Kauko_tarina.jpg

  Vaativien työympäristöjen asiantuntija

  Kauko on erikoistunut vaativiin kenttäolosuhteisiin ja yhteiskunnan kannalta kriittisiin toimintoihin räätälöityihin laite- ja ohjelmistoratkaisuihin. Olemme myös energiatehokkuutta parantavien ratkaisujen johtava toimittaja. Kauko on laajalle asiakaskunnalleen innovatiivinen tuotekehittäjä, joka tuntee syvällisesti kunkin toimialan erityisvaatimukset.

  Kauko on liikkuvan työn asiantuntija

  Terveydenhuolto

  Kauko helpottaa terveydenhuollon ammattilaisten työtä toimittamalla kriittisiin hoitoalueen ympäristöihin ja liikkuvaan tietotyöhön räätälöityjä laitteisto- ja digitaalisia palveluratkaisuja. Kauko innovoi ja rakentaa edustamiensa alan huipputuotteiden ympärille kokonaisuuksia, jotka täyttävät sairaalaympäristön tiukat sähköturvallisuutta, hygieniaa, toimintavarmuutta ja ergonomiaa koskevat vaatimukset.

  Kauko on asiakkailleen tuotekehittäjä ja lisäresurssi, joka tuntee syvällisesti paitsi alan tiukat normit myös asiakkaiden yksilölliset tarpeet. Tämän pohjalta Kauko rakentaa kulloiseenkin ympäristöön täydellisesti sopivan, käyttövalmiin ratkaisun, joka kantaa myös pitkälle tulevaisuuteen. Esimerkiksi Kaukon innovoima siirrettävä sairaalakärry tehostaa osaltaan sairaalan toimintaa ja tilankäyttöä sekä lisää työmukavuutta ja -turvallisuutta.

  Lue lisää Terveydenhuollon ratkaisuista.

  Kauppa ja logistiikka

  Kaupan ja logistiikan toimialan tarpeisiin toimitettavien työkalujen käyttäjiä ovat esimerkiksi myyjät, varastotyöntekijät, lentäjät, konduktöörit ja kuljettajat. Kauko vastaa kaupan alan murrokseen, kustannustehokkuuden vaatimuksiin ja lisääntyvään tiedon hallinnan tarpeeseen toimittamalla laitteita ja työtä digitoivia sovelluksia ja ratkaisuja, joilla hoituu liikkeellä ollessa esimerkiksi tiedon haku, viivakoodien luku ja maksaminen. Ratkaisut tarjoavat myös digitaalisia työkaluja myynninedistämisen ja sähköisen kaupankäynnin tueksi.

  Lue lisää Kaupan ja logistiikan ratkaisuista.

  Kenttätyö ja teollisuus

  Asentajat, huoltajat, tuotantopäälliköt ja mekaanikot ovat esimerkkejä ammattilaisista, joille Kaukon toimittamat, kenttätyön koviin vaatimuksiin vastaavat välineet ovat välttämättömiä. Digitalisaatio avaa mahdollisuuksia työn tehokkuuden ja tuottavuuden parantamiseksi. Teollisuusyrityksen tuotantolinjalla tarvitaan esimerkiksi helposti mukana kulkevaa laitetta ja digitaalisia lomakkeita laadunvalvonnan tai työajanseurannan tueksi. Kentällä ääriolosuhteissa asennettavat tai huollettavat laitteet ovat puolestaan entistä monimutkaisempia, jolloin tiedonhallinnan tärkeys ja lisääntynyt raportoinnin tarve korostuvat. 

  Lue lisää Kenttätyön ja teollisuuden ratkaisuista.

  Turvallisuus ja viranomaiset

  Yhteiskunnan kannalta kriittiset toiminnot, kuten poliisi- ja palolaitos sekä puolustusvoimat vaativat tietoteknisiltä ratkaisuiltaan ennen kaikkea luotettavuutta ja kestävyyttä. Viranomaisten tarpeissa korostuvat myös tehokas paikkatiedon hyödynnettävyys ja työnohjaukselliset tehtävät. Kauko toimittaa kokonaisuuksia työnjohdon ja kenttähenkilökunnan väliseen reaaliaikaiseen kommunikaatioon sekä häiriöttömään kuvan ja äänen välitykseen, jonka avulla varmistetaan jatkuvasti ajantasainen tilannekuva.

  Lue lisää Turvallisuuden ja viranomaisten ratkaisuista.

  Energiaratkaisut

  Kauko on kokenut energiatehokkuutta parantavien ratkaisujen, kuten erilaisten lämpöpumppujen ja aurinkosähköratkaisujen sekä energiavaraajien toimittaja. Yritys toimittaa tukkukauppaan, jälleenmyyjille ja urakoitsijoille ratkaisuja kuluttajien ja teollisuuskiinteistöjen tarpeisiin. Kaukon vahvuutena on markkinoiden johtaviin kuuluvan ilmalämpöpumppumerkin edustus, joka varmistaa aina viimeisintä teknologiaa hyödyntävien laitteiden saatavuuden. Kauko on kasvanut merkittäväksi tekijäksi ja asiantuntijaksi aurinkosähköratkaisujen toimittajana. 

  Sen kilpailuvalttina on kyky toimittaa nopeasti suoraan omasta varastosta, itse maahantuoduista komponenteista koottuja aurinkosähköratkaisuja. Kauko on turvallinen valinta ja edelläkävijä, joka vastaa erinomaisesti kestävän kehityksen ja energiatehokkuuden vaatimuksiin kasvavalla alalla.

  Lue lisää Energiaratkaisuista.