Virtuaalisen hoitotyön ohjelmisto - Hippo Virtual Care Platform

Hippo on virtuaalisen hoitotyön ohjelmisto terveydenhuollon ammattilaisille ja kouluttajille. Se yhdistää henkilökohtaisen live-kohtaamisen edut etähoitotyön turvallisuuteen ja vaivattomuuteen. Hippo auttaa myös voittamaan hoitotyön aika- ja paikkasidonnaisuuden sekä koulutukselliset haasteet.

Hippo yhdistyy saumattomasti sairaalan useisiin eri tietojärjestelmiin, viestintäalustoihin ja sovelluksiin. Sen avulla esimerkiksi potilaskohtaamiset, chatit, ja videointi siirtyvät potilastietojärjestelmään ilman erillistä sanelua. Vaativissa erikoisleikkauksissa avustaminen onnistuu Hipon avulla etänä reaaliaikaisen HD-kuvan ansiosta.

Lue lisää

Hippo Virtual Care -ohjelmisto tekee hoitotyöstä virtuaalista Kuva iStock

Yhteistyö- ja tiedonjako-ohjelmisto vaativiin hoitotyön ja etäyhteistyön tarpeisiin terveydenhuollossa

Hippo- virtuaalisen hoitotyön ohjelmisto on tehty vaativaan hoitotyöhön ja erilaisiin etäyhteistyön tarpeisiin niin lääkäreiden, ensihoidon, hoitajien kuin koulutettavienkin välillä. Se esittää kaiken päätöksentekoon tarvittavan tiedon yhdessä alustassa, automatisoi työnkulkuja ja parantaa hoitohenkilökunnan välisen yhteistyön ja tehtyjen hoitopäätösten laatua.

Ensihoidon ja lääkärien väliseen etäyhteydenpitoon

Hippo Virtual Care Platform helpottaa tiedonjakoa ensihoidon ja lääkärien välillä Kuva iStock

Hippo-ohjelmisto helpottaa tiedonjakoa, diagnoosien tekemistä ja kliinistä päätöksentekoa sekä yhteistyötä ensihoidon, lääkärien ja erikoissairaanhoidon välillä. Esimerkiksi ensihoidon välittämä reaaliaikainen videokuva auttaa arvioimaan potilaiden tarvitsemaa hoitoa jo ennen sairaalaan tuloa, tehostaa valmistelutyötä sekä potilaiden vastaanottoa.

Erikoistuvien lääkärien tai hoitajien koulutukseen

Hippo Virtual Care Platform tehostaa hoitohenkilökunnan koulutusta Kuva iStock

Koulutettava voi toimia potilaan kanssa huoneessa kaksin, kun kokenut lääkäri tai muu ammattilainen opastaa häntä etävideoyhteydellä. Reaaliaikainen etämentorointi vähentää virheitä toimenpiteissä ja lisää itsevarmuutta erikoistuville tai harjoitteleville kirurgeille ja lääkäreille. Etäproktoroinnin ja videotallennuksen ansiosta hoitotyöstä voi antaa arvion jälkikäteen ja käydä läpi mahdolliset virheet tai onnistumiset.

Hoitovälineiden käytön etäkoulutukseen

Hippo Virtual Care Platform helpottaa hoitovälineiden käytön etäkoulutusta Kuva iStock

Hoitohenkilökunta voi kouluttaa toisiaan uusien hoitovälineiden käyttöön videoyhteydellä eri paikkakuntien tai maanosien välillä. Esimerkiksi intuboinnissa on helpompaa noudattaa visuaalisia ohjeita työn edetessä kuin opettella vaiheet etukäteen. Myös potilaita voi opastaa reaaliaikaisen videokuvan välityksellä esimerkiksi kuntoutuksessa tai etävastaanotolla.

Lääkärikierron tehostaminen ja helpottaminen

Hippo Virtual Care Platform tehostaa lääkärikiertoa Kuva iStock

Lääkärin kiertoa voi helpottaa ja tehostaa jakamalla etäyhteyden avulla videokuvaa potilaan luota ja konsultoimalla hoitoa etänä. Hoitohenkilökunta voi älylasien avulla viestiä reaaliajassa etänä työskentelevien kollegojen kanssa, ja hakea esimerkiksi potilastietoja, toimenpideohjeita ja tiedostoja konsultaation tai lääkärikierron aikana.

Hippo tarjoaa edellytykset turvalliseen ja tehokkaaseen hoitotyön arkeen

Hippo Virtual Care -ohjelmisto helpottaa tiedon jakamista hoitotyössä tuomalla kaiken tärkeän tiedon näkyville yhteen paikkaan. Tiedon keskittäminen tehostaa ja helpottaa työskentelyä sekä parantaa potilaiden tyytyväisyyttä hoitoon. 

Hippo-alustan kautta hoitohenkilökunta saa koostetusti tietoa potilaan käyntihistoriasta, häntä hoitaneista lääkäreistä, tehdyistä toimenpiteistä, kotimittauksista, allergioista, ja niin edelleen. Tämä vähentää tiedon etsimiseen kuluvaa aikaa ja tärkeän tiedon löytymistä.

lääkäriopiskelijat kävelevät käytävää pitkin Kuva Shutterstock

 


Etäyhteistyön lisääminen parantaa potilas- ja työturvallisuutta hoitotyössä

hippo-virtual-care-platform-etävastaanotto-iStock

 

Terveydenhuollon ammattilaisten välisen etäyhteistyön lisääminen parantaa potilas- ja työturvallisuutta vähentämällä työntekijöiden altistumista infektioille. Lisäksi se vähentää henkilökohtaisten suojavälineiden käyttöä ja niistä aiheutuvia jätemääriä. Hippo-alustan on myös todettu vähentävän burnouteja hoitotyön tekijöiden keskuudessa.

Hippo Virtual Care Platformista näet nopeasti esimerkiksi paikalla olevat kollegat tai työssä tarvittavat resurssit. Löydät helposti vastaanotollasi käyneet potilaat, tiedät mistä potilastietojärjestelmistä henkilöiden tietoja on järjestelmään haettu ja näet esimerkiksi tulevat vastaanottoaikasi ja potilaasi etukäteen.

Voit luoda ryhmiä esimerkiksi eri alojen asiantuntijoista tai tiettyä potilasta hoitaneesta tiimistä ja löytää kollegojen yhteystiedot helposti. Voit myös luoda virtuaalisen vastaanottohuoneen, jonne kutsut toisen asiantuntijan paikalle konsultoimaan diagnoosia videoyhteyden yli.

Ota yhteyttä


Käyttötarpeisiisi räätälöitävissä ja laajennettavissa

Hippo on turvallinen ja GDPR-säädösten mukainen ohjelmisto, jonka käyttö laajenee uusilla ominaisuuksilla tarpeen mukaan. Saat koulutuksen ohjelmiston käyttöön sekä koko elinkaaren aikaisen käyttäjätuen alustan hankkiessasi.

Yhteistyön työkaluja, jotka sitouttavat ja tuovat konkretiaa kohtaamisiin

Hippo-alustan viestintätyökalut helpottavat yhteistyötä niin organisaation sisällä kuin potilastyössä, sekä lisäävät konkretiaa ympäristöstä ja sen tapahtumista. Työkaluihin kuuluvat: 

 • älykäs chat-työkalu
 • HD-tasoiset videopuhelut
 • laadukkaat äänipuhelut
 • räätälöitävät hälytykset
 • älykkäät kampanjatyökalut
 • väestöhälytykset ja vaaratiedotteet
Työnkulkujen automatisointi ja yhteen kerätty tieto tehostavat potilastyötä

Kun kaikki tieto löytyy yhdestä paikasta, on automaatiolla hyvät lähtökohdat työn helpottamiseen ja tehostamiseen. Hippo-alustalla voit: 

 • automatisoida hoitoaikojen varaamista ja kutsujen lähetystä potilaille
 • helpottaa resurssien, kuten laitteiden tai asiantuntijoiden, reaaliaikaista seurantaa
  esimerkiksi hätätilanteissa
 • hyödyntää paikkatietoa viestinnässä
Tietojen salaus laitteelta laitteelle noudattaa huipputason tietoturvaa

Potilastietojen turvaaminen on elintärkeää. Hippo Virtual Care -alusta pitää huolta tietojen salauksesta:

 • noudattamalla huipputason tietoturvastandardeja
 • takaamalla turvallisen ja salatun viestinnän niin hoitohenkilökunnan kesken kuin potilaillekin. 

Avoin API-rajapinta tekee Hippo-ohjelmistosta helposti integroitavan

Hippo Virtual Care -ohjelmistossa on avoin API-rajapinta, ja se yhdistyy mihin tahansa olemassa olevaan IT-infrastruktuuriin. Se on yhteensopiva: 

 • kliinisten järjestelmien 
 • sähköisten potilastietokantojen
 • terveyttä ja hyvinvointia mittaavien sensoreiden (esimerkiksi älykellot sekä verenpaineen ja verensokerin reaaliaikainen mittaus)
 • puettavien laitteiden (esimerkiksi RealWear HMT-1 tai Vuzix M400)
 • sekä kolmannen osapuolen videonjako- ja muiden alustojen kanssa

hippo-virtual-care-platform-integroitavuus

 

Tehosta potilastyötä turvallisuudesta tinkimättä - ota yhteyttä!

Virve Aarnio

Sales Manager

Medical IT

+358 400 588 595

LinkedIn

Virve Aarnio | Kauko Oy