ihminen valoverkkokuvion edessä Credit: Fernand de Canne Unsplash

Älykäskin teknologia kaipaa ihmistä kehittyäkseen

Älykäs, älykkäämpi, tekoäly? Uudet teknologiat mahdollistavat prosessien automatisointia, uudenlaisia työtapoja, parempaa datankeruuta ja jopa täysin uutta liiketoimintaa. Ne muuttavat työprosesseja ja työnkuvia, mutta tapahtuuko kehitys aina kohti parempaa? Vaikka innovaatioita tipahtelee taivaalta ja uutuus houkuttaa, voi älykkäästäkin teknologiasta olla käyttäjälleen haittaa.

Hieno ominaisuus voikin olla surkea käyttää 

Uusi teknologia tekee yleensä asiat kaikin puolin vanhaa paremmin. Käyttöönotossa piilee kuitenkin riskejä: teknologian hyödyntäminen täytyy miettiä kokonaisuutena myös työn suorittajan näkökulmasta.

Hienojen ominaisuuksien edessä voi sokeutua miettimään käyttöä ensisijaisesti tietystä näkökulmasta - olkoon se sitten yhteenliitettävyys taustajärjestelmään, soveltuvuus haluttuun toimintoon työssä tai paremmat datankeruun mahdollisuudet. Unohtuu miettiä työntekijää - siis sitä, jonka arkeen uusi teknologia eniten vaikuttaa.

Etenkään vaativiin olosuhteisiin mukaan otettava teknologia ei saa tehdä työstä sen suorittajalle liian monimutkaista. Jos ihmisen täytyy painella viittä tai kuutta lisänappia tehdäkseen työnsä uudella tavalla, työteho alkaa kärsiä - ja ihmistä kyrsiä.

Ei ole kiva kiivetä pylvääseen tekemään töitä, jos homma korkeuksissa kestää pidempään ja on hankalampi tehdä kuin aiemmin. Käyttöönotossa kannattaa siis pureskella asioita kaikista näkökulmista, ettei lopputulos yllätä negatiivisesti. 

 

ihminen lyhtypylvästä korjaamassa nosturilta käsin Credit American Public Power Association UnsplashKuva: American Public Power Association, Unsplash

Ihmistä tarvitaan koneen oppaaksi

Vaikka koneet tekevät tiettyjä asioita ihmisiä nopeammin ja paremmin, on ihmisellä suuri rooli teknologian järkevässä hyödyntämisessä. Ihminen kykenee yhdistämään teknologian tarvemäärittelyt käytännön tekemiseen aina ergonomiasta liiketoimintahyötyihin ja sovelluksen tai laitteen käytettävyyteen.

Meidän roolinamme onkin miettiä, mitä työssä pitäisi parantaa, miten hommat tehdään uudella ja sujuvammalla tavalla, miksi toimintaa tehostetaan, millaista dataa kerätään ja miten uudella teknologialla luodaan kilpailuetua. Teknologiavalinnassa täytyy kuunnella sekä asiantuntijoita että itse käyttäjiä, jotta työnteko ei hankaloidu ja uudistus tuottaa oikeasti arvoa. 

 

Älä pelkää kokeilla

Alkuun kannattaa keskittyä ratkomaan päivittäisiä ongelmia, eikä tavoitella liian suuria. Jo pelkkä työprosessien automatisointi voi tuoda kilpailuetua markkinoilla, vaikka tekoälyä ei vielä hyödyntäisikään. Kaikki etu on kuitenkin hetkellistä, joten toimintaa täytyy kehittää jatkuvasti.

Mitä aikaisemmin on tekemisissä uusien teknologioiden kanssa, sitä ripeämmin niiden kanssa voi kehittyä ja sitä nopeammin saa etumatkaa muihin yrityksiin. Pian etumatkaaja keksii jo täysin uuttakin liiketoimintaa oppimistaan kokemuksista. 

 

kuuluisan apinasta ihmiseen -evoluutiokuvan versiointi päättyen kännykän käyttöön Credit Johannes Plenio UnsplashKuva: Johannes Plenio, Unsplash

Edelläkävijyys tarkoittaa myös epäonnistumisia ja kokeiluja - jos aina tekee asiat samalla tavalla vain pienin kehitysaskelin, ei voi odottaa valtavaa kehitystä työtehossa eikä tuloksissa.

Uudet teknologiat edellyttävät muutosta yrityskulttuuriin: täytyy uskaltaa testata rohkeasti vaihtoehtoja, tehdä virheitä ja oppia niistä. Vain niin löytää kultakimpaleet ja timantit valtavasta teknologiamassasta. 

"Kun Kauko on kumppanina, käyttäjää ei kyrsi"

Kaukolaisilla on tähän paljon annettavaa - olemme valmiita kokeilemaan ja tekemään uusia asioita, oppimaan ja kehittymään asiakkaidemme ja partnereidemme kanssa.

Pohdimme aina projekteja käytännön toteutuksen kannalta: miten uusi teknologia saadaan vastaamaan työnteon tarpeita nyt ja tulevaisuudessa, kuinka ja millä moduuleilla laitteista saadaan mahdollisimman pitkään hyöty irti ja miten teknologialla kerätään tietoa ilman, että käytettävyys hankaloituu. 

Olemme apunasi digitalisoimassa vaikkapa manuaalisia varastoprosesseja, autamme hyödyntämään turvakameroita uhkien automaattisessa tunnistamisessa ja keräämään videosta dataa konenäön avulla.

Mikä haasteesi onkin, etsimme oikeat välineet, ohjelmistot, järjestelmät ja toimittajat, jotta teknologiauudistus tuo organisaatiosi arkeen sujuvuutta, auttaa kehittämään yrityksesi toimintaa ja tekemään parempia päätöksiä.

Juha Rytkönen

Rytkönen toimi Kauko Oy:n toimitusjohtajana vuosina 2019-2022. Hänen aikanaan Kauko uudisti strategiaansa kohti kestävämpiä, asiakastarpeeseen kehitettyjä kokonaisratkaisuja. Tämä tapa toimia tunnetaan yhä nimellä #kaukokatse.

Background element