mies-seisoo-varastossa-trukin-vieressä-Panasonic-kannettava-kädessä

Kohti digitaalisuutta ja automaatiota - tutkimus sisälogistiikan tilasta

Haastattelimme kevään 2020 aikana yhteistyössä M-Brainin kanssa sisälogistiikan asiantuntijoita selvittääksemme alan nykytilaa, haasteita ja tulevaisuuden trendejä. Keskityimme varastonhallinnan, rahdin ja pakkausten mittauksen sekä toiminnan yleisten haasteiden ja kehityskohtien selvittämiseen.

Haastateltavinamme oli 50 terminaalipäällikköä, logistiikkapäällikköä ja varastopäällikköä. Koostimme haastattelututkimuksen vastauksista yhteenvedon, joka luo yleiskuvan siitä, millaisia työskentelytapoja varastonhallintaan sekä rahdin ja pakkausten mittaukseen liittyy, ja millaisia haasteita työnteossa tällä hetkellä on. 

Tutkimuksessa selvisi muun muassa, että etenkin rahdin ja pakettien mittauksessa tehdään vielä
paljon työtä manuaalisesti. Suurimpina haasteina alalla koettiin tilan puute sekä toiminnan tehottomuus. Iloksemme huomasimme, että päivittäistyötä helpottavat sovellukset, kuten äänikeräily, ovat jo joillain vastaajilla käytössä. Myös yli puolet vastaajista ilmoitti kehittävänsä työn sujuvuutta nyt tai lähitulevaisuudessa. 

Lataa yhteenvetomme tutkimustuloksista - saat samalla vinkkejä toiminnan kehittämiseen älykkäillä teknologioilla!

Sisälogistiikan nykytila, haasteet ja trendit - haastattelututkimus, kevät 2020

Kun työtä on tehtävä ajasta ja paikasta riippumatta, Kauko innovoi ja tarjoaa saumattomasti toimivat laitteet, ohjelmistot ja palvelut eri alojen huippuammattilaisille sekä yrityksille. Olemme vaativien työympäristöjen asiantuntija. Autamme asiakkaitamme onnistumaan arjessa ja kasvattamaan liiketoimintaansa.

Background element