Sujuvampaa sisälogistiikkaa älykkäillä teknologioilla

Kysyimme keväällä viideltäkymmeneltä sisälogistiikan asiantuntijalta näkemyksiä sisälogistiikan nykytilasta ja tulevaisuuden trendeistä.

Jotta pystyisimme auttamaan sisälogistiikan tehokkuuden kehittämisessä, halusimme erityisesti tietää, millaisia toimintatapoja varastonhallintaan sekä rahdin ja pakkausten mittaukseen liittyy, ja millaisia yleisiä haasteita tai kehityskohteita toiminnassa on.

Tulokset yllättivät: olisin odottanut, että alan kehityshankkeet ja tarpeet liittyisivät itse tietojärjestelmien uusimiseen ja päivittämiseen. Yllättäen päätelaitteet olivatkin kehityslistan kärjessä ja myös sovellusten kehitystarpeet olivat vahvasti esillä. Tutkimuksen yhteenvedon löydät kokonaisuudessaan täältä. Tässä blogissa avaan huomioitani ja ajatuksiani tuloksiin liittyen. 

 

Sovellusten mobiilikehitys tarpeen

Hajonta käytettyjen tietojärjestelmien suhteen oli suuri: toisaalla kirjauksia tehdään yhä paperilla ja kynällä, toisaalla käytössä on ERP-tietojärjestelmä sekä varastonhallintasovellukset. Osin järjestelmien käyttö korreloi yrityksen kokoonkin.

Moni ERP kaipaa varastotyössä paremmin toimivaa käyttöliittymää, eivätkä suuret ERP-järjestelmät välttämättä ole kaikkein käyttäjäystävällisimpiä mobiililaitteilla. 

 

Warehouse worker talking on the phone holding clipboard in a large warehouseOsa hoitaa kirjauksiaan yhä paperin ja kynän voimin. Kuva: Shutterstock

 

Tutkimuksessa esiin nousseet sovellusten kehitystarpeet voivat johtua juuri mobiilikäyttöliittymien kehittämisestä. Ehkä mobiilikäyttö lisääntyy muutenkin kuin ERP:n osalta ja näin ollen päätelaitetarpeetkin muuttuvat ja lisääntyvät.

Kehityskohteena lienevät myös laitteiden ja sovellusten käytettävyys. Ainakin siirtymisen vanhoista Windows Mobile -käyttöliittymistä Android-maailmaan pitäisi olla nyt monessa yrityksessä suunnitteilla.

 

Tehokkaampaa tilankäyttöä ja oppimista

Ennen korona-aikaa tehty tutkimus osoitti pullonkauloja muun muassa työvoiman saannissa logistiikkapalveluihin. Vaikka työvoimaa on yleisesti ollut saatavilla, saattaa olla, että osaamisvaatimukset vaikka vain tilapäistyövoiman osalta ovat olleet liian tiukkoja.

Esimerkiksi monimutkaisten tietojärjestelmien käyttö vaatii kokemusta pidemmältä ajalta. Myös ohjelmistojen kielivalinnat voivat olla käyttäjien kannalta puutteelliset.

Tutkimuksessa esiin noussut tilanpuute on monelle haaste, sillä tilat eivät helposti jousta tarpeen tai suhdanteiden mukaan. Tilojen riittävyyteen voi vaikuttaa, kun liikuttaa ja kierrättää tavaroita tehokkaasti, pakkaa ja hyllyttää mahdollisimman tiivisti ja toimittaa lähetykset mahdollisimman pian niiden valmistuttua.

 

Fork lift operator preparing products for shipmentTilojen riittävyyteen voi osaksi vaikuttaa toiminnan tehostamisella. Kuva: Shutterstock

 

Varastoitavien ja lähetettävien tuotteiden ja laatikoiden koon ja painon mittaamisen luulisi olevan logistiikan perusasioita. Sillä voisi myös vaikuttaa varastotilan optimointiin. Mittausta tehdään kuitenkin yllättävän vähän, ja vieläpä manuaalisesti.

Vaikka verkkokauppa on ollut kasvussa, koronan aiheuttamat poikkeusolot ovat tuoneet kasvua monille kaupan aloille. Ruokakaupan verkkomyynti on tästä hyvä esimerkki, ja se vaikuttaa myös kivijalkamyymälöiden arkeen.

Niin positiivista kuin kasvu onkin, se aiheuttaa myös haasteita työvoiman saannille. On tärkeää, että työhön perehtyminen on mahdollisimman helppoa ja nopeaa, jotta tuottavaan tekemiseen pääsee kiinni matalalla kynnyksellä. 

 

Haasteet eivät lopu tähän

Vaikka korona on toisaalla luonut kasvua, kapasiteetin lisäystä ja muutoksen tarvetta, se on vaikuttanut ikävästi osaan logistiikkatoimijoita.

24.4.2020 julkaistun Logistiikkayritysten Liitto Ry:n barometrin mukaan vuoden 2020 ensimmäisellä neljänneksellä volyymien kasvu on pysähtynyt tai kääntynyt laskuun. Varastosta lähtevien lähetysten määrä on pienentynyt 40 prosentilla. Laskun odotetaan myös jatkuvan toisella vuosineljänneksellä. 

Kappaletavarakuljetusten osalta kasvua ja laskua oli yhtä monella vastaajalla. Paketeissa vielä 50 prosentilla oli kasvua ja 25 prosenttia uskoi kasvun jatkuvan, mikä voi selittyä verkkokaupan kasvulla. Toisen vuosineljänneksen osalta lähes 80 prosenttia ennustaa laskua kappaletavaralähetyksissä sekä osa- ja kokokuormissa. 

 

Right direction of your business. CollageKun tulevaisuus näyttää epävarmalta, täytyy kehitystoimia suunnata tehokkuuden parantamiseen. Kuva: Shutterstock

 

Pienin kehitysaskelin kohti tehokkaampaa toimintaa

Kun koko alan näkymät ovat laskusuuntaiset, toiminnan tehokkuus on erityisen tärkeässä roolissa niin liiketoiminnan kuin henkilöstön jaksamisenkin kannalta. Suuriin muutoksiin resurssit eivät välttämättä tällä hetkellä riitä, mutta arkea voi sujuvoittaa ja toimintaa tehostaa merkittävästikin ottamalla pieniä askeleita oikeissa kohdissa.

Tehokkuutta tuovat esimerkiksi:

...puhumattakaan perusasioista, kuten toimivista ja käyttöympäristön vaatimusten mukaisista päätelaitteista. Mobiililaitteita tarvitaan sisälogistiikan käyttöön lisää, ja niillä käytettävien sovellusten mutkaton toimivuus ja helppokäyttöisyys tuovat lisää tehokkuutta toimintaan. 

 

Panasonic-FZ_N1_mk2-handheld_used-by-courierKun laitteen valitsee käyttäjänsä työhön ja työympäristöön sopivaksi, yhdestä laitteesta on moneksi. Kuva: Panasonic

 

Hyödynnä aikaa säästäviä teknologioita

Ajatukseni pursuivat ideoita ja mahdollisuuksia tutkimustuloksia tavatessa: saamme vietyä ratkaisuillamme työt nopeasti mobiiliksi, voimme digitalisoida sekä automatisoida rutiinitöitä ja nopeuttaa työntekijöiden perehdytystä helposti omaksuttavilla käyttöliittymillä. Esimerkiksi mobiililla SAP-varastonhallintasovelluksella kirjaukset hoituvat kentältä suoraan taustajärjestelmään, eikä käyttö keskeydy edes verkon katkeillessa.

 

SAP-mobile-warehouse-start-screen-view-on-Panasonic-FZ-T1-handheld-squareTutustu varastonhallinnan SAP-mobiilisovellukseen! Kuva: 2BM 

 

Voimme TOUGHBOOK Omnian avulla viedä Excel-tietokannan mobiililaitteeseen, tehdä siitä mobiilin käyttöliittymän ja toteuttaa sen useammallekin kielelle. Samaisella Omnialla vanha Windows Mobile -käyttöliittymä siirtyy vaikka samannäköisenä ja samanlaisilla toiminnoilla Android-alustalle, jolloin uudenkin sovelluksen käyttö on tuttua ja käyttöönotto helppo.

Omnialla kehitetyt sovellukset ovat helppokäyttöisiä, nopeasti omaksuttavia ja toiminnallisuuksiltaan muokattavissa uusiinkin tarpeisiin, vaikka toimintaympäristö ja sen vaatimukset muuttuisivat äkisti. 

 

Leipurin_Omnia_Case_Study_promokuva

Leipurin Oyj sai vähennettyä inventointiaikaa kolmasosaan uuden, suomenkielisen mobiilisovelluksen myötä. Tutustu asiakastarinaan! Kuva: Panasonic

 

Uusien teknologioiden ja tekoälyn avulla osa mittaustarpeista voitaisiin hoitaa digitaalisesti ja automaattisesti. 3D-mittausratkaisuja ja tekoälyä hyödyntäen voimme auttaa tilankäytön suunnittelussa, pakkaamisessa ja rahtikuormien suunnittelussa.

Kun luopuu käsin mittauksesta ja antaa kameran hoitaa työn puolestaan, työ nopeutuu ja mittaus on helppoa, vaikka paketin koko olisi suuri tai sen muoto olisi haastava manuaalisille mittaustekniikoille.

 

GPC-3d-stock-measure-ui-screenshotSuuntaa kamera mitattavaan kohteeseen ja kone hoitaa loput. Tutustu 3D-mittausteknologiaan! Kuva: GPC Systems

 

Ota digiloikka kanssamme

Kanssamme pienikin digiloikka on helppo ottaa, mutta meillä on näkemystä ja intoa myös ennennäkemättömien, toimintaa tehostavien ratkaisujen hakemiseen. Kamerat ”sensoreina” tuottavat paljon dataa, jota myös voidaan hyödyntää esimerkiksi eri toimintojen käynnistämiseen ja tiedon analysointiin toiminnan kehittämisessä.

Panasonic-turvakameroilla voisit vaikka kuvata varastotiloista lämpökartan, jonka avulla suunnittelisit mahdollisimman järkevät kuljetusreitit varastosta lähettämöön.

Millaisia ideoita sinulle herää toimintanne sujuvoittamiseen? Haasta meidät toteuttamaan ne!

Ota yhteyttä

Kyösti Ollila

Pitkän työuran aikana huomaa, kuinka maailma ympärillä muuttuu ja tarjoaa uusia haasteita ja mahdollisuuksia. On upeaa olla aitiopaikalla mukana! Päämiesten kanssa luottamusta luovat samat arvot vastuullisuudesta ja kumppanuudesta. Parasta on, kun pääsee toteuttamaan hankkeita, kokeilemaan rohkeasti uutta ja innostamaan asiakkaita tiimissä, jossa on eri alojen osaajia ja kansainvälisyyttä.

Background element