Panasonic AI Network Camera analysoi kohteita tekoälyllä

Väsymätön multitaskaaja - konenäkevä turvakamera toiminnan tehostajana

Liukuhihnatyössä, laadunvalvonnassa ja valvomotyössä ihmiset ovat yhä tarkkailijan roolissa, vaikka työhön liittyy suuria riskejä ja puutteita. Valvontakamerakuvaa tarkkaillessaan ihminen saattaa esimerkiksi nähdä asioita, joita ei ole tarkoitettu hänen silmilleen - oman puolison voi nähdä toisen kainalossa kaupungilla, vaikka tämän pitäisi olla töissä.

Tästä aiheutuu tarkkailijalle inhottava moraalinen ongelma: yksilön suoja estää puhumasta asiasta puolisolle, mutta nähtyä ei saa näkemättömäksi. Suurempi ongelma ihmisten tekemässä valvonnassa on kuitenkin huomion herpaantuminen.

 

Mitä kauemmin tarkkailet, sitä vähemmän huomaat

Tutkimusten mukaan 12 minuutin tarkkailun jälkeen jopa 45 % videokuvassa tapahtuvista asioista menee katsojalta ohi. 22 minuutin yhtäjaksoisen tarkkailun jälkeen missausprosentti on jopa 95 - ja tämä siis pienellä määrällä kameroita ja monitoreita. Mitä luku mahtaisikaan olla 8 tunnin työpäivän lopussa, kun seinä on tarkkailtavia monitoreita täynnä?

 

Digitally generated Walls of digital screens in blue Image: ShutterstockMitä useampia ruutuja tuijotettavana, sitä useampi yksityiskohta ihmissilmiltä vilahtaa ohi. Kuva: Shutterstock

 

Toisin kuin ihminen, konenäkö on tarkkailijana väsymätön, syrjimätön ja intressitön: Sen huomio ei herpaannu yksityiskohtien seuraamisesta. Se ei arvota ihmisiä ulkonäön tai muiden ominaisuuksien perusteella, eikä sillä ole mielipiteitä. Sille kaikki tapahtumat, objektit ja henkilöt ovat yhtä tärkeitä tai epätärkeitä ja punainen väri on aina tietyn punainen. 

 

Väsymätön, alihyödynnetty multitaskaaja 

Silti konenäköä hyödynnetään yhä yllättävän vähän sen kyvykkyyksiin nähden. Kone pystyy keskittymään moneen asiaan kerrallaan: samalla, kun kameroilla turvaa kiinteistöä tai henkilöitä, voi esimerkiksi valvoa prosessia ja laatua tai tehostaa tuotantoa. 

Yksi käyttökohteista on työturvallisuuden valvonta. Konenäkö voisi esimerkiksi vahtia, ettei puhdastilan ovi aukea ihmiselle, jolla ei ole sopivaa suojavarustusta. Tiettyyn osaan kiinteistöä ei pääsisi ilman asianmukaista kulkukorttia rinnassa. Näin pandemia-aikaan konenäön voisi valjastaa myös vahtimaan maskisuosituksen, maksimihenkilömäärien tai henkilöiden välisten etäisyyksien noudattamista.

 

Konenäkö voi analysoida esimerkiksi tilaan tulevaa tai siinä olevaa henkilömäärää, ihmisten kulkemia reittejä, arvioida henkilöiden ikää ja sukupuolta - ja niin edelleen. Video: A.I. Tech

 

Turvakamerakuvan sumennus ratkoo intimiteettisuojan ongelmia 

Lait ja asetukset eivät kuitenkaan ole vielä valmiita kasvontunnistuksen laajempaan käyttöön, mikä osaltaan jarruttaa käyttöönottoa monilla aloilla. Esimerkiksi työpisteitä ja työntekoa ei lähtökohtaisesti saa lain mukaan kuvata. 

Fiksu konenäköjärjestelmä osaa kuitenkin blurrata eli sumentaa videokuvasta henkilöiden kasvot ja tarvittaessa koko vartalon. Vasta jos henkilöitä tarvitsee yksilöidä valvonnassa huomattujen puutteiden tai rikkeiden takia, valtuutetut henkilöt voivat tallenteilta todentaa henkilöllisyyden. Näin työntekijän tai asiakkaan intimiteetti voidaan turvata normaalissa videovalvonnassa julkisillakin paikoilla. 

 

Sumentaminen ratkoo intimiteettisuojan ongelmia videovalvonnassa. Video: A.I. Tech

 

Sumentaminen estää moraalisten ongelmien syntymisen valvontamateriaalia seuratessa ja auttaa poistamaan valvojan omat intressit, jotka saattavat vaikuttaa havaintojen tekoon. Mutta vaikka nämä ihmisten suorittaman valvonnan ongelmat saataisiin kierrettyä, mikään ei poista keskittymis- ja havainnointikyvyn puutteita. 

 

Laita turvakamera ja konenäkö töihin

Markkinoille on tulossa lokakuussa tekoälyä hyödyntäviä kameroita, joita voi turvakameratoiminnallisuuden lisäksi hyödyntää esimerkiksi laadunvalvonnassa tai tulipaloriskin havainnoinnissa. i-PRO:n tekoälykkäisiin turvakameroihin voit kytkeä maksimissaan kolme eri tekoälysovellusta, jotka voivat kaikki valvoa eri asioita. 

Saat esimerkiksi tietoa asiakkaiden sukupuoli- ja ikäjakaumasta markkinointitoimia varten, mutta valvot myös tunkeilijoita ja maksimihenkilömäärien noudattamista kiinteistön eri osissa. Sovellukset eivät vaaranna turvakameran ominaisuuksia tai työtä - ne vain hyödyntävät kameran kuvaa omaan analysointityöhönsä. 

 

Turvallisuuden valvontaan kuuluvat muun muassa tunkeilijoiden ja hylätyn tavaran tunnistaminen. Video: A.I. Tech

 

X-sarjan kameroissa itsessään on myös älykkäitä ominaisuuksia: huipputason tunnistustarkkuus, kuvanlaadun optimointi sekä älykäs videon pakkaaminen, jotka toimivat saumattomasti yhteen Video Insight -videohallintaohjelmiston kanssa. Älykamera hoitaa itse kuvan analysointia: jos aikaisemmin 30 kameran kuvan analysointi vaati tehokkaan koneen, nyt analysointi on hajautettu kaikkien kameroiden kesken.

 

Konenäkösovellukset arjen helpottajina

Tekoälysovellukset kehittyvät jatkuvasti - mikä ei vielä ole mahdollista tänään voi hyvinkin olla mahdollista huomenna. Konenäkösovellusten tavoitteena on arjen helpottaminen ja toistuvan, puuduttavan työn automatisointi, jotta ihminen voi keskittyä mielekkäämpiin tehtäviin ja toisaalta voidaan saavuttaa mittaviakin kustannus- sekä aikasäästöjä.

Tässä muutama esimerkki jo nyt mahdollisista tekoälyn käyttökohteista - lisää kehitetään tarpeeseen jatkuvasti.

 • Prosessi- tai laadunvalvonta hävikin, ylituotannon tai yllättävien huoltotöiden vähentämiseksi
  • koneiden osien kulumisen tunnistus
  • raaka-aineiden, valmistuvien tuotteiden tai pakkausten virheettömyyden valvonta
  • pakkausten koon automaattinen mittaus ja täyttöasteen valvonta
  • tuotteiden asennon tai muodon valvonta
  • hyllyjen täyttöasteen valvonta ja tuotteiden kuranttiuden valvonta
 • Automaattiset hälytykset nopeampaan reagointiin
  • liekkien, savun tai nestevuotojen tunnistus
  • prosessin katkaisu hätä- tai virhetilanteessa 
 • Markkinoinnilliset analyysit kohderyhmän parempaan tuntemiseen
  • iän ja sukupuolen arviointi
  • heat mapit tilojen käytöstä
 • Ajoneuvojen, teiden ja olosuhteiden valvonta liikenneturvallisuuden lisäämiseksi
  • tien kunnon ja lumivallien korkeuden seuranta
  • ruuhkautumisen valvonta 
  • ajoneuvon kulkusuunnan ja nopeuden seuranta
  • väärin pysäköinnin tunnistus
  • vapaiden pysäköintipaikkojen valvonta ja niistä tiedottaminen

 

Liikenneturvallisuutta voi parantaa konenäöllä. Video: A.I. Tech

 

Mitä työtä teillä voisi helpottaa konenäön avulla? Ota yhteyttä - pohditaan mikä kaikki olisi mahdollista!

Ota yhteyttä

Juhani Kartano

On inspiroivaa ratkaista haasteita henkilö- tai tilaturvallisuuteen, prosessinvalvontaan, rikosten tai vahingontekojen selvittämiseen liittyen. Nykypäivän kameratekniikkaa ja analyysitoimintoja voi hyödyntää turvakäytön lisäksi mm. markkinoinnin analysoinnissa ja apuvälineenä, tapahtumien toteutuksessa teattereissa ja konserteissa. Millainen kokonaisuus tehdään yhdessä?

Background element