja niin kauan kuin se on palveluidemme toimittamisen sekä asiakassuhteen hoitamisen kannalta oikeutettua sekä kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön (Suomi, EU) mukaista. Meille rekrytointitarkoituksissa jakamiasi tietoja säilytämme 6 kk ajan niiden vastaanottamisesta. Tarpeettomat ja vanhentuneet tiedot hävitämme asianmukaisesti.

Evästeiden käytöstä verkkosivustollamme

Seuraamme verkkosivustomme käyttöä välttämättömillä evästeillä, joita tarvitsemme palveluidemme tuottamiseen. Hyödynnämme myös mieltymyksiä ja tilastoja kerääviä evästeitä, sekä markkinoinnin kohdentamiseen tarkoitettuja evästeitä.

Käyttämiimme evästeisiin pääset tutustumaan tarkemmin evästeasetuksissa, joita hallinnoimme Cookiebot-työkalulla. Asetuksiin pääset klikkaamalla sivuston vasemmassa alakulmassa olevaa paperiliitinikonia.

Evästeet tallentavat rekisteriin tietoja IP-osoitteen perusteella tunnistetuista kävijöistä. Näitä voivat olla mm.:

 • tiedot verkkosivukäyttäjän suostumuksellaan tilaamista ja lataamista markkinoinnin materiaaleista (mm. dokumentin nimi, latauksen ajankohta)
 • tiedot markkinointiviestien lähetyksestä, avaamisesta ja klikkauksista
 • tiedot verkkosivujen käytöstä (mm. ajankohta, vieraillut sivut ja vierailun kesto)

Evästeiden ja käyttötietojen (verkkovierailut ja aktiivisuus) analytiikan perusteella luomme ja keräämme tietoa kiinnostuksenkohteistasi kohdennettua markkinointia varten.

Cookiebot pitää kirjaa tekemistäsi valinnoista evästeiden käytön suhteen verkkosivuillamme. Voit milloin tahansa tarkistaa ja päivittää sivustollamme hyväksymäsi tai hylkäämäsi evästeet sivuston vasemman alakulman paperiliitinikonia klikkaamalla, tai evästekäytäntö-sivullamme

Rekisteröidyn oikeudet 

Sinulla on oikeus tietää, mitä sinua koskevia tietoja markkinointi- ja asiakasrekisteriimme on tallennettu. Tarkastamisen lisäksi sinulla on oikeus: 

 • peruuttaa antamasi lupa tietojesi käyttöön
 • vaatia virheellisten tietojen oikaisua
 • vaatia vanhentuneiden tietojen poistoa
 • kieltää tietojesi käyttö markkinointitarkoituksiin
 • rajoittaa tietojesi käsittelyä
 • vaatia tietojen siirtämistä järjestelmästä toiseen
 • tehdä tietojesi väärinkäytöstä valitus valvontaviranomaisille.

Tarkastus- tai oikaisupyyntö tulee tehdä kirjallisesti asiakaspalveluumme tai henkilörekisterin ylläpitäjälle. Pyynnössä tulee yksilöidä, mitä tietoja vaaditaan korjattavaksi, anonymisoitavaksi tai kokonaan poistettavaksi ja millä perusteella. Pyydetyt toimet toteutetaan viivytyksettä, mikäli viranomaiset ja/tai lainsäädäntö eivät sitä estä.

Pyynnön tekijän henkilöllisyyden todennamme riittävällä tasolla ennen tietojen luovuttamista, oikaisua tai poistoa.

Korjauspyynnön epäämisestä rekisterin vastuuhenkilö antaa kirjallisen todistuksen, jossa mainitaan syyt, joiden vuoksi korjauspyyntö on evätty. Asianomaisena voit saattaa epäämisen tietosuojavaltuutetun ratkaistavaksi.

Organisaatiomme lähettämistä markkinointisähköposteista löytyy linkki verkkosivulle, jossa voit päivittää viestintään antamiasi suostumuksia. 

 

Jos henkilötietojesi käyttö tai sisältö mietityttää, olethan meihin yhteydessä

 Koska henkilötietojen käsittelyä koskevaa lainsäädäntöä uudistetaan jatkuvasti, päivitämme myös tietosuojaselostetta sekä verkkosivustojemme evästetoimintaperiaatteita säännöllisesti. Ajantasaiset selosteet ja ehdot löytyvät aina verkkosivuiltamme.