yksint-fullwidthhero

Turvallisuutta ja kollegan läsnäoloa yksintyöskentelytilanteisiin

Yksin työskenteleville riski uhkaavaan työtilanteeseen joutumisesta aiheuttaa turvattomuuden tunnetta. Myös kollegan apu voi tuntua kaukaiselta ja sen saaminen voi olla haastavaa ilman oikeita työkaluja.

Jotta työntekijä tuntisi olonsa turvalliseksi ja saisi tukea ongelmiinsa ja kysymyksiinsä, hänellä täytyy olla mahdollisuus reaaliaikaiseen yhteydenpitoon ja avunpyyntöjen lähettämiseen tilanteessa kuin tilanteessa. 

Lue lisää

yksintyöskentelytilanteet esimerkiksi maastossa voivat aiheuttaa turvattomuuden tunnetta Kuva Mikko Törmänen

 


Yksintyöskentelyssä voi kohdata monia haasteita

Kun kollegoja ei ole läsnä, työ voi aiheuttaa turvattomuuden tunnetta, viestintähaasteet voivat aiheuttaa pahimmillaan hengenvaaran ja kollegan neuvojen puuttuminen voi aiheuttaa työhön keskeytyksiä.

Turvattomuuden tunne

Esimerkiksi palveluammateissa voi yksin ollessaan joutua pahimmillaan hengenvaaraan fyysisen uhan myötä.

Eristyminen muista voi aiheuttaa turvattomuuden tunteen lisäksi masennusta, passivoida sekä alentaa työtehoa ja motivaatiota.

Viestintäkatkokset

Jos puhelinverkko tai verkkoyhteys ei toimi, eikä muuta viestintäkeinoa ole saatavilla, viestin tai avunpyynnön lähettäminen ei onnistu.

Yhteyskatkos voi aiheuttaa työn keskeytymisen tai johtaa jopa uhkaavan tilanteen pahenemiseen.

Avun puuttuminen

Yksin työskennellessä kollegan apua ei ole välittömästi saatavilla.

Etäneuvonantoa tai -perehdytystä on välillä vaikea hoitaa pelkällä ääniyhteydellä. Jos kädet on sidottu työntekoon, ei laitteen pitelyyn ja videon lähetykseenkään ole mahdollisuutta.


Erilaiset työympäristöt vaativat omanlaistaan turvaa

Yksintyöskentelytilanteet vaativat erilaisissa työympäristöissä omanlaistaan huomiota. Esimerkiksi automaattinen avun hälyttäminen, uhkatilanteiden dokumentointi tai luotettavan viestintäyhteyden varmistaminen ovat keinoja tehdä työstä vähemmän yksinäistä ja turvatonta.

Syrjäiset paikat

syrjäinen sijainti on esimerkki yksintyöskentelytilanteesta Kuva Mikko Törmänen

Kun työpaikka sijaitsee kaukana kaikesta, on työntekijä monella tapaa yksin. Syrjäisessä paikassa tapahtuva vaaratilanne voi olla kohtalokas, jos henkilö ei itse voi pyytää apua.

Automaattiset hälytykset ja työntekijän automaattinen paikantaminen ovat silloin arvokas apu.

Asiointi- ja kohtaamispaikat

vilkas työympäristökin voi aiheuttaa yksintyöskentelytilanteen Kuva Shutterstock

Vilkaskaan työympäristö ei aina ole vaaraton. Kaikille avoimissa kaupoissa, kaduilla ja erilaisissa asiointi- ja toimipisteissä yksin työskentelevä voi joutua uhkausten tai väkivallan kohteeksi.

Silloin on tärkeää saada tilanne dokumentoitua vaivatta ja apu paikalle nopeasti.

Pitkät välimatkat

pitkät välimatkat esimerkiksi satama-alueella ovat esimerkki yksintyöskentelytilanteesta Kuva Mikko Törmänen

Suurilla teollisuusalueilla tai organisaation eri konttoreiden välillä välimatkat ovat pitkiä ja kasvokkain tapaaminen harvinaista. Viestintä täytyy saada toimimaan jouhevasti langattoman verkon yli videoyhteydelläkin.

Automaattiset hälytysviestit vievät työntekijän sijainnista ja hädästä tietoa eteenpäin auttajille.

Automatisoidut ympäristöt
automatisoidut ympäristöt ja yksintyöskentelytilanteet Kuva Mikko Tormanen
 

Työtehtävien automatisoinnin avulla laitosten ja koneiden valvonta hoituu etänä. Joskus vuorojen aikana riittää ylläpidollinen toiminta ja paikalla ei välttämättä tarvitse olla vakituisesti.

Jos valvonnan aikana huomataan puutteita, syntyy tarkastamaan menevälle yksintyöskentelytilanne ympäristössä, joka voi olla hyvinkin tapaturma-altis. Apua ei ole välittömästi lähistöllä, jos jotain sattuu.

Tällöin on hyvä tarjota keino hälyttää apua automaattisesti.

Ulkoistetun työvoiman käyttö

organisaation ulkopuolinen työntekijä voi olla joukossakin yksin ja huomaamaton Kuva Shutterstock

Ulkoisten toimijoiden työskentely esimerkiksi teollisuusympäristöissä voi luoda tilanteita, joissa henkilö on muiden ympäröimänä, mutta silti yksin.

Kun työntekijät hoitavat tehtäviään, he eivät välttämättä tiedä organisaation ulkopuolisen kollegan olinpaikasta ja mahdollisesta hädästä.

Työntekijän reaaliaikainen paikannus ja automaattiset hälytykset tuovat turvaa myös yhteistyöverkostolaisten työpäiviin.

Minimoi riskit yksintyöskentelytilanteissa

Kun haluat parantaa yksintyöskentelyn turvallisuutta, kutsu meidät kylään! Toteutamme räätälöityjä ratkaisuja erilaisten organisaatioiden ja työympäristöjen tarpeisiin turvatekniikalla ja langattoman viestinnän ratkaisuilla.

Autamme minimoimaan yksintyöskentelyyn liittyviä riskejä - tutustu eri teknologioihin ja ota yhteyttä

Ota yhteyttä


Mobiilisovellus yksintyöskentelyn turvaamiseen

Kun haluat luoda tilannekuvaa työntekijöiden turvallisuudesta ja luoda automaattisia hälytyksiä esimerkiksi onnettomuustilanteen aiheuttaman liiallisen paikallaolon, kaatumisen tai putoamisen sattuessa, hanki räätälöitävin toiminnallisuuksin varusteltu mobiilisovellus yksintyöskentelyn turvaamiseen.

Yksintyöskentelyn mobiilisovelluksen avulla avulla tieto käyttäjän kokemasta uhka- tai vaaratilanteesta siirtyy valvomoon, jonka tietojen perusteella hälytykseen voi reagoida esimerkiksi kollega tai vartija. 

 

Työturvallisuuden seuranta käytössä Kauko Turva -sovelluksen näyttökuva


Langaton ja reaaliaikainen viestintä radiopuhelimilla ja headseteillä

nainen valvoo tehdasympäristöä viestintäkuulosuojaimet päässään Kuva Peltor

 

Langattoman viestinnän laitteilla, kuten radiopuhelimilla, kuulosuojaimilla ja headseteillä annat työntekijöille mahdollisuuden välittömään yhteydenpitoon yksintyöskentelytilanteissa ja keinon hälyttää apua joka tilanteessa.

Langattomalla viestinnällä hätäviesti tai keskustelu siirtyy helposti ja nopeasti lähettäjältä vastaanottajille tarvittaessa pitkienkin etäisyyksien päähän myös teollisissa, räjähdysvaarallisissa ja muissa haastavissa ympäristöissä maan päällä sekä alla.

Lue langattoman viestinnän ratkaisuistamme


Digitaaliradiopuhelimiin perustuva yksintyöskentelyjärjestelmä

Digitaaliradiopuhelimilla käytettävällä yksintyöskentelyjärjestelmällä luot luotettavan ja heti valmiin puheyhteyden, jonka kautta on mahdollisuus lähettää hätäviesti ja ilmoittaa avun tarvitsijan sijainti koko auttajaryhmälle.

Järjestelmä aktivoituu käyttäjän itsensä aktivoimana, periodisena paikkatietona tai paikkatietokyselynä. Puhelimista löytyvät hätäpuhelu- ja liikkeentunnistustoiminnot, joilla turvaat henkilöstösi työpäivät.

henkilöt muodostavat sosiaalisen verkon Kuva: Shutterstock


Tekoälykamerat valvovat työturvallisuutta väsymättömästi ympäri vuorokauden

Esimerkiksi sairaskohtaukset tai vakavat onnettomuudet voivat viedä toimintakyvyn, jolloin työntekijä ei voi itse hälyttää itselleen apua. Videovalvonnalla ja automaattisella uhkien tunnistamisella vaaroihin voi reagoida jopa ennen kuin ne toteutuvat.

Tekoälykameroihin voit kytkeä kolme eri sovellusta hoitamaan työturvallisuuden valvontatehtäviä. Valmiita tekoälysovelluksia löytyy myös yksintyöskentelyn vaaratilanteiden tunnistamiseen, kuten maassa makaavasta henkilöstä tai mahdollisesta tunkeutujasta ilmoittamiseen. 

Lue lisää tekoälykkäistä kameroista


Kehokamerat tuovat turvaa liikkuvaan yksintyöskentelyyn

Keskustelujen ja tilanteiden dokumentointi videolle auttaa välttämään kiistelyn tapahtumien kulusta ja helpottaa asioiden jatkokäsittelyä. Kehokamera tuo turvaa uhkaaviin yksintyöskentelytilanteisiin liikkuvassa työssä.

Karkkiaskin kokoinen kamera kuvaa talteen lähellä olevien henkilöiden puheen ja teot sekä tallentaa GPS-paikkatiedon. Se pääsee työntekijän mukana myös paikkoihin, joihin perinteinen turvakamera ei näe. Kamera voi jo pelkällä läsnäolollaan auttaa vähentämään häiriökäyttäytymistä

Zepcam-Bodycam-T2-Front-view

Kehokamera tuo turvaa yksintyöskentelyyn. Kuva: Zepcam


Puettava älylaite perehdytykseen ja etäneuvontaan

RealWear HMT-1 Remote Assist ominaisuus käytössä Kuva RealWear

Kunhan työympäristöstä löytyy toimiva verkkoyhteys, kollega on aina läsnä. Puettava älylaite toimii etäneuvonnassa ja perehdytyksessä aina metsästä tehdasympäristöön ja auttaa pitämään yhteyttä pääkonttorin asiantuntijoihin maailmalla liikkuessa.

Handsfree-videoyhteys tuo kollegan avun yhtä lähelle kuin aidossakin kohtaamisessa ja pienetkin yksityiskohdat on helppo kysyä ja selittää yhteistä näkymää katsomalla.

Tutustu vahvennettuun ja puettavaan RealWear-älylaitteeseen

Räätälöimme jokaisen ratkaisun työympäristöönsä sopivaksi ja autamme miettimään työturvallisuuden prosessit kuntoon - näin apu on varmasti saatavilla, kun sitä tarvitaan.

Hoidamme asennukset, käyttöönoton, käyttäjien opastuksen, sekä osan laitehuolloista paikallisesti Suomessa. Hanki kokonaisuus kertamaksulla, leasingilla tai kuukausimaksulla - mikä sinulle parhaiten sopii.

Ota yhteyttä

Kun haluat turvata yksintyöskentelytilanteet, ota yhteyttä!

Ota yhteyttä asiantuntijoihimme tai jätä viesti alla olevalla lomakkeella. Kerro tarpeistasi yksintyöskentelyn turvaamiseen niin autamme rakentamaan sopivan kokonaisuuden. 

 


Hanki räätälöityä turvaa yksintyöskentelyyn - ota yhteyttä!

Asiantuntijamme opastavat sopivan kokonaisuuden rakentamisessa ja käyttöönotossa. Kehokameroiden, turvakameroiden ja niihin kytkettävien tekoälysovellusten tarvemäärityksessä ja valinnassa sinua opastaa turvatekniikan asiantuntijamme Juhani Kartano ja langattoman viestinnän sekä turvajärjestelmien ja puettavan älylaitteen osalta asiantuntijamme Sami Rahikainen.

Juhani Kartano | Kauko Oy
Juhani Kartano

Sales Manager

040 547 9330
juhani.kartano@kauko.com

LinkedIn

 
Ota yhteyttä
Sami Rahikainen | Kauko Oy
Sami Rahikainen

Sales Manager

040 716 3149
sami.rahikainen@kauko.com

Viranomaiset
Kommunikaatio ja kuulonsuojaus

LinkedIn

Ota yhteyttä


Toimivathan yhteydet ja laitteet luotettavasti joka paikassa?

Hätätilanteissa ja yksin työskennellessä ei ole tilaa yhteysongelmille, laiterikoille tai päivityshaasteille. Hanki luotettava yhteysohjelmistoratkaisu ja laiteanalytiikkajärjestelmä, joilla pidät huolta tekniikan toimivuudesta ja reagoit mahdollisiin haasteisiin jo ennen ongelmien syntymistä!

Pätkimättömät verkkoyhteydet

analytics-visibility-diagram Kuva: NetMotion

Kuva: NetMotion

Kun hätä on suuri ja avunpyyntö on saatava liikkeelle, verkkoyhteys ei saa pätkiä. NetMotion on yhteysohjelmistoratkaisu, joka varmistaa netin katkeilemattoman toiminnan erilaisten verkkoyhteyksien päässä ja niiden välillä siirtyessä. Sen avulla saat pidettyä työntekijöiden laitteet verkossa, vaikka yhteydessä olisi lyhyitä katkoksia. 

Lue pätkimättömistä yhteyksistä

Mobiililaitteiden analytiikka

Device-Essentials-Screenshot-Elemez

Kuva: Elemez

Elemez-laiteanalytiikka kerää tietoa päätelaitteiden akkujen kestosta ja vaihtotarpeesta, sekä käyttöjärjestelmän toiminnasta, joiden pohjalta se arvioi poikkeamia ja tulevia ongelmakohtia. Näin laitteet saadaan kuntoon jo oireiden alkuvaiheessa.

Lisää laiteanalytiikasta