Laite- ja sovellusvalinnoilla voi parantaa liikkuvan tietotyön käyttäjäkokemusta

Liikkuvaa tietotyötä on kaikki työ, jota tehdään kentällä asiakkaiden parissa: asennus-, huolto- tai korjaustyöt, päivystyskäynnit tai vaikkapa pakettien jakelu. Liikkuvassa tietotyössä työtehtäviä hoidetaan tabletin, kannettavan tietokoneen tai muun mobiililaitteen avulla.

 

Usein liikkuvan tietotyön prosessit on rakennettu vanhan “paperi ja lehtiö”-työtavan pohjalta. Kun prosessit digitalisoidaan suoraan paperilta verkkoon, jää työntekoon turhia välivaiheita tai ongelmia, jotka olisi käyttäjäkokemussuunnittelun avulla helppo pudottaa pois tuottavuutta nakertamasta:

  • Työtä tehdään esimerkiksi monella laitteella, kun yksikin hyvin valikoitu laite riittäisi.
  • Uusi laite ei kestäkään ulkotyön olosuhteita, kuten kuviteltiin.
  • Käyttäjä tallentaa verkosta löytyvää tietoa paikallisesti omalle laitteelleen, kun ei voi luottaa, että pääsee tarvittavaan tietoon käsiksi kentältä.

Kun liikkuvan tietotyön tekotavat ja prosessit on rakennettu alusta lähtien käyttäjän näkökulmasta, työ on mahdollisimman sujuvaa ja tehokasta. Jaamme tässä artikkelissa havaitsemamme yleisimmät merkit siitä, että liikkuvan työnteon käyttäjäkokemuksessa on parantamisen varaa, sekä autamme voittamaan käytettävyyttä nakertavat haasteet.

 


 

Kaipaatko tukea liikkuvan tietotyön ratkaisujen suunnittelussa?

Ota yhteyttä, asiantuntijamme voivat auttaa sekä kenttätyön suunnittelussa että laitevalinoissa.


 

Mitkä ovat liikkuvan työn käyttäjäkokemuksen yleisimmät haasteet ja miten ne ratkaistaan?

Liikkuvan työn luonteesta riippuen työntekijät voivat törmätä hyvin erilaisiin ongelmiin kentällä työtä tehdessään. Tekijöiden aikaa ja energiaa voi kulua päivän aikana laitteiden vaihtamiseen, sovelluksiin kirjautumisiin, tai tyhjänpäiväiseen odotteluun vikatilanteiden ilmaantuessa verkkoyhteyksiin tai laitteisiin.

Käyttäjäkokemusta kannattaa käydä tarkkailemassa kentällä itse: monesti työntekijät ovat niin tottuneita kiertämään ongelmia arjessaan, etteivät enää havaitse niitä, eivätkä osaa välttämättä vaatia niiden korjausta. Tarkkaile siis, törmäävätkö työntekijät seuraaviin haasteisiin, ja tutustu vinkkeihimme niiden ratkaisemiseksi.