Puettava ProGlove-viivakoodinlukija tehostaa logistiikan ja kaupan alan keräilytyötä, parantaa työergonomiaa ja työtyytyväisyyttä

Viivakoodinluku on merkittävä osa tavaroiden käsittelyä muun muassa logistiikassa ja kaupan alalla ruoan verkkokaupan keräilyssä. Skannauksia voi kertyä jopa tuhansia päivässä henkilöä kohden. Koodien skannaaminen sitoo usein toisen käden lukijan käyttämiseen, vaikka keräilytyössä olisi hyvä käyttää molempia käsiä. 

ProGloven puettava viivakoodinlukija vapauttaa kädet erillisen lukijan pitelystä työntekoon ja parantaa työergonomiaa. Työtyytyväisyys paranee, kun kevyt ja sujuvakäyttöinen skanneri vähentää työn kuormittavuutta ja rasitusvammoja. ProGlove tehostaa keräilyä lyhentämällä skannausaikoja jopa 4 sekuntia per skannaus ja vähentämällä virheskannauksia asiakaskokemusten mukaan jopa 75 %.

Lue lisää
puettava ProGlove-viivakoodinlukija parantaa ergonomiaa Kuva ProGlove

Näin puettava ProGlove-viivakoodinlukija parantaa ergonomiaa ja tehostaa tuotekeräilyä kaupan alalla, logistiikassa ja teollisuudessa

Puettavan viivakoodinlukijan käyttö parantaa työergonomiaa ja tehostaa työtä eri aloilla ja ammateissa. ProGlove-skanneri on oiva apu kasvavan pakettiliiketoiminnan ja ruoan verkkokaupan sekä näihin liittyvän logistiikan ja tuotekeräilyn tehostamiseen sekä ergonomian ja työtyytyväisyyden parantamiseen. Se sopii erinomaisesti myös erilaisiin teollisuuden kokoonpanotehtäviin, joissa koneenosien tunnisteita luetaan asennuksen yhteydessä.

Viivakoodinlukijahanska kaupan alan ja varaston keräilytyössä

ProGlove MARK Display Warehouse

Kaupan alan ja varastojen keräilytyössä ProGlove-viivakoodinlukijahanskan on havaittu: 

 • säästävän yksittäisen tavaran käsittelyaikaa nopeuttamalla skannausaikoja ja helpottamalla keräilijän työtä
 • vähentävän väärien tuotteiden keräystä ja virheskannauksia 
 • helpottavan keräystyötä ja lisäävän työn tehokkuutta sekä työtyytyväisyyttä
 • vähentävän viivakoodinlukijan puhdistustarvetta, kun ProGlove puetaan työhanskan päälle
Puettava skanneri logistiikassa ja pakettiliiketoiminnassa

ProGlove käytössä Lufthansalla Kuva ProGlove

Logistiikassa ja pakettien käsittelyssä puettava ProGlove-skanneri auttaa muun muassa:

 • nopeuttamaan kuormien lastaus- ja purkuaikoja ja parantamaan työn laatua
 • käsittelemään suuremman määrän paketteja päivässä nopeamman skannausajan myötä
 • lyhentämään uusien työntekijöiden perehdytykseen tarvittavaa aikaa paremmalla ohjeistuksella
 • helpottamaan pakettien käsittelyä ja parantamaan turvallisuutta, kun sekä kädet että sormet pysyvät vapaina pakettien pitelyyn
Puettava viivakoodinlukija teollisuuden kokoonpanotyössä

puettava ProGlove-viivakoodinlukijahanska käytössä trukkia ajaessa Kuva ProGlove

Teollisuuden kokoonpanotyössä ja koneiden korjauksessa puettava skanneri: 

 • auttaa tekemään työt ergonomisemmin, vähentää työn kuormittavuutta ja rasitusvammoja
 • lyhentää aikaa, joka kuluu kävelemiseen ja osien etsimiseen työtehtävien välillä
 • nopeuttaa kokoonpanotyöhön kuluvaa aikaa
 • parantaa prosessin laatua yksinkertaisella ohjeistuksella
 • vahvennettu skanneriteknologia kestää myös pienet kolhut, eikä sen käyttöä tarvitse varoa

Miten paljon puettava viivakoodinlukija säästää aikaa tuotekeräilyssä?

ProGlove-viivakoodinlukijahanskat ovat markkinoiden keveimpiä ja nopeimpia. Ne kulkevat aina kätevästi mukana, eivätkä häiritse esimerkiksi trukilla ajoa tai tavaroiden kantamista. Katso videolta esimerkki ProGlove-viivakoodinlukijan näppäryydestä ja nopeudesta verrattuna pistoolikahvaiseen skanneriin!
 

ProGlove- puettava skanneri maksaa itsensä takaisin jopa 8 viikossa - katso esimerkkilaskelma

Esimerkkilaskelmassamme on hyödynnetty suomalaisen logistiikka-alan asiakasyrityksemme lajittelualueelta kerättyä dataa. Laskelmassa on huomioitu hankintaan ja ylläpitoon liittyvät kulut, kun työtä tehdään arkena yhdessä vuorossa ja jokaisella työntekijällä on oma viivakoodinlukijansa.

Tyypillinen työvuoro lajittelussa
 • Työntekijöitä: 4
 • Luettuja viivakoodeja: 750
▶️ ProGloven käyttöönoton jälkeen
 • Säästetty aika per viivakoodinluku: 4 sekuntia
 • Takaisinmaksuaika investoinnille: 8 viikkoa
 • Säästöä työvoimakuluissa vuodessa: 2 henkilötyövuotta

Kuinka paljon aikaa säästyisi teillä - ja mitä se tarkoittaisi työn tuottavuudelle tai hankinnan ROI:lle? Testaa ProGlovea 60 päivää ilmaiseksi ja totea itse!

Varaa testijakso


Miten voit vähentää skannausvirheitä ja kehittää liiketoimintaa puettavilla viivakoodinlukijoilla?

ProGlove-viivakoodinlukija vähentää keräilyyn kuluvaa työaikaa ja auttaa vähentämään skannausvirheitä. Sen käyttöönotto ja käytön opettelu on helppoa myös uusille työntekijöille.

Puettava viivakoodiskanneri opastaa käyttäjää ja vähentää skannausvirheitä

Näytöllinen skanneri vähentää tiedon ja tuotteiden etsimiseen kuluvaa työaikaa ja skannausvirheitä: se opastaa käyttäjälleen kerättävän hyllyn ja hyllypaikan, kertoo onnistuneesta skannauksesta merkkiäänellä, merkkivalolla tai värinällä, sekä näyttää seuraavan tilaukselle tarvittavan tuotteen tiedot näytöllään. Palaute ohjaa työtekijän toimintaa ja työn laatua.

Lisää toiminnan läpinäkyvyyttä ja tue tiimejä paremmalla työnohjauksella

Lisää toiminnan läpinäkyvyyttä keräämällä dataa skannausmääristä esimerkiksi laitteiden sijainnin perusteella. Tue tiimien työtä ohjaamalla resurssit datan perusteella oikeisiin työpisteisiin ja -kohteisiin. Vähennä tiedon etsimistä tableteilta ja käsipäätteiltä - kerro vain oleellinen tieto näytöllisen skannerin avulla. Voit jakaa työntekijöille tietoa myös työpäivän aikana kertyneistä skannausmääristä ja askeleista.

Erilaisia viivakoodinlukijoita suurien ja pienien skannausvolyymien ympäristöihin

Saatavilla on erilaisia lukijoita riippuen päivittäisten skannausten määristä ja käyttäjien tarpeista. Lukijan saa hankittua esimerkiksi käyttäjäänsä opastavalla näytöllä tai ilman. Skannereita voi käyttää joko päätelaitteisiin kytkettynä tai niiltä voi siirtää tietoa suoraan varaston taustajärjestelmiin.

Kun haluat hallita viivakoodinlukijoita keskitetysti - ota käyttöön ProGlove Insight -sovellus

ProGlove Insight -sovelluksen avulla voit hallita skannereita keskitetysti: näet lukijoiden käyttöasteen ja tilan, ja paikannat sekä päivität laitteet helposti. Sovelluksessa voit kerätä tietoa prosesseittain tai työpisteittäin, asettaa tavoitteita, seurata ja analysoida trendejä, sekä kehittää toimintaa tiedon pohjalta. 

Voit seurata puettavien viivakoodinlukijoiden käyttöä, kuten skannausmääriä ja skannausaikoja, sekä tarjota käyttäjille tietoa esimerkiksi riittävien turvavälien täyttymisestä - ja varoittaa niiden alittumisesta. Analysoi kerättyä tietoa ja hyödynnä sitä työvoiman resursointiin sekä toiminnan kehittämiseen. 

varastotyöntekijä kantaa kädessään Panasonic Toughbook A3:a Kuva ProGlove

 

Valitse työympäristöönsä soveltuva puettava skanneri

puettava ProGlove-viivakoodinlukija ei haittaa työntekoa Kuva ProGlove

 

Oletko koskaan laskenut viivakoodinlukijoiden ROI:ta? Kun skannausmäärät ylittävät 300 viivakoodinlukua per työntekijä per työvuoro, ProGlove maksaa itsensä nopeasti takaisin. Voit valita viivakoodinlukijan erilaisilla skannausetäisyyksillä, akunkestoilla, yhteysvaihtoehdoilla ja muilla toiminnallisuuksilla tarpeidesi ja skannausmääriesi mukaan. 

Lukijat saa yhdistettyä suoraan päätelaitteisiin Bluetoothilla, ne voi kytkeä useamman laitteen työasemaan ProGlove Gatewayn avulla tai niille voi rakentaa tukiasemilla oman verkkonsa. Lukijaa voi myös käyttää ilman mobiililaitetta ja viedä tiedot suoraan varaston taustajärjestelmiin.

Autamme valitsemaan työympäristöösi sopivan skannerin - ota yhteyttä! 

Pyydä tarjous

Kun haluat tehostaa keräilytyötä, ota yhteyttä!

Janne Kolu

Head of Sales

Logistiikka & kauppa
Mobiiliteknologia, sensori- ja visualisointiteknologiat 

+358 50 598 6001

LinkedIn

Janne Kolu Kauko Oy