Seuraa tuotantoa ja ennakoi huollot FliQ Smart Factorylla 

FliQ Smart Factory kerää tietoa aina yksittäisten koneiden toiminnasta koko tehtaan ja tuotannon seurantaan.

Kerätyn datan avulla ymmärrät, miten hyvin tehtaasi ja sen tuotantoyksiköt toimivat, voit tehostaa toimintaa ja ennakoida huollon tarpeita, sekä selvittää ongelmien juurisyyt helposti.

Läpinäkyvyydellä parannat ja nopeutat viestintää sekä lyhennät reagointiaikoja ongelmatilanteissa. Saat käyttöösi myös valmiit toiminnanohjaustyökalut, jotka tukevat toiminnan jatkuvaa parantamista.

Lue lisää

graafit esittävät dataa tietokoneen näytöltä Kuva: Shutterstock

FliQ Smart Factory - tuotannon ja valmistuksen seurantaan, ohjaukseen ja hallintaan

Lisää läpinäkyvyyttä tuotannon eri osa-alueiden toimintaan, hyödynnä työkaluja työnohjaukseen sekä toimittajahallintaan, ja kerää tietoa omaisuuden liikkeistä ja tuotannon olosuhteista. Hanki FliQ Smart Factoryn eri toiminnallisuudet yhdessä tai erikseen: hyödynnä juuri ne osiot järjestelmästä, joita tarvitset. Käytön laajentaminen on yhtä helppoa kuin aloituskin.

Digitaalinen kaksonen

Kuva Shutterstock

Luo digitaalinen kaksonen tehdasympäristöstä: kerää visuaaliseen, tuotantoympäristöstä luotuun malliin dataa, jota hyödynnät esimerkiksi ennakoivien huoltojen tai tuotantotöiden suunnitteluun.

Kun reaalimaailman työkoneissa tapahtuu, kaksonen näyttää sen digitaalisessa käyttöliittymässä.

Valmistuksen Lean-työkalut

Kuva Shutterstock

Hyödynnä valmiita työkaluja Lean-ajatusmallien käyttöönottoon tuotannossanne.

Vie jatkuva parantaminen ajattelusta konkretiaan KPI-mittareilla, Kanban-työnohjauksella, Andon-viestinnällä, Kaizen Teian -mobiililla kehitysideoiden kirjauksella, logistiikkakutsuilla ja 5S-auditointityökalulla.

Työnkulun hallinta

Kuva Shutterstock

Lisää läpinäkyvyyttä ja tehosta viestintää aina kentältä työnohjaukseen, sekä projektien ja laadun hallintaan.

Ohjaa ja seuraa valmistusprosessin tieto- ja materiaalivirtoja, jaa tehtäviä, ja näe yhdellä silmäyksellä päivä- ja vuorokohtaiset resurssitarpeet. Automatisoi toimintoja ja nopeuta läpimenoaikoja tekoälyllä ja kuvantunnistuksella.

Toimittajaketjun hallinta

Kuva Shutterstock

Seuraa projektien etenemistä reaaliaikaisesti ja jaa projektiin sisältyviä töitä hankintaketjun jäsenten kesken.

Kytke työkaluun myös dokumenttien, materiaalien ja laadunhallinta. Mobiilisovellus sujuvoittaa tehtävien kirjausta ja viestintää eri toimittajien ja omien työntekijöiden kesken.

Omaisuuden seuranta (IoT)

Kuva Shutterstock

Näe, missä ja millaisissa olosuhteissa koneet, tuotteet tai tavarat liikkuvat: kerää kohteiden sijaintitietoa UWB-, Bluetooth-, Mesh-, GNNS-, tai WiFi-teknologioilla.

Automatisoi omaisuuden seurantaa ja hallintaa tekoälyllä ja kuvantunnistuksella. Yhdistä ja hyödynnä sijainti- ja olosuhdetietoja FliQ-alustan resurssienhallinnassa.

Langattomat anturiverkot (IoT)

Kuva Shutterstock

Eri käyttöympäristöissä tarvitaan omanlaistaan tietoa.

Luo sensoreilla kattava näkemys ympäristön lämpötilasta, kosteudesta, ilmanpaineesta, ilmanlaadusta, koneen värinästä, ihmisten läsnäolosta ja niin edelleen - kerää lähes mitä tahansa tietoa samaan käyttöliittymään.

Digitaalinen kaksonen liittää keräämäsi datan visuaaliseen malliin

esimerkki digitaalisesta kaksosesta FliQ Smart Factoryssä Kuva: FliQ

Digitaalinen kaksonen esittää tuotantoympäristön yksinkertaistettuna, visuaalisena mallina. Kuva: FliQ

Digital twin on yksinkertaistettu, reaalimaailman ympäristöä kuvaava visuaalinen malli, joka liittää keräämäsi tiedon digitaaliseen käyttöliittymään ja esittää sen reaaliaikaisesti päivittyvänä kopiona oikean elämän ympäristöstä. Digitaalisen kaksosen voi luoda käytännössä mistä kiinteistöstä, tilasta tai ympäristöstä tahansa.

Digital twinissä seuraat työkoneita, niiden paikkatietoa ja työyksiköiden toimintaa, sekä luot toiminnasta erilaisia raportteja. Sen avulla on helppo seurata esimerkiksi huonekohtaista lämpötilaa tai ilmanlaatua kiinteistöissä. Voit tunnistaa ja paikantaa koneita, lavoja tai tavaroita, ja ilmoittaa esimerkiksi vapaista varasto- tai hyllypaikoista tavarankuljettajille. Seuraat tuotannossa kunnossapidon ja raaka-aineen tarvetta ja luot automaattisia kutsuja tai hälytyksiä tarpeen mukaan.

Ota yhteyttä


Reaaliaikainen näkymä kiinnostavaan tietoon

Eri organisaation osat tai osastot hyötyvät koneista ja tuotannosta kerätystä tiedosta eri tavoin. FliQ Smart Factory luo kattavan, reaaliaikaisen näkymän tehdasympäristöön, lisää läpinäkyvyyttä toimintaan ja tapahtumiin sekä nopeuttaa näin viestintää esimerkiksi ongelmatilanteissa.

Tuotannon tehtäviin

Sensorit mittaavat tuotannon koneista tarvittavaa tietoa, esimerkiksi raaka-aineen riittävyyttä. Jos raaka-aine loppuu tai valmistettava tuote pitää vaihtaa toiseen, voivat tehtaan eri osastot lähettää nopeasti viestejä toisilleen. Tehdyistä töistä voi luoda myös raportit järjestelmän kautta. 

Tehtaanjohdolle

Tehtaan johto voi seurata, miten hyvin tehdas ja sen eri tuotantoyksiköt toimivat, ja ovatko ne täydessä toiminnassa, seisonnassa vai osateholla. Koneista kerätty data helpottaa myös huoltoihin johtaneiden juurisyiden löytymistä ja niiden selvittämistä, sekä tuo tietoa toiminnan tehostamisen tueksi.

Huollolle

Jos sensorit havaitsevat koneissa liiallista tärinää tai muita poikkeamia, ne hälyttävät työntekijät tekemään tarvittavia toimenpiteitä. Koneiden käyttäjät voivat lähettää järjestelmään myös Andon-huoltokutsuja, joissa huoltotyön ohjaus tapahtuu värikoodeihin perustuvalla viestinnällä.

Tuotannon ja työvuorojen suunnitteluun

Lean-työkaluilla helpotat tuotannonsuunnittelua ja työvuorosuunnittelua, voit hoitaa työajanseurantaa ja raportointia, ja pitää esimerkiksi Kanban-taulun mukaista kirjaa töistä. Löydät kaiken suunnitteluun tarvitsemasi tiedon järjestelmästä, ja pyytämäsi tiedot siirtyvät rajapinnan kautta myös ERPiin.

Laadunvalvontaan

Hyödynnä Smart Factorya myös auditoinnissa: tarkasta, toimivatko koneet vaaditulla tavalla, onko tarvittavat huollot tehty ja täyttääkö valmistettu tuote sille asetetut laatustandardit. Pidä laatu ja jatkuva kehittäminen mukana päivittäisessä työssä Lean-työkaluilla, kuten 5S:llä ja Kaizenilla. 

Yhteistyössä Kauko, FliQ ja Devatus

Jotta saat käyttöösi liiketoimintaanne mahdollisimman hyvin tukevan järjestelmäkokonaisuuden, autamme määrittämään tarvitsemasi ominaisuudet ja räätälöimme FliQ Smart Factoryn käyttöliittymän ulkoasun sekä toiminnallisuudet tarpeisiinne sopiviksi. Määritämme tarvittavat rajapinnat muihin järjestelmiin kanssanne ja tuemme kokonaisuuden käyttöönotossa. Kehitämme palvelua jatkuvasti, jotta se toimii parhaalla mahdollisella tavalla kaikilla yleisesti käytössä olevilla internetselaimilla. 

FliQ Smart Factory on täysin suomalainen järjestelmä, jota kehittää yhteistyökumppanimme FliQ. Asiakaskohtaisista räätälöinneistä vastaa yhteistyökumppanimme Devatus. Saat kauttamme myös vahvennetut tietokoneet, tabletit ja käsipäätteet, joilla Smart Factoryn käyttö on huoletonta haastavissakin liikkuvan työn olosuhteissa.

FliQ Smart Factory raporttinäkymät eri käyttöliittymissä Kuva: FliQ

FliQ Smart Factory toimii kaikilla yleisimmillä selaimilla ja skaalautuu eri päätelaitteille. Kuva: FliQ

Mitä kaikkea saisit aikaan lisäämällä toiminnan läpinäkyvyyttä? Ideoidaan yhdessä - ota yhteyttä!