sisälogistiikan tehokkuus on esimerkiksi sujuvaa varastotyötä Kuva Mikko Törmänen

Sujuvampi ja vihreämpi toiminta poistaa sisälogistiikan pullonkauloja

Fiksu sisälogistiikan tehostaminen edellyttää tavara- ja informaatiovirtojen pitkäjänteistä suunnittelua ja kehittämistä. Arvoon arvaamattomaan nousee myös työn tehostaminen yksittäisissä työtehtävissä, jotka tällä hetkellä ovat toiminnan pullonkauloja.

Oma lähtökohtamme on aina kestävien, kehittyvien ja käyttäjäystävällisten ratkaisujen rakentaminen, sillä se auttaa parantamaan työtehon lisäksi myös työn mielekkyyttä. Sisälogistiikan tehtävissä voimme auttaa esimerkiksi:

  • nopeuttamaan varaosien keräilyä ja optimoimaan hyllytilan käyttöä teollisuuden ympäristöissä 
  • helpottamaan uusien työntekijöiden perehdytystä sekä nopeuttamaan rahdin ja pakettien koon mittausta kaupan alalla ja logistiikassa
  • nopeuttamaan tavaroiden vastaanottoa ja hyllytystä terveydenhuollossa

 

Mitä sisälogistiikan prosesseissa voidaan esimerkiksi sujuvoittaa?

Esimerkiksi vain pari sekuntia nopeampi viivakoodin lukeminen voi vähentää tuotekeräilyyn kuluvaa aikaa 10-60 minuuttia per työvuoro (jos työvuoron aikana tehdään 300-2 000 skannausta, ja alkuperäinen skannaukseen kuluva aika on 10 sekuntia).

Kun parin sekunnin ajansäästö kertautuu per työntekijä ja vuoro, tuotekeräilyssä voi säästää jopa yhden varastotyöntekijän palkan verran kustannuksia vuodessa

Täällä voit käydä laskemassa nopeamman viivakoodinluvun tuomia säästömahdollisuuksia omassa organisaatiossasi. Kun haluat jutella asiasta lisää, ota yhteyttä!

 

Katso videolta esittelyni puettavasta viivakoodinlukijasta ja sen hallintaportaalista työn tehostamisen välineinä. Video: Kauko Oy YouTube-kanava

 

Opastus työn ohessa tehostaa sisälogistiikkaa

Työvoiman vaihtuvuus ja sairauspoissaolojen paikkaaminen aiheuttavat haasteita henkilöstön kouluttamiseen. Yhden vastauksen haasteeseen tuo etäoppiminen, joka laadukkaasti toteutettuna korvaa erinomaisesti matkustusta aiemmin vaatineet koulutukset, ja auttaa samalla säästämään sekä aikaa että ympäristöä.

Nykyteknologialla oppimista voi tehostaa myös ohjeistamalla asioita työn ohessa: esimerkiksi puettavat viivakoodinlukijat voivat opastaa käyttäjäänsä oikean hyllypaikan löytämisessä ja kertoa, montako tuotetta mistäkin hyllystä tilaukselle kerätään.

 

Näytöllinen ProGlove- puettava viivakoodinlukija opastaa käyttäjäänsä mm. kerättävistä hyllypaikoista ja antaa palautetta työn edetessä. Video: ProGlove

 

Puettavan teollisuustabletin etuna helppo etäopastus

Myös älylasit helpottavat reaaliaikaista etäkoulutusta: kun koulutettava tutustuu työpaikkaansa tai työpisteeseensä älylasit päässä, hän voi samalla lähettää reaaliaikaista videokuvaa ympäristöstään perehdyttäjälle tai kouluttajalle. Näin koulutettavaa voi etäyhteydelläkin opastaa toimimaan oikein erilaisissa tilanteissa ja työtehtävissä aivan kuin olisi antamassa vinkkejä paikan päällä.

Älylasit toimivat helppona perehdyttämisen välineenä myös päivittäistyöhön liittyvissä pulmissa: kollegalle voi soittaa handsfree-videopuhelun ja kysyä reaaliaikaisesti neuvoa asiaan, joka olisi vaikea selittää esimerkiksi puhelimessa tai viestissä.

Lisäksi älylasit helpottavat pääsyä esimerkiksi ohjeisiin tai muuhun dokumentaatioon ilman, että käsiä tarvitsee sitoa laitteen käyttämiseen - dokumenttien haku ja niiden selailu tapahtuu äänikomentoja hyödyntäen.

 

Puettava RealWear-älylaite on oiva apu reaaliaikaiseen tiedon jakamiseen ja kollegan avun vastaanottamiseen myös meluisissa ympäristöissä. Video: Kauko Oy YouTube-kanava

 

Tavaroiden vastaanoton nopeutuminen ja tarkentuminen poistavat tuplatyötä sisälogistiikassa

Vastaanottotoimintojen nopeus ja selkeys on ratkaisevan tärkeää koko sisälogistiikan kannalta. Kun vastaanotto sujuu mutkattomasti, on varastoinnissa, keräilyssä, pakkauksessa ja lastauksessakin hyvät edellytykset jatkaa tehokasta toimintaa.

Esimerkiksi tavaroiden purkamisen yhteydessä tehdyt reaaliaikaiset ja tarkat kirjaukset tietojärjestelmiin kertovat saapuneesta tavaraerästä muille osastoille ja tiimeille, ja nopeuttavat tavaran jatkokäsittelyä. 3D-mittaus auttaa luopumaan pakettien koon silmämääräisestä arvioinnista ja antaa tarkat mitat niin paketin korkeudesta, leveydestä kuin syvyydestäkin valokuvan ottamiseen kuluvassa ajassa.

Kun 3D-mittauksen tekee vaakaan ja viivakoodinlukijaan yhdistettynä, saadaan paketista luettua kaikki tärkeät tiedot kerralla: paino, koko sekä viivakoodin sisältämät tiedot. Kun paketin tiedot on kirjattu jo vastaanottovaiheessa, varastoinnissa voidaan vähentää hukkatilan käyttöä sekä täyttää dynaamiset varastopaikat parhaalla mahdollisella tavalla.

 

Tarkka 3D-mittaus onnistuu hyvin monenlaisille kolleille ja erilaisissa mittapisteissä. Video: Kauko Oy YouTube-kanava

 

Myös kuljetusyritykset kiittävät, kun kuljettajien on helpompi arvioida lastauksessa, mitä autoon mahtuu ja millaisia paketteja voi ottaa kyytiin. Tarkkuus auttaa eroon kuljetuskulujen korjauslaskelmista, helpottaa kuljetusten ennustamista ja tarkentaa laskutusta volyymikuljetuksissa. Näin logistiikka on kaikille osapuolille mielekkäämpää ja kustannustehokkaampaa.

 

Tietoa keräävät ja jakavat teknologiat auttavat kehittämään logistiikan toimintoja

Vastaanotossa, varastoinnissa ja keräilyssä voi esimerkiksi reklamaatiotilanteessa olla tarpeen tietää, kuka on purkanut, tarkastanut tai hyllyttänyt minkäkin tavaran. Puettava viivakoodinlukijahanska tallentaa tiedon skannausajankohdista ja skannaajasta tai skannauspaikasta työn ohessa, ja tuo läpinäkyvyyttä tavaroiden käsittelyyn prosessin eri vaiheissa.

Kun työntekijöillä on käytössä omat puettavat skannerit, ne kulkevat aina vaivattomasti mukana, eikä työaikaa kulu skannerin etsimiseen, laskemiseen pois käsistä ja nappaamiseen takaisin käyttöön. Henkilökohtaista suoriutumista seuraava hanska on avuksi myös keräilijöiden provisiopalkan määrityksessä. Skannereiden keräämän tiedon perusteella voit myös kohdentaa keräilyresurssit paremmin työpisteittäin.

Sovellusten käytettävyys on tärkeä kriteeri työtehokkuuden sekä työssä viihtymisen kannalta, mutta täysin uuden sovelluksen rakentaminen vie aikaa ja rahaa. Markkinoilta löytyy nopea ja edullinen vaihtoehto: TOUGHBOOK Omnialla sovellus voidaan räätälöidä täysin organisaation tarpeisiin, ja silti käyttöönotto on huomattavasti nopeampaa kuin sovelluksen luominen tyhjästä. Sovellusta voi myös kehittää ketterästi työn tarpeiden mukana.

 

Raskoneen asentaja Teemu Glumov lukee viivakoodia varaosahyllystä TOUGHBOOK Omnialla kehitetyllä mobiilisovelluksella ja Panasonic-päätelaitteella Kuva Paula OjansuuRaskoneelle TOUGHBOOK Omnialla kehitetty, varaosien kirjaukseen käytettävä sovellus sai kiitosta mm. nopeasta kehitysaikataulustaan. "Kahden viikon jälkeen meillä oli jo demo ja reilun parin kuukauden päästä julkaisukelpoinen versio sovelluksesta", kiitteli Raskoneella uudistusprojektista vastannut Maxim Demin. Kuva: Paula Ojansuu

Työntekoon oikeasti sopivat laite ja sovellus kestävät käytössä huomattavasti normaalia pidempään - jopa 8 vuotta. TOUGHBOOK Omnialla on helppo myös jatkaa vanhan, stabiilin taustajärjestelmän toimintaa ja pidentää jo rakennetun infran käyttöaikaa. Sillä vanhan sovelluksen voi tuoda käytettäväksi nykyaikaisilla laitteilla, ja samalla välttyy mittavalta taustajärjestelmäprojektilta.

 

Kestävyyden ja ergonomian parantaminen sisälogistiikassa vaikuttavat työnantajamielikuvaan

Skannerit ovat yleensä yhteydessä tabletteihin tai integroituja mobiilipäätteisiin, joiden kestävyys voi hektisessä ympäristössä joutua koetukselle. Tämä voi aiheuttaa mittaviakin keskeytyksiä työhön laiterikkojen aiheuttamista huoltokustannuksista ja ympäristövaikutuksista puhumattakaan. Hankintojen vastuullisuus ja ergonomiasta sekä työn sujuvuudesta huolehtiminen voivat toimia vetovoimatekijöinä ja hyvien työntekijöiden sitouttajina kilpailluilla työmarkkinoilla.

Vahvennetut tabletit ja käsipäätteet vähentävät rikkoontumisista aiheutuvia katkoksia työssä, sillä ne kestävät iskuja ja pudotuksia, sekä vaihtelevia lämpötiloja, ja auttavat näin tehostamaan työpäiviä sekä vähentämään stressiä. Uudet Toughbook-kannettavat ovat myös teknisiltä ominaisuuksiltaan hyvinkin räätälöitävissä käyttäjiensä tarpeisiin.

Sen lisäksi vahvennettu tietotekniikka auttaa vähentämään käytön aikaisia ympäristövaikutuksia: laitteen elinkaaren aikainen ympäristövaikutus on hyvin pieni, eikä esimerkiksi sähkönkulutus kuormita ympäristöä kovinkaan paljon. Suurimmat ympäristöhaitat tulevat laitteen valmistuksesta sekä logistiikasta maihin, joissa niitä käytetään. Kun siis laitetta käyttää mahdollisimman pitkään, se kuormittaa mahdollisimman vähän ympäristöä.

 

kestävä Toughbook-tietokone Lassila Tikanojan biokaasuautossa Kuva Valentina Morales BuschmannMuun muassa Lassila & Tikanoja luottaa kestäviin ja helppokäyttöisiin Toughbook-ajoneuvotietokoneisiin. Niillä on tehostettu jätekuljetusten sujuvuutta vastuullisesti vuodesta 2013 saakka. Kuva: Valentina Morales Buschmann

 

Vahvennettu tietotekniikka ja käyttäjien tarpeisiin kehitetyt sovellukset tukevat myös puheohjausta ja helpottavat keräilytyötä varastoissa.

Puettava viivakoodinlukijakin on omiaan parantamaan työergonomiaa ja -tehokkuutta: se kulkee kädessä mukana ja on käytettävissä koko ajan tarpeen mukaan. Sitä ei tarvitse erikseen hakea trukista, eikä ojentaa kättä tai kääntää esimerkiksi pistoolikahvan vaatimaan asentoon koodeja lukeakseen. Kättä voi vain osoittaa paketin tai viivakoodin suuntaan ja painaa hanskassa nappia, niin skannaus on tehty.

 

Työturvallisuuden parantaminen sisälogistiikassa vähentää myös virheitä

Tiesitkö, että normaalisti kiinteistöjen turvavalvontaan käytettävän älykkään kamerateknologian voi valjastaa nykyään myös työn tehostamiseen, sekä työturvallisuuden tai laadun valvontaan? Jos siis kiinteistössänne on jo käytössä IP-kameroita, kannattaa niiden soveltuvuus tekoälykkääseen toimintaan tarkistaa vaikkapa meidän avullamme - ja ideoida, mihin kaikkeen niitä pystyisikään hyödyntämään. 

Ihmisiä voi turvakameroiden avulla esimerkiksi varoittaa kiinteistössä kulkevista automaattitrukeista ennen kuin ne ilmestyvät hyllyn takaa eteen. Turvakameroita voi hyödyntää myös tunnistamaan väärään rullakkoon tai rekkaan eksyneet paketit, ja niiden lähtö väärään kohteeseen voidaan estää ennen kuin ne ehtivät matkaan pakkaamosta.

Kamerat hyödyntävät analyyseihinsä tekoälyä, jota saat ostettua purkitettuna tai kameraan itseensä asennettuna. Tekoälyn hyödyntäminen ei vaaranna kameran varsinaista työtä - kiinteistön turvavalvontaa - vaan hyödyntää kamerahankintaa muihinkin tärkeisiin tehtäviin.

 

Kehitetään pullonkauloista tuottavia sisälogistiikan toimintoja

Maailmaa ei aina tarvitse saada kerralla valmiiksi - olemassa oleviin ratkaisuihinkin voi tuoda lisäarvoa tehostamalla tiettyä osa-aluetta toiminnasta. Kehittäessä täytyy vain osata huomioida, miten yhden osan optimointi liittyy suurempaan kokonaisuuteen organisaatiossa.

Me kaukolaiset mietimme ja räätälöimme ratkaisut aina niin, että ne eivät mutkista arkea vaan sujuvoittavat sitä ja tehostavat työtä. Asiantuntijamyyjien lisäksi kattomme alta löytyy huolto, tekniset asiantuntijat, sekä osaavat teknologiakumppanit, joiden kanssa yhteistyössä pystymme todistetusti myös mahdottomaan.

Osaamme kuunnella, taustoittaa, selvittää ja rakentaa fiksuja teknologisia kokonaisuuksia, jotka auttavat pitämään kiinni hyvistä työntekijöistä. Innostumme ideoista ja haasteista - ota siis yhteyttä, kun haluat poistaa pullonkauloja!

Ota yhteyttä

Janne Kolu

Kun asiakastarve ja teknologia kohtaavat, ratkaisu on aidosti kestävä vuosiksi eteenpäin. Innostun laitteista ja sovelluksista, joilla voin tehostaa asiakkaideni arkea. Autan kehittämään vihreämpää logistiikan ja kaupan alan toimintaa.

Background element