ihmissilmä katsoo kameraan ja kuvaa analysoidaan Kuva: Shutterstock

Älykkäät kameraratkaisut lisäävät turvallisuutta

Älykkäiden kameraratkaisujen sekä seuranta- ja mittaussovellusten avulla voidaan toteuttaa asiakkaiden ja työntekijöiden turvallisuutta lisääviä järjestelmiä. Tällaisia voivat olla muun muassa kävijämäärien laskenta, turvamääräysten noudattamisen valvonta tai viipymän mittaaminen - hyödyntämismahdollisuuksia on monia.

Pandemian myötä yritykset ovat joutuneet kehittämään liiketoimintaansa ja muuttamaan toimintatapojaan, jotta asiakkaiden ja henkilökunnan turvallisuus voidaan varmistaa asiointitilanteissa.

Kauko tarjoaa yhteistyökumppaneineen älykkäitä kameraratkaisuja sekä seuranta- ja mittaussovelluksia, jotka tuovat yrityksille helpotusta turvallisuusnäkökohtien huomioimiseen myös pandemian jälkeisenä aikana.

 

Ketterä keino asiakasmäärien mittaamiseen

Yksinkertaisimmillaan yrityksen tiloissa vierailevista asiakasmääristä saadaan tietoa Signals Turvalaskurin® avulla. Turvalaskuri® asennetaan yrityksen sisään- ja uloskäyntien kohdalle. Laskuri mittaa yrityksen tiloihin saapuvien ihmisten lukumäärää, ja helppokäyttöisen mobiililiittymän avulla asiakkaille saadaan reaaliaikaisesti kerrottua, onko tiloihin saapuminen sillä hetkellä mahdollista tai ylittyykö henkilöiden sallittu enimmäismäärä.

Tarvittaessa sisääntuloväylälle on mahdollista asentaa tabletille yksinkertainen liikennevalosovellus, joka näyttää asiakkaille tilojen täyttöasteen. Tällainen ratkaisu on varsin vaivaton vaihtoehto kaupan alan ja ravintoloiden käyttöön sekä muille asiakaspalveluyrityksille, joissa asioidaan paikan päällä ja esimerkiksi paikkamäärät ravintolassa ovat rajattuja.

 

Pentik-Delicode-Signals-TurvalaskuriSignals Turvalaskuri® viestii liikennevaloilla tilojen täyttöasteesta. Kuva: Delicode Ltd

 

Kun halutaan kävijöistä tarkempaa tietoa, jota voidaan hyödyntää monipuolisemmin liiketoiminnan kehittämisessä, tarvitaan laskurin lisäksi muitakin ominaisuuksia. Signals-kokonaisratkaisussa Turvalaskuri® yhdistetään Signals™-asiakaslaskentaan, jonka avulla voidaan laskea myös tilassa käytettyä keskimääräistä aikaa, erottaa ryhmät yksittäisistä kävijöistä sekä tuottaa tietoa asiakaskunnan ikä- ja sukupuolijakaumasta. Saatava tieto on GDPR:n mukaisesti anonymisoitua eli kävijöiden henkilöllisyyttä ei huomioida.

Myös järjestelmän rajapinnat muihin käytössä oleviin järjestelmiin onnistuvat luontevasti, jolloin kerättävää tietoa voidaan hyödyntää monipuolisesti.

 

Tarkemmat kävijätiedot tuovat lisäarvoa

Tarkempien kävijätietojen avulla voidaan esimerkiksi tehdä täsmällisempää työvuorosuunnittelua, kun pystytään seuraamaan keskimääräisiä kävijämääriä eri kellonaikoina tai eri viikonpäivinä. Tiedoista saadaan selville ruuhka-ajankohdat, mikä auttaa suunnittelutyössä.

Myös lisäkassojen tarvetta on mahdollista ennustaa reaaliaikaisen kävijälaskurin avulla. Tämä tuo tehokkuutta asiakaspalveluun ja kustannussäästöjä yritykselle. Jonojen vähentyessä asioinnin turvallisuus lisääntyy ja läpivirtaus tehostuu.

Turvalaskurista ja Signals™-asiakaslaskennasta muodostuvan kokonaisratkaisun avulla voidaan kohdistaa markkinointipanostukset tarkemmin, kun seurataan kävijöiden viipymistä eri tiloissa tai vertaillaan huomioaikaa eri tuotteille.

Kameroiden määrää lisäämällä seuranta on mahdollista kohdistaa täsmällisesti vaikkapa kampanjatuotteisiin. Kampanjan menestystä voidaan seurata Signalsin avulla vertaamalla kävijämääriä, kampanjatuotteen vetovoimaa ja kassadataa keskenään.

Signals-järjestelmän avulla voidaan seurata myyjän ja asiakkaan vuorovaikutuksen merkitystä myyntiin. Kamera kykenee erottamaan myyjän vaikutuspiirissä olevat asiakkaat ja mittaamaan asiakaskontaktiin käytettyä aikaa. Näin saadaan konkreettista tietoa asiakaspalvelun merkityksestä ostotilanteessa. Tieto on arvokasta esimerkiksi myynnin koulutuksessa sekä palvelumuotoilussa.

 

Tekoälyratkaisut kameroissa yleistyneet

Tekoälyratkaisut erilaisissa konenäköjärjestelmissä ovat yleistyneet turvatekniikassa vauhdilla, ja muutamien vuosien aikana eri toimialojen tarpeisiin on syntynyt suuri määrä älykkäitä tunnistussovelluksia, joita voidaan opettaa analysoimaan kameran kuvaamaa tietoa.

Esimerkiksi i-PRO:n X-sarjan kamerat yhdessä tekoälysovellusten kanssa tarjoavat erilaisia vaihtoehtoja tiedon keräämiseen ja analysointiin. Kameroihin saa kerrallaan kytkettyä kolme sovellusta, jotka kaikki valvovat eri asiaa.

Tekoälysovellusten hyödyntäminen ei aina vaadi valvontakameroiden uusimista. Jos käytössä on tavallinen IP-valvontakamera, siihen on mahdollista kytkeä ulkoinen tekoäly, joka hyödyntää sovelluksia videostreamin analysointiin. Niin sanottu tekoälypurkki yhdistää kameroista saatavan tiedon sovellusten käyttöön.

 

Tekoälyllä voi valvoa esimerkiksi henkilömääriä, maskien käyttöä tai turvavälien toteutumista. Video: A.I. Tech YouTube-kanava 

 

Konenäkö palvelee asiakkaita ja henkilökuntaa

Konenäköön perustuva kamerateknologia tarjoaa yrityksille monia mahdollisuuksia turvallisuuden kehittämiseen. Poikkeusaikana tekoälyratkaisuilla voidaan esimerkiksi valvoa turvavarusteiden käyttösuositusten noudattamista.

Kamerat voidaan opettaa tunnistamaan haluttuja asioita, joista syntyy hälytys henkilökunnalle. Työnteko muuttuu samalla mielekkäämmäksi, kun kamera toimii valvovana silmänä, eikä ihmistä tarvita rutiininomaiseen tarkkailuun.

Tulevaisuuden osalta vain mielikuvitus on rajana sille, mitä koneälyllä varustettujen kameroiden tuomat mahdollisuudet ovat. Yritykset pohtivat omia kilpailukeinojaan ja ratkaisuja siihen, miten toimintoja kehitetään tehokkaammiksi ja turvallisemmiksi. Tieto asiakasvirroista ja asiakkaiden käyttäytymismalleista on aidosti hyödynnettävissä liiketoiminnassa.

 

Kun haluat lisätä asiakkaiden ja henkilökunnan turvallisuutta, ota yhteyttä asiantuntijoihimme!

Janne Kolu Kauko Oy Janne Kolu
Head of Sales
Logistiikka & kauppa
Mobiiliteknologia, sensori- ja visualisointiteknologiat

Lue lisää: Turvalaskuri ja Signals-kokonaisratkaisu
Juhani Kartano Kauko Oy

Juhani Kartano
Sales Manager
Turvatekniikka, kameravalvontajärjestelmät ja videoanalyysiohjelmistot

Lue lisää: Tekoälykkäät i-PRO-valvontakamerat ja tekoälysovellukset

Kauko Oy

Rakennamme älykkäitä laite-, sovellus- ja palvelukokonaisuuksia, jotka varmistavat työntekijöiden arjen sujumisen tehokkaasti ja saumattomasti vaativimmissa työskentelyolosuhteissa. Koska monimutkaisimpia haasteita ei ratkota yksin, olemme verkostoituneet alan parhaimpien toimijoiden kanssa. Yhdessä kehitämme uusia, kestäviä työntekotapoja eri alojen huippuammattilaisille. Saamme laitteet, sovellukset ja palvelut puhumaan tavoitteellisen ja tehokkaan työnteon kieltä.

Background element