Puettava ProGlove-viivakoodinlukija tehostaa keräilytyötä ja parantaa työergonomiaa

Viivakoodinluku on merkittävä osa tavaroiden käsittelyä logistiikassa. Skannauksia voi kertyä jopa yli 300 päivässä henkilöä kohden. Koodien skannaaminen sitoo usein toisen käden lukijan käyttämiseen, vaikka keräilytyössä olisi hyvä käyttää molempia käsiä. 

Puettava ProGlove-viivakoodinlukija vapauttaa kädet erillisen lukijan pitelystä työntekoon ja parantaa työergonomiaa. Se tehostaa keräilyä lyhentämällä skannausaikoja jopa 4 sekuntia per skannaus ja vähentämällä virheskannauksia jopa 75 %.

Lue lisää
ProGlove käytössä Lufthansalla Kuva ProGlove

Puettava ProGlove-viivakoodinlukija tehostaa tuotekeräilyä ja parantaa työergonomiaa monilla aloilla

ProGlove-viivakoodinlukijahanskat ovat markkinoiden keveimpiä ja nopeimpia. Kokemukset puettavan teknologian käytöstä vaihtelevat eri aloilla ja erilaisissa ammateissa. Yhteistä kaikille on, että puettava viivakoodinlukijan käyttö tehostaa työtä ja parantaa työergonomiaa. Ne kulkevat aina kätevästi mukana, eivät häiritse esimerkiksi trukilla ajoa tai tavaroiden kantamista, ja mahtuvat käteen myös työkäsineiden päälle. 

Kaupan alan ja varaston keräilytyössä

ProGlove MARK Display Warehouse

Kaupan alan ja varastojen keräilytyössä ProGlove-viivakoodinlukijahanskan on havaittu: 

  • säästävän yksittäisen tavaran käsittelyaikaa nopeuttamalla skannausaikoja ja helpottamalla keräilijän työtä
  • vähentävän väärien tuotteiden keräystä ja virheskannauksia 
  • helpottavan keräystyötä ja lisäävän työn tehokkuutta
Logistiikassa ja pakettiliiketoiminnassa

puettava ProGlove-skanneri käytössä pakettiliiketoiminnan tehtävissä Kuva ProGlove

Logistiikassa ja pakettien käsittelyssä puettava ProGlove-skanneri auttaa muun muassa:

  • nopeuttamaan kuormien lastaus- ja purkuaikoja
  • käsittelemään suuremman määrän paketteja päivässä nopeamman skannausajan myötä
  • lyhentämään uusien työntekijöiden perehdytykseen tarvittavaa aikaa paremmalla ohjeistuksella
Teollisuuden kokoonpanotyössä

puettava ProGlove-viivakoodinlukijahanska käytössä trukkia ajaessa Kuva ProGlove

Teollisuuden kokoonpanotyössä ja koneiden korjauksessa puettava skanneri: 

  • auttaa tekemään työt ergonomisemmin
  • lyhentää aikaa, joka kuluu kävelemiseen ja osien etsimiseen työtehtävien välillä
  • nopeuttaa kokoonpanotyöhön kuluvaa aikaa
  • parantaa prosessin laatua yksinkertaisella ohjeistuksella

Vähennä skannausvirheitä ja kehitä liiketoimintaa puettavilla viivakoodinlukijoilla

Puettava ProGlove-viivakoodinlukija on oiva apu kasvavan pakettiliiketoiminnan ja ruoan verkkokaupan sekä näihin liittyvän tuotekeräilyn tehostamiseen ja työergonomian parantamiseen. Se sopii erinomaisesti myös erilaisiin teollisuuden kokoonpanotehtäviin, joissa koneenosien tunnisteita luetaan asennuksen yhteydessä.

Erilaisia viivakoodinlukijoita suurien ja pienien skannausvolyymien ympäristöihin

Saatavilla on erilaisia lukijoita riippuen päivittäisten skannausten määristä ja käyttäjien tarpeista. Lukijan saa hankittua esimerkiksi käyttäjäänsä opastavalla näytöllä tai ilman. Skannereita voi käyttää joko päätelaitteisiin kytkettynä tai niiltä voi siirtää tietoa suoraan varaston taustajärjestelmiin.

Puettava viivakoodiskanneri opastaa käyttäjää ja vähentää skannausvirheitä

Näytöllinen skanneri vähentää etsimiseen kuluvaa työaikaa ja skannausvirheitä: se opastaa käyttäjälleen kerättävän hyllyn ja hyllypaikan, kertoo onnistuneesta skannauksesta äänellä tai värinällä, sekä näyttää seuraavan tilaukselle tarvittavan tuotteen tiedot näytöllään. Palaute ohjaa työtekijän toimintaa ja työn laatua.

Lisää toiminnan läpinäkyvyyttä ja tue tiimejä paremmalla työnohjauksella

Lisäät toiminnan läpinäkyvyyttä keräämällä dataa skannausmääristä esimerkiksi laitteiden sijainnin perusteella. Tuet tiimien työtä ohjaamalla resurssit datan perusteella oikeisiin työpisteisiin ja -kohteisiin. Voit myös jakaa työntekijöille tietoa työpäivän aikana kertyneistä skannausmääristä ja askeleista. 

Hallitse viivakoodinlukijoita keskitetysti ProGlove Insight -sovelluksella

ProGlove Insight -sovelluksen avulla voit hallita skannereita keskitetysti: näet lukijoiden käyttöasteen ja tilan, ja paikannat sekä päivität laitteet helposti. Sovelluksessa voit kerätä tietoa prosesseittain tai työpisteittäin, asettaa tavoitteita, seurata ja analysoida trendejä, sekä kehittää toimintaa tiedon pohjalta. 

Voit seurata puettavien viivakoodinlukijoiden käyttöä, kuten skannausmääriä ja skannausaikoja, sekä tarjota käyttäjille tietoa esimerkiksi riittävien turvavälien täyttymisestä - ja varoittaa niiden alittumisesta. Analysoi kerättyä tietoa ja hyödynnä sitä työvoiman resursointiin sekä toiminnan kehittämiseen. 

varastotyöntekijä kantaa kädessään Panasonic Toughbook A3:a Kuva ProGlove

 

Työympäristöönsä soveltuva puettava skanneri

puettava ProGlove-viivakoodinlukija ei haittaa työntekoa Kuva ProGlove

 

Kun skannausmäärät ylittävät 300 viivakoodinlukua per työntekijä per työvuoro, ProGlove maksaa itsensä nopeasti takaisin. Voit valita viivakoodinlukijan erilaisilla skannausetäisyyksillä, akunkestoilla, yhteysvaihtoehdoilla ja muilla toiminnallisuuksilla tarpeidesi ja skannausmääriesi mukaan. 

Lukijat saa yhdistettyä suoraan päätelaitteisiin Bluetoothilla, ne voi kytkeä useamman laitteen työasemaan ProGlove Gatewayn avulla tai niille voi rakentaa tukiasemilla oman verkkonsa. Lukijaa voi myös käyttää ilman mobiililaitetta ja viedä tiedot suoraan varaston taustajärjestelmiin.

Autamme valitsemaan työympäristöösi sopivan skannerin - ota yhteyttä! 

Pyydä tarjous

Kun haluat tehostaa keräilytyötä, ota yhteyttä!

Janne Kolu

Head of Sales

Logistiikka & kauppa
Mobiiliteknologia, sensori- ja visualisointiteknologiat 

+358 50 598 6001

LinkedIn

Janne Kolu Kauko Oy