nykyaikainen turvatekniikka auttaa ennakoimaan uhkatilanteita työssä Kuva Mikko Törmänen

Uhkatilanteet yleistyvät työpaikoilla - miten turvatekniikka auttaa?

Olen urani varrella kuullut lukemattomia ikäviä tarinoita erilaista uhkatilanteista työssä. Niin epäreilulta kuin se tuntuukin, suurinta väkivallan uhkaa koetaan ammateissa, joissa ihminen palvelee toista ihmistä: hoitoalalla, lastensuojelussa, jakeluliiketoiminnassa, joukkoliikenteessä, opetustyössä, kaupan alalla, ja niin edelleen. 

Viimeaikaisissa asiakastapaamisissa olen valitettavasti oppinut uhkatilanteiden yleistyneen nyt myös tehtävänkuviin, joissa turvallisuuden tunne on aikaisemmin ollut uhattuna lähinnä öisin - jos silloinkaan.

Työturvallisuuslaki edellyttää mahdollisuuksien mukaan estämään uhkatilanteet työssä. Tämä voi tarkoittaa esimerkiksi kulkemisen järjestelyistä huolehtimista, toimintaohjeiden tekoa, turvallisuuskoulutuksia tai uhkatilannekartoituksia ja tilanteiden toteutumisen seurantaa.

Vanhat tavat ennakoida eivät kuitenkaan aina toimi, sillä tilanne voi kärjistyä ennalta-arvaamattomistakin syistä. Miten nykypäivän turvatekniikka voi olla avuksi ennalta estämässä uhkia ja luomassa turvallisempia työympäristöjä?

 

Automaattinen avun hälyttäminen auttaa vakavimmissa tilanteissa  

Usein työpaikoilla on käytössä esimerkiksi ulkoistettuna palveluna vartiointiliike, jonka puhelinnumeroon voi soittaa uhkatilanteen koittaessa. Tämä ei kuitenkaan ole täysin turvallinen tapa toimia esimerkiksi silloin, kun uhkatilanne pahenee nopeasti tai vartijan paikalle tulo kestää tositilanteessa liian kauan. 

Esimerkiksi radiopuhelimet ovat nopea tapa välittää viestiä: kun viestiä puhutaan, se menee välittömästi perille vastaanottajalle. Jos puhumiseen ei ole aikaa tai mahdollisuutta, joissain radiopuhelimissa on erikseen hälytysnappi, jota painamalla hälytys lähtee valvomoon. 

Jos tilanne pahenee niin nopeasti tai yllättäen, ettei henkilö enää itse kykene hälyttämään apua, kehittämämme KaukoTurva-sovellus hälyttää apua automaattisesti tiettyjen ennalta määritettyjen tilanteiden toteutuessa.

Esimerkiksi jos henkilö on liian kauan paikallaan tai puhelimen sensoreista tunnistetaan nopea putoaminen, valvomolle voidaan lähettää automaattinen hälytys. KaukoTurvan toiminnallisuudet toteutetaan aina käyttöympäristöönsä sopiviksi, jotta vältytään tarpeettomilta hälytyksiltä.

 

push-notifikaatio esihälytyksestä Kauko Turva -sovelluksen näyttökuvaKaukoTurva-sovelluksessa käyttäjä voi esimerkiksi estää itse tarpeettoman hälytyksen lähettämisen.

 

Todistamisen taakka on uhrilla - dokumentointi auttaa saamaan syylliset kiinni

Olipa kyseessä sanallinen, henkinen tai fyysinen väkivalta, syyllisen saaminen kiinni teostaan edellyttää lain mukaan todisteita. Yksi tapa dokumentoida tapahtumia ovat perinteiset valvontakamerat, joita löytyy useimpien julkisessa käytössä olevien kiinteistöjen yhteydestä.

Vaikka kamerat olisi sijoitettu harkiten ja niiden kuvakulmat olisi valittu mahdollisimman tarkkaan alueet reunasta reunaan kattaviksi, perinteisessä valvonnassa syntyy silti katvealueita, joihin kamerakuva ei yllä. 

Tällöin hyvä ratkaisu ovat vartaloon tai vaatteisiin kiinnitettävät haalarikamerat, jotka kulkevat ihmisen mukana mihin tahansa henkilökin kulkee. Videolla käyn läpi perusteet erilaisista bodycameista ja niiden valinnasta.

Kehokamerat tallentavat kuvan lisäksi myös ääntä, jolloin sanallinenkaan uhkaus ei jää tallentumatta. Onpa bodycamien todettu asiakaspalautteiden mukaan myös estävän uhkatilanteiden kärjistymisen pelkällä olemassaolollaan.

 

Käyn videolla läpi perusteet erilaisista kehokameroista ja niiden valinnasta liikkuvaan työhön. Video: Kaukon YouTube-kanava

 

Automaattinen valvonta reagoi uhkiin ennen kuin ne pahenevat

Tekoälykkäillä turvakameroilla voimme myös automatisoida valvontaa: valvontakamerat voivat esimerkiksi vahtia, ettei luvaton henkilö ylitä tiettyä rajaa liikkeessä - jos ylittää, siitä lähtee hälytys. Tunnistaminen voidaan tehdä anonyymisti esimerkiksi työvaatteiden, nimikyltistä löytyvän yrityslogon tai muun tunnisteen perusteella.

Automaattinen valvonta sopii myös kiinteistöihin tai sen osiin, joissa ei aina ole paikalla ihmisiä. Esimerkiksi savu voidaan tunnistaa kamerakuvasta automaattisesti ja palokunta hälyttää paikalle ennen kuin tuli pääsee leviämään tai rakennuksen ulkopuolelta havaitaan liekkejä.

Kurkkaa videoni, jolla käyn lyhyesti läpi videokuvan analysointia ja tekoälyn mahdollisuuksia turvavalvonnassa.

 

Käyn videolla läpi perusteet videokuvan analysoinnista ja tekoälyn mahdollisuuksista turvavalvonnassa. Video: Kaukon YouTube-kanava

 

Proaktiivinen reagointi on paras tapa estää uhkatilanteet työssä

Paras tapa estää uhkatilanteita työssä on reagoida tilanteisiin proaktiivisesti - niin kentällä kuin hankinnoissakin. Syntyvien uhkatilanteiden ennustaminen on vaikeaa, mutta oikeilla teknologiavalinnoilla riskienhallinta on huomattavasti helpompaa. 

Maailmanlaajuisesta komponenttipulasta huolimatta i-PRO-kameroita saa hankittua ilman toimitusvaikeuksia. 5 vuoden takuu tuo turvaa käytön ensimmäisille vuosille - mutta eipä kameroita ole meillä juuri käynyt huollossa muutenkaan 😉

Tiesithän muuten, että 1.4.2022 lähtien Panasonicin turvatekniikka on kulkenut nimellä i-PRO?

Olipa etsinnässäsi päivitys nykyisiin turvajärjestelyihin tai jokin täysin uusi tapa huolehtia työturvallisuudesta, ota yhteyttä niin käydään läpi tilanteet ja tarpeet!

Ota yhteyttä

Juhani Kartano

On inspiroivaa ratkaista haasteita henkilö- tai tilaturvallisuuteen, prosessinvalvontaan, rikosten tai vahingontekojen selvittämiseen liittyen. Nykypäivän kameratekniikkaa ja analyysitoimintoja voi hyödyntää turvakäytön lisäksi mm. markkinoinnin analysoinnissa ja apuvälineenä, tapahtumien toteutuksessa teattereissa ja konserteissa. Millainen kokonaisuus tehdään yhdessä?

Background element