unelma tulevaisuuden työstä voi toteutua Kaukon kanssa Kuva Mikko Törmänen

Lupa unelmoida – innovaatiot toteuttavat haaveita tulevaisuuden työstä

Tekoälyn ja automaation avulla syntyy jatkuvasti yhä parempia ja innovatiivisempia palveluita ja tuotteita, joiden avulla työn tuottavuus paranee, manuaalista työtä poistuu ja työtehtävät automatisoituvat. Mutta kenellä on muka aikaa seurata supernopeaa kehitystä ja vielä ymmärtää, miten teknologiat saa parhaiten sulautumaan osaksi oman organisaation arkea?

Me teemme tätä päivittäin asiakkaidemme erilaisiin tarpeisiin vastaten. Takanamme on kokonainen verkosto viisaita päitä pohtimassa teknologioiden mahdollisuuksia, uhkia, vahvuuksia, heikkouksia, jakamassa ideoita toteutuskelpoisiin ja –kelvottomiin, sekä suunnittelemassa ratkaisujen päivitettävyyttä ja sujuvaa käyttöä arjessa aina sovellusten ja laitteiden elinkaaren loppuun saakka.

 

Tekemällä asioita törmää epäkohtiin - ja ratkaisuihin

Olemme huomanneet itsekin, kuinka arvokas resurssi on, kun voi hyödyntää apunaan ihmisiä, jotka ovat jo syvällä sisällä teknologioissa niin monelta suunnalta. Kun osaava kumppani auttaa ratkomaan teknisiä haasteita, voi oman huomionsa keskittää oikeasti merkityksellisiin asioihin, kuten kokonaisuuksiin ja eri sidosryhmien toiminnan huomiointiin nippelitietojen sijaan.

Haluamme olla samanlainen resurssi omille asiakkaillemme – se, jolle voi heittää vähän keskeneräisenkin ajatuksen, pienen tai isommankin pulman. Vastapalloon heitämme liudan viisaita kysymyksiä sekä ratkaisuajatuksen, josta lähteä rakentamaan parempaa tulevaisuutta.

 

kuvituskuva-MikkoTormanen_KEKSI_Kauko-Roi_0651Autamme esimerkiksi turvaamaan yksintyöskentelyä paikoissa, joissa kollegan ja viranomaisenkin apu on kaukana. Jos ihminen ei itse pysty hälyttämään apua, teknologia auttaa. Kuva: Mikko Törmänen

 

Olemme niitä tyyppejä, jotka testailevat asioita etunenässä ja kategorisoivat ne joko mahtavaksi tai roskaksi. Niitä, joille soitetaan, kun joku ei toimi – ja joita turhauttaa yli kaiken, kun teknologian käytettävyys sakkaa. Yritys- ja organisaatiotasolla saamme aikaan esimerkiksi kymppitonnien säästöjä järkevämmällä työprosessilla, pienemmillä varautumisen kustannuksilla ja paremmalla työteholla.

Joskus uusien työskentelytapojen ja teknologioiden valinta vaatii vähän lennokkaampaa ajatustyötä. Ulkopuolisen kumppanin kanssa sparrailu ja innovointi auttaa näkemään asiat selkeämmin.

 

Innovoivan kumppanin läsnäolo antaa luvan unelmoida isompaa tai pienempää muutosta

Innovatiivisuus on sitä, että sallii itsellensä luvan tehdä huomioita nykyisistä tavoista toimia, eikä jää kiinni olemassa oleviin ratkaisuihin. Se on lupa unelmoida ja pohtia “voi kun toi toimisi näin” tai “voi kun meillä olisi tällainen”. 

Meidän ja asiakkaidemme arkipäiviin vaikuttaa kolme innovoivaa tahoa:

  1. Kaukolaiset itse hakevat innovaatioita ympäri maailman ja pohtivat, miten tietyt projektit voitaisiin tehdä tietylle asiakkaalle, miten voitaisiin parantaa aikaisempaa toimintaa. Usein näillä innovaatioilla taklataan jo olemassa olevaa haastetta tai ongelmaa tietyssä yrityksessä.

  2. Kumppanit, joilla on insightia omaan alaansa ja omaan tarjoomaansa, olivat ne sitten ohjelmistoja tai laitteita tai niiden yhdistelmiä. Usein nämä innovaatiot liittyvät saman teknologian hyödyntämiseen jossain toisessa kontekstissa: toisella toimialalla tai täysin toisessa käyttötarkoituksessa.

  3. Pitkäaikaiset asiakkaamme, joiden kanssa luottamussuhteemme on syvä ja jotka mielellään kuvaavat meille ongelmia, mutta eivät välttämättä tiedä vielä, millä ongelma ratkeaisi.

Kun nämä kolme kohtaavat, löydetään täysin uusiakin tapoja taklata asioita: vaikka yksi ratkaisu ei toimi kaikille, yksi ratkaisuaihio voi ratkaista useammankin ongelman. Joskus riittää parantaa pieniä detaljeja: esimerkiksi lisätä mobiliteettia, jotta homma rullaa paremmin. Joskus uudistumisen yhteydessä on parempi ravistella nykyisiä toimintamalleja oikein kunnolla.

 

yhdessä ideointi on hyvien kehitysideoiden alku Kuva Mikko TörmänenKun yhdistetään kolme viisasta päätä - asiakkaat, teknologiakumppanit ja kaukolaiset - löydetään ennennäkemättömiäkin tapoja tuoda tehokkuutta työhön. Kuva: Mikko Törmänen

 

Puettava teknologia on esimerkki toimintatapoja ravistelevasta teknologiasta

Yksi ravisteleva teema ovat puettavat teknologiat, jotka vaativat toisinaan melkoisesti totuttelua: yhtäkkiä laitteelle pitää puhua, jotta asiat hoituvat. Uudenlainen työntekotapa voi olla niin hämmentävä ja vieras, että se jäisi käyttämättä ilman alkuopastusta, läpikäyntiä, toiminnallisuuden ja käytettävyyden varmistusta. Siksi pidämme kädestä kiinni ja taklaamme kaikki käytettävyyshaasteet, jotta uusi teknologia ei jää hyllyyn pölyttymään.

 

puettava älylaite on esimerkki toimintatapoja ravistelevasta teknologiasta Kuva Mikko TörmänenPuettava älylaite voi alkuun tuntua vieraalta - siksi opastamme käyttöönotossa, jotta teknologiasta tulee aidosti osa arkea. Kuva: Mikko Törmänen

 

Meillä on velvollisuus pysyä kartalla asiakkaidemme toimialojen haasteista, ajankohtaisesta osaamisesta ja tarjota teknologialla aidosti arvoa arkeen: roolimme on toimia ymmärryttäjänä teknologian ja asiakkaan välillä, jotta pala tekoälyä sieltä ja virtuaalista maailmaa täältä tuovat konkreettista hyötyä asiakkaan toimintaan.

Viimeisen parin vuoden aikana meillä on ollut ilo auttaa kehittämään muun muassa teknologiaa etänä hoidettaviin lopputarkastuksiin, sparrata myynnin, messujen ja osaamisen siirron kehittämistä asiantuntijaorganisaatioissa, ideoida tasavertaisempaa koulutusta etänä ja läsnäoleville, sekä kymmenkertaistaa lipunmyyntiä aikana, jolloin fyysinen osallistuminen ei ollut lainkaan mahdollista.

 

Kaukolaiset osaavat kaikkea lennokkaasta sparrailusta tekniseen tukeen – ota yhteyttä!

Emme pelkää puntaroida mitä tahansa probleemaa. Otamme tarvittaessa tapaamisiin mukaan myös viisaampia teknologiapäitä konsultoimaan tarpeitasi.

Ole siis yhteydessä, kun kaipaat lennokkaampaa sparrailuapua tai teknologisempaakin tulkkia - meidän tehtävä on tehdä teknologiasta ymmärrettävää, käytettävää ja hyödyistä konkreettisia!

Ota yhteyttä 

Arto Luukkainen

Haluan tuoda laatua asiakkaideni työpäiviin laitteilla, teknologioilla ja mobiileilla sovellusratkaisuilla. Innostun tekoälystä, konenäöstä ja keskusteluista niiden ympärillä. Kaikista parasta on päästä muuttamaan asiakkaiden osaaminen ja ideat konkreettisiksi ratkaisuiksi - helpottamaan ja tehostamaan työntekoa.

Background element