mies-seisoo-varastossa-trukin-vieressä-Panasonic-kannettava-kädessä

Kohti digitaalisuutta ja automaatiota - tutkimus sisälogistiikan tilasta

Haastattelimme kevään 2020 aikana yhteistyössä M-Brainin kanssa sisälogistiikan asiantuntijoita selvittääksemme alan nykytilaa, haasteita ja tulevaisuuden trendejä. Keskityimme varastonhallinnan, rahdin ja pakkausten mittauksen sekä toiminnan yleisten haasteiden ja kehityskohtien selvittämiseen.

Haastateltavinamme oli 50 terminaalipäällikköä, logistiikkapäällikköä ja varastopäällikköä. Koostimme haastattelututkimuksen vastauksista yhteenvedon, joka luo yleiskuvan siitä, millaisia työskentelytapoja varastonhallintaan sekä rahdin ja pakkausten mittaukseen liittyy, ja millaisia haasteita työnteossa tällä hetkellä on. 

Tutkimuksessa selvisi muun muassa, että etenkin rahdin ja pakettien mittauksessa tehdään vielä
paljon työtä manuaalisesti. Suurimpina haasteina alalla koettiin tilan puute sekä toiminnan tehottomuus. Iloksemme huomasimme, että päivittäistyötä helpottavat sovellukset, kuten äänikeräily, ovat jo joillain vastaajilla käytössä. Myös yli puolet vastaajista ilmoitti kehittävänsä työn sujuvuutta nyt tai lähitulevaisuudessa. 

Lataa yhteenvetomme tutkimustuloksista - saat samalla vinkkejä toiminnan kehittämiseen älykkäillä teknologioilla!

Sisälogistiikan nykytila, haasteet ja trendit - haastattelututkimus, kevät 2020

Rakennamme älykkäitä laite-, sovellus- ja palvelukokonaisuuksia, jotka varmistavat työntekijöiden arjen sujumisen tehokkaasti ja saumattomasti vaativimmissa työskentelyolosuhteissa. Koska monimutkaisimpia haasteita ei ratkota yksin, olemme verkostoituneet alan parhaimpien toimijoiden kanssa. Yhdessä kehitämme uusia, kestäviä työntekotapoja eri alojen huippuammattilaisille. Saamme laitteet, sovellukset ja palvelut puhumaan tavoitteellisen ja tehokkaan työnteon kieltä.

Background element