hymyilevä nainen tekee töitä kahvilassa Credit: Brooke Cagle Unsplash

Panosta työpäivän suunnitteluun, panostat yrityksen tulokseen

Käytämme yrityksinä paljon aikaa pohtiaksemme, miten voimme teknologialla helpottaa asiakkaidemme elämää. Laskelmoimme, miten uudet laitteet ja ohjelmistot saadaan sujahtamaan yrityksen tarpeisiin ja budjettiin, ja miten niillä tehostetaan toimintaa. Kehitämme kohtaamisia, automatisoimme työtapoja ja uudistamme työvälineitä, jotta asiakkaiden arki olisi mutkattomampaa. 

Esimerkiksi Kaukon asiakkaiden arjessa robottikamerat ovat korvanneet osan kameramiesten työstä ja uudet digitaaliset mittausmenetelmät ovat tehostaneet varastotyötä. Heidän asiakkailleen tämä on näkynyt monipuolisempana videosisältönä sekä läpimenoaikojen nopeutumisena. Mutta mitä uusi teknologia on merkinnyt kameramiehille ja varastotyöntekijöille?

 

ihmisiä Matrix-henkisessä valaistuksessa Credit: Robynne Hu UnsplashKuva: Robynne Hu, Unsplash

 

Asiakkaille palvelumuotoilua, työntekijöille työpäivämuotoilua

Yksilötasolla teknologinen murros täyttää pään kysymyksillä siitä, miten asiat muuttuvat, kun ihmistyö siirtyy koneelle. Miten teknologia vaikuttaa minun elämääni ja työhöni? Olenko vielä relevantti yritykselle tulevaisuudessa?

Kun työntekotavat muuttuvat ja osa työstä poistuu, ihmisen rooli ja työnkuva muuttuvat. Muutos vaatii aina hallittua johtamista: samalla tavalla, kun asiakkaille tehdään palvelumuotoilua, työntekijöille pitäisi tehdä työpäivämuotoilua

Workday Designers kuvaa sivuillaan työpäivämuotoilua jotenkin näin: “Työpäivämuotoilu auttaa työyhteisöä uudistumaan löytämällä ja ottamalla käyttöön tulevaisuuden työelämään sopivia työtapoja sekä kehittämällä tiimin ongelmanratkaisukykyä ja tiimityötaitoja. Se haastaa totuttuja ajattelutapoja ja työkulttuuria sekä kehittää tiimeille ja työyhteisöille innovatiivisia työpäiväkäytäntöjä. Oman työn tuunaaminen lisää työn imua, ehkäisee työuupumusta, auttaa työntekijää ja tiimiä kukoistamaan sekä tukee yrityksen luovuutta, uudistumiskykyä ja tuottavuutta.”

 

go up and never stop -teksti ylöspäin osoittavan nuolen päällä Credit: Fab Lentz UnsplashKuva: Fab Lentz, Unsplash

 

Laitehankinta voi toimia lähtökohtana 

Näin kaukolaisen näkökulmasta laitehankinnat ovat mainio lähtökohta laajemmalle työpäivämuotoilulle: parhaimmillaan uudet välineet auttavat sujuvoittamaan työtä, tekemään siitä mielekkäämpää sekä kehittämään henkilön työhyvinvointia ja yritystä.

Kuuntelemme erityisen tarkasti asiakasorganisaatioidemme tarpeet, jotta luomamme ratkaisut toimivat käyttäjiensä arjessa, ja tekevät työstä tehokkaampaa. 

Esimerkiksi huoltotyöntekijöiden kantaman laite- ja tavaramäärän saimme radikaalisti tippumaan fiksummilla laitevalinnoilla, kytkennöillä ja ohjelmistoratkaisuilla. Pelkällä laitteistollakin voi siis olla suuri vaikutus työpäivän kulkuun.

 

robotin käsi ojentuu katsojaa kohti Credit Franck V UnsplashKuva: Franck V., Unsplash

 

Teknologia + työpäivämuotoilu = voittava konsepti

Jotta teknologiahankinnat näkyvät positiivisesti viivan alla, yritysten täytyy ottaa ihmiset vahvemmin mukaan niiden suunnitteluun ja käyttöönottoon. Tämä ei toki yksin riitä.

Kovan teknologian lisäksi tarvitaan pehmeämpää ihmisnäkökulmaa - tarkkaa korvaa, joka kuulee työpäivän haasteet ja mahdollisuudet. Hyvän työpäivän tae ei ole pelkkä teknologia, vaan työarjen kokonaisuuden hallinta. 

Tässä haluamme kehittyä. Meillä on jo ratkaisuja vaativiin työympäristöihin ja niiden ergonomiaan, mutta toivomme ymmärtävämme asiakkaitamme vielä laajemmin.

Haastakaa siis meidät ja jakakaa mitä erikoisemmatkin tarpeenne - vaikka meillä ei vielä olisi tarjota valmista ratkaisua, olemme innokkaita etsimään uusiakin yhteistyökumppaneita tekemään työpäivistänne tehokkaampia.

Miten sinun työpäivästäsi saataisiin parempi?

Juha Rytkönen

Rytkönen toimi Kauko Oy:n toimitusjohtajana vuosina 2019-2022. Hänen aikanaan Kauko uudisti strategiaansa kohti kestävämpiä, asiakastarpeeseen kehitettyjä kokonaisratkaisuja. Tämä tapa toimia tunnetaan yhä nimellä #kaukokatse.

Background element