Turvallisuusjärjestelmät yksintyöskentelytilanteisiin ja yrityksen hätäviestintään 

Henkilöstön turvallisuudentunteeseen vaikutat niin organisaation viestinnällä kuin jokaisen työntekijän oman työympäristön turvaamisella. Turvallisuusjärjestelmillä mahdollistat muun muassa välittömän yhteydenpidon yksintyöskentelytilanteissa, hoidat yrityksen hätäviestintää ja lähetät automaattisia hälytysviestejä. 

Lue lisää

turvallisuusjärjestelmät tuovat yhteydenpitomahdollisuuden yksintyöskentelytilanteisiin Kuva Mikko Törmänen

Yksintyöskentelyjärjestelmä tukee hätäviestintää yrityksissä

Laki yksintyöskentelystä sanoo, että työnantajan on järjestettävä työntekijälle mahdollisuus välittömään yhteydenpitoon yksintyöskentelytilanteissa.

Samoin on varmistettava että työntekijällä on jokaisessa hätätilanteessa mahdollisuus hälyttää apua. 2000-luvulla yksintyöskentelyn määrä on lisääntynyt muun muassa automatisoitujen työympäristöjen myötä.

Yksintyskentelyjrjestelm


Kenenkään ei tarvitse työskennellä yksin - hätäviestijärjestelmät turvaavat työtä

digitaaliradiopuhelimet muodostavat viestintäverkoston eikä kukaan jää yksin Kuva Shutterstock

Yksintyöskentelyjärjestelmä digitaaliradiopuhelimissa on enemmän kuin pelkän puheen ja tiedon siirtoa. Puhelimista löytyy myös sisäänrakennettuna hätäpuhelu- ja liikkeentunnistustoiminnot, joilla turvaat henkilöstösi työpäivät.

Yksintyöskentelyärjestelmällä luot luotettavan ja heti valmiin puheyhteyden, jonka kautta on mahdollisuus lähettää hätäviesti ja ilmoittaa avun tarvitsijan sijainti koko auttajaryhmälle.

Järjestelmä aktivoituu käyttäjän itsensä aktivoimana, periodisena paikkatietona tai paikkatietokyselynä. 


Yrityksen hätäviestintä: näin seuraat yksin työskentelevää työntekijää reaaliajassa

Yksintyöskentelyjärjestelmämme on digitaalinen ja ohjelmoitavissa. Yhteensopivuus muiden jo olemassa olevien viestintäjärjestelmien kanssa tekee järjestelmästä kustannustehokkaan. Toiminnot voidaan ottaa helposti käyttöön kaikissa digitaalisissa puhelinjärjestelmissä.

Hätäpainike

Käyttäjän päätelaitteessa oleva hätäkytkin, jonka käyttäjä voi helposti aktivoida tarvittaessa.

Hätäpuhelu

Hätäpuhelusignalointi avaa linjan avunpyyntöä varten ennalta määrätylle henkilölle tai ihmisryhmälle.

Yksintyöskentelypainike

Niin kauan kuin käyttäjä painaa painiketta säännöllisesti, radio toimii normaalisti. Jos edellisestä painalluksesta on kulunut pidempi aika (ohjelmoitavissa), puhelin antaa varoitusäänen. Jos käyttäjä ei reagoi varoitukseen, hälytys lähetään ennaltamäärätylle ryhmälle.

Liikkeentunnistus

Vaihtoehtona on antaa henkilöturvallisuushälytys ilman puhelimen pitkäaikaista liikettä. Hälytys voi myös aktivoitua liiallisesta liikkeestä esimeriksi juoksutilanteesta.

Man Down -toiminnot

Man down -toiminto antaa varoituksen ja hälytyksen, jos käyttäjä asento ylittää tietyn kulman. Ylitysaika ja kulma ovat säädettävissä tarpeen mukaan.

Valvontakameraseuranta

Yksintyöskentelyjärjestelmää voit tarvittaessa tehostaa valvontakameraseurannalla.

Kriittisen viestinnän järjestelmä yrityksen hätäviestintään

Kriisiviestintä on organisaatioviestinnän erikoistilanne ja keskeinen osa laajempaa kriisinhallinnan käsitettä. Sen merkitys on kasvanut 2000-luvulla uusiin mittoihin.

Yritystoimintaan voi kohdistua monia erilaisia ulkopuolisia uhkia, kuten kyberuhka, luonnonkatastrofit, ympäristökatastrofit, terrorismi ja kansalaistottelemattomuus.

Näissä uhkatilanteissa elintärkeiden toimintojen ja yrityksen hätäviestintäjärjestelmien on toimittava 100 % varmuudella. 

kriittisen_viestinnn_jrjestelm

 


Ajantasaisella tilannekuvalla parannat organisaation toimintaa

Rakenna kanssamme luotettava viestintäratkaisu kriittisen infrastruktuurin laitokseesi. Yhdistä sovellustoiminnot ja paikkatiedot tilannekuvaan komentokeskuksessa, kenttäjohdossa ja kentällä.

Digitaalinen viestintäjärjestelmä

Kriittisen viestinnän järjestelmän täytyy olla aina saatavilla ja turvallinen. Ammattikäyttöisissä radioverkoissa äänen ja datan täytyy toimia yhdessä. Siirrä puhe ja dataviestit reaaliajassa ’omassa’, operaattoririippumattomassa verkossa.

Rajapinnat kaikkiin olemassa oleviin viestintä- ja hälytysjärjestelmiin

Radio Dispatch -sovelluksella vastaanotat hälytykset eri puhemedioista: TETRA tai MOTOTRBO, DMR, Kenwood Nexedge, Polycom DECT -puhelin, GSM-puhelin tai WiFi TEAM -radio.

Työntekijöiden sijaintitiedon seuranta

Digitaalipuhelimet on varustettu radiosignaalia lähettävällä seurantalaitteella, jonka avulla voit seurata työntekijöiden sijaintia. Ulkotiloissa voit käyttää myös GPS-seurantaa.

Erilliset hälytys- ja hätäpainikkeet

Huomaamattomaan paikkaan sijoitetuilla hätä- ja ryöstöpainikkeilla aiheutat tarvittaessa äänettömän hälytyksen. Turvallisuushenkilöstö saa hätäviestin tekstiviestinä tai puheena.

Rajapinta valvontakameroihin

Luo rajapinta valvontakameroihin, joiden avulla etsit kiinteistöstä tai tontilta epäilyttävästi käyttäytyviä henkilöitä tai epäilyttävää liikettä.


Kriittisen viestinnän järjestelmään saat tarvittaessa myös
 • Kaukokäyttöjärjestelmät
 • Ohjaus- ja valvontajärjestelmät
 • Väestöhälytyksen ohjausjärjestelmät
 • Kiertovahtijärjestelmä
 • Hälytysviestinjärjestelmä teollisuuskoneista
 • Yksintyöskentelyjärjestelmä
 • Ryhmä-/yksilöpuhelut sekä hätäpuhelut ja niiden nauhoitus
 • Hälytysviestit GSM-verkkoon
 • Puhelut GSM-verkkoon
 • Rajapinta olemassa oleviin palohälytyksiin ja PA-järjestelmään
 • Hälytysten hallinta- ja ohjausjärjestelmä
 • Sisä- ja ulkotilapaikannus

Kysy lisätietoja kriittisen viestinnän järjestelmästä

Automaattiset tekniset hälytysviestit

Langattoman yhteyden avulla välität kunnossapidon vikaviestit talohallintajärjestelmistä digitaalisiin puhelinjärjestelmiin reaaliaikaisesti riippumatta kunnossapitohenkilökunnan sijainnista. Hälytysviestien siirrot tapahtuvat ilman viivettä, vikakohta on heti selvillä kaikille ja tehtävän suoritus alkaa heti. Järjestelmä säästää aikaa ja nopeuttaa reagointia vikatilanteissa.

Suurimpia hallintajärjestelmäesimerkkejä ovat Lenei, Pelco, Siemens, Bosch, Cisco, Honeywell, joista viestit siirretään langattomasti käyttäjien päätelaitteisiin tarvittaessa.

Automaattiset_hlytysjrjestelmt

 


Äänihälytykset tehdaskoneista ja talohallintajärjestelmistä

Automaattisesti toimivat valvontalaitteet helpottavat työntekijöiden arkea. Automaattiset tekniset hälytysviestit teollisuuskoneista tai vaikka palohälyttimestä välitetään kaikille työntekijöille digitaalista radioverkkoa pitkin reaaliajassa ja luotettavasti. Hälytysviestit voivat sisältää valvonta-, mitta- ja säätölaitteiden tilatietoja.

Automaattiset teksti- ja hälytysviestit

Voit lähettää automaattisesti teksti- ja hälytysviestejä, joista on muodostettu valmiiksi nauhoitettuja ääniviestejä. Viestit lähetetään käyttäjien päätelaitteisiin langattomasti radioverkon välityksellä. 

Viestien priorisointi

Voit luoda hierarkkisen viestijärjestelmän ja priorisoida viestien lähetyksen. Pienemmät hälytykset voit välittää esimerkiksi tekstiviestillä, suuria välillisiä vahinkoja mahdollisesti aiheuttavat hälytykset voit luokitella korkeammalla prioriteetilla.

Hälytys kuittaamatta jätetyistä viesteistä

Tarvittaessa voit määrittää järjestelmän soittamaan hälytettäville, jos he eivät kuittaa saamaansa tekstiviestihälytystä. Soittaja voi olla robottipuhelin, joka kertoo syntetisaattoriäänellä samat tiedot kuin tekstiviesti pitää sisällään.

Muokattavat hälytysviestit

Voit myös lähettää muokattavia hälytysviestejä, jotka lähetetään työntekijöille puheena. Näin hälytyksen aiheuttanut ongelmakohta löytyy nopeasti ja ongelman laatu on heti selvä. 


Optiona saatavana

Kysy lisää optiona saatavista automaattisten teknisten hälytysviestijärjestelmien osista!

 • Hälytysten hallinta
 • Ohjausviestit
 • Logitiedosto
 • Hälytysten tallennus
 • Palohälytysjärjestelmistä hälytykset puhelimiin

Kysy lisää automaattisista hälytysviesteistä

Tehdaspalokuntahälytysjärjestelmä

Palo- ja pelastussuunnitelmat ovat oleellinen osa kriiseihin varautumista. Useilla teollisuuden tehtailla on palo- ja pelastustilanteiden varalle oma koulutettu ensisammutusryhmänsä jokaiselle tuotanto-osastolle. Sammutusryhmä toimii onnettomuustilanteissa pelastustehtävissä välittömästi, jos pelastuslaitoksen saapuminen kohteeseen kestää minimissään kymmenen minuuttia.

tehdaspalokunta_hlytysjrjestelm

 


Digitaalisella puhelinjärjestelmällä luotettavuutta

Digitaaliset puhelimet ovat edullinen ja varma tapa siirtää hälytyksiä langattomasti esimerkiksi palohälytysjärjestelmästä suoraan käyttäjien päätelaitteisiin. Näin esimerkiksi tehdaspalokuntahälytyksessä erityisesti ensisammutusryhmä ja tarvittaessa muutkin työntekijät saavat välittömästi tiedon palokohteen tarkasta sijainnista. Järjestelmän avulla tiedonkulku parantuu, tilannekuva selkeytyy ja kriisitilanteessa säästyy arvokkaita sekunteja.

Ei erillistä puhelinverkkoa

Perinteiset hälytystensiirtotekniikat käyttävät IP- ja GSM/GPRS/3G -yhteyksiä. Nämä ovat epävarmoja ja hitaita, koska niiden toiminta riippuu aina käytettävästä verkosta ja operaattorista. Sen sijaan uudessa digitaalisessa puhelinjärjestelmässä viestit tulevat perille aina reaaliajassa, sillä erillistä verkkoa ei tarvita. Digitaalisuuden etuja ovat myös hyvä äänenlaatu ja luotettavuus sekä laaja peittoalue.

Ei viivettä viestin toimituksessa

Digitaalipuhelinjärjestelmässä palohälytys tulee tekstiviestinä ja/tai ennalta nauhoitettuina puheviesteinä. Järjestelmään voi määrittää enintään 10 kpl flash-nauhoitusta. Tekstiviestit saapuvat radiopuhelinverkoissa aina heti ilman GSM-verkon viivettä ja epävarmuutta. 

Hälytykset kuulosuojainkuulokkeisiin

Teollisuuskohteissa palohälytysten ja prosessihälytysten automaattisiirrot onnistuvat tarvittaessa koneenkäyttäjien ja/tai vuoromestareiden kuulonsuojainkuulokkeisiin. Automaattisessa hälytyksensiirtojärjestelmässä palohälytykset siirretään kärkitietona käyttäjien kuulokkeisiin ilman viivettä ja automaattisesti.

Rajapinnat muihin järjestelmiin

Digitaalipuhelinjärjestelmästä voit toteuttaa helposti rajapinnan mihin vain jo olemassa olevaan järjestelmään kustannustehokkaasti. Hälytystensiirtojärjestelmä on helposti laajennettavissa olemassa oleviin sireeni- tai PA-järjestelmiin. Lähetysrajapinta GSM-puhelimiin on myös mahdollinen. 

Automaattinen uudelleenlähetys

Järjestelmään voit halutessasi määrittää, että käyttäjän tai käyttäjien täytyy kuitata hälytysviestit ne saatuaan. Jos kuittausta ei tule, viesti lähetetään uudelleen.

Kiertovahtijärjestelmä

Kiertovahtijärjestelmä on reaaliaikainen seurantajärjestelmä- ja raportointityökalu. Voit valvomosta seurata vartijoiden kulkua ulkona tai asiakkaan kohteessa laajallakin alueella. Järjestelmästä löytyvät luonnollisesti myös kaikki radiopuhelinominaisuudet. Kiertovahtijärjestelmässä kaikki käynnit ja yhteydenotot kirjautuvat lokitiedostoon. Järjestelmä sopii erinomaisesti kohteisiin, joissa 24/7-valvonta on välttämätöntä. 

turvallisuus_ja_viranomaiset

 


Seuraa reaaliajassa vartijan tai tarkastajan kulkua
Ihmisten ja ajoneuvojen paikannus ulkotiloissa

GPS:n tai radiosignaalin avulla

Ihmisten ja ajoneuvojen paikannus sisätiloissa

Bluetoothin, WLAN-yhteyden tai radiosignaalin avulla

Hätäviestintä- ja evakuointijärjestelmät

Onnistunut kriisijohtaminen vaatii viestintää kaikissa kriisin vaiheissa. Yrityksen sisäisen turvallisuus- ja evakuointijärjestelmän päämääränä on tilannekuvan selkeyttäminen. Äänievakuointi on nopein tapa ohjeistaa rakennuksessa olevia asiakkaita ja omaa henkilökuntaa. EEC-järjestelmällä viestit voidaan kohdentaa vallitsevan tilanteen ja rakennuksen alueitten mukaan. EEC-järjestelmä on edullinen ja varma ratkaisu äänentoistoon, kuulutuksiin ja evakuointiviesteihin. Se on helppo asentaa ja tarvittaessa laajentaa. Yksintyöskentely-, paikannus- ja henkilöturvallisuustoiminnot ovat järjestelmän lisäosia. 

htviestijrjestelmt


Kun välitön ja kohdennettu viestintä on elintärkeää

Hyödynnä hätäviestintä- ja evakuointijärjestelmää, kun haluat viestiä välittömät ohjeet vaaratilanteesta suurelle joukolle. Järjestelmä sopii esimerkiksi kouluille ja oppilaitoksille, päiväkodeille, turvakodeille, palo- ja pelastustoimelle, liikenne- ja kuljetusalalle, merenkulkuun, teollisuuteen, terveydenhuollolle, sairaaloille, kiinteistöjen turvallisuudesta huolehtimiseen, lentokentille ja kaivoksille.

Hiljainen hälytys

Järjestelmällä voit lähettää vaaratilanteen kohdatessasi tarvittaessa myös hiljaisen hälytyksen, jolloin viesti lähtee huomaamattomasti. Kun teet hälytyksen puhelimen normaalitilassa, puhelimesta kuuluu merkkiääni ja puhelu muuttuu kaiutinpuheluksi. Puhelinta ei tarvitse pitää korvalla hälytyksen aikana. Kun valitset puhelimesta hiljaisen hälytyksen, hälytyksen tekemisestä ei tule minkäänlaista ääntä. Hälytykseen vastaava sen sijaan kuulee toisessa päässä käytävän keskustelun, kun hiljainen hälytys on päällä.

Järjestelmäoptiot
 • Visuaalinen rajapinta esim. digital signage- ja valvomojärjestelmiin
 • Äänentoistorajapinta olemassa oleviin PA-järjestelmiin
 • Langaton IP-kaiutin äänentoiston laajennusosaksi
 • Hälytysvilkkujärjestelmä
 • Tilannekuvan seuraaminen reaaliajassa

Palvelualan viestintä- ja hälytysjärjestelmä

Moni junatyöntekijä, linja-autonkuljettaja, kaupan tai kioskin myyjä, tarjoilija, sosiaalityöntekijä, sairaanhoitaja ja jopa opettaja pelkää töissä henkensä puolesta. Työturvallisuuskeskuksen mukaan riski joutua väkivallan tai sen uhan kohteeksi on suurin ilta- ja yötyössä sekä työtehtävissä, joissa työntekijä on yksin töissä. Työpaikkaväkivalta on selvimmin lisääntynyt 2000-luvulla. Riskiammatteihin voidaan myös lukea naisvaltaiset hoitoalan ja eräät sosiaalialan ammatit. Myös tarjoilijoiden ja myyjien sekä liikenteessä työskentelevien työ on keskimääräistä vaarallisempaa.

palvelualan_viestint-_ja_hlytysratkaisut

 


Viestintä- ja hälytysratkaisujen ansiosta työntekijöiden ei tarvitse enää pelätä työpaikalla

viestintä- ja hälytysratkaisut tuovat avun nopeasti paikalle Kuva Shutterstock

Viestintä- ja hälytysratkaisumme vähentävät työntekijöiden pelkoa ja tuovat turvaa nopean toiminnan päällekarkaustilanteissa. Hälytysten vastaanottamiseen ja kuittaamiseen on useita vaihtoehtoja, ja tarvittaessa hälytykset on helppo siirtää järjestelmän omalla reitittimellä SMS-tekstiviesteinä GSM-puhelimiin ja vartiointiliikkeiden valvomoihin. Järjestelmä sopii käyttöön muun muassa kaupan alalle, teattereille, studioille, hotelleille, autokouluille sekä hisseihin.


Palvelualan viestintä- ja hälytysratkaisut sisältävät seuraavat kokonaisuudet
Päätelaitteet
 • Digitaaliset viestintäjärjestelmät
 • Lupavapaat puhelimet
 • Pikapuhelinjärjestelmät
 • Vartijakutsu- ja kiertojärjestelmät
 • PA-järjestelmät
 • Äänentoisto ja tallennus
Digitaalinen viestintäjärjestelmä

Digitaalisella viestintäjärjestelmällä siirrät puheen ja dataviestit reaaliajassa ’omassa’ verkossa operaattoririippumattomasti.

Erilliset hälytys- ja hätäpainikkeet

Hälytys- ja hätäpainikkeilla aiheutat äänettömän hälytyksen. Painike sijoitetaan siten, että käyttäjä voi aiheuttaa hälytyksen huomaamattomasti. Turvallisuushenkilöstö saa hätäviestin tekstiviestinä tai puheena.

Työntekijöiden sijaintitiedon seuranta

Digitaalipuhelimet on varustettu radiosignaalia lähettävällä seurantalaitteella, jolla voit seurata työntekijöiden sijaintia reaaliajassa. Ulkotiloissa voit hyödyntää myös GPS-seurantaa.

Rajapinnat kaikkiin olemassa oleviin viestintä- ja hälytysjärjestelmiin

Radio Dispatch-sovellus mahdollistaa hälytykset eri puhemedioista: TETRA tai MOTOTRBO, DMR, Kenwood Nexedge, Polycom DECT-puhelin, GSM-puhelin tai WiFi TEAM-radio.

Rajapinta CCTV-kameroihin

Etsi valvontakameroiden avulla epäilyttävästi käyttäytyviä henkilöitä ja epäilyttävää liikettä.

Hyödynnä testauspalvelumme!

Tulemme veloituksetta luoksenne esittelemään uusia laiteratkaisuja toimintanne kehittämiseksi. Pääsette testaamaan laitteita omassa ympäristössänne. 
 

Langaton viestintä haastavissa olosuhteissa

Kaikki laitteemme on tehty kestämään haastavia olosuhteita. Saat kauttamme käsiradiot, autoradiot ja kiinteät radiot, kuulonsuojainheadsetit, kevyet headsetit ja erikoisheadsetit, tarvikkeet, kuten välijohdot, huolto-osat ja antennit, järjestelmät, kuten radioverkot niiden suunnittelusta valvontaan, ohjelmoinnit ja erikoisratkaisut (evakuointi, eri verkkojen liitokset) sekä näihin liittyvät palvelut joko kuukausihinnoiteltuna tai kerta- tai osamaksulla.

Millainen langaton viestintäkokonaisuus teille rakennetaan? 

Rakennamme ehdotuksen radioviestinnän laitteiden, kuuluvuuden, huoltojen sekä muiden palveluiden hoitamisesta joko kuukausihinnoiteltuna palveluna tai kerta- tai osamaksuna käyttötarpeesi mukaisesti.


Ota yhteyttä!
Janne Kolu Kauko Oy
Janne Kolu

Head of Sales

050 598 6001
janne.kolu@kauko.com

Logistiikka & kauppa
Kommunikaatio ja kuulosuojaus

Ota yhteyttä

LinkedIn
Sami Rahikainen Kauko Oy
Sami Rahikainen

Head of Sales

040 716 3149
sami.rahikainen@kauko.com

Viranomaiset
Kommunikaatio ja kuulonsuojaus

Ota yhteyttä

LinkedIn

Suunnitellaan yhdessä tarpeisiinne sopiva ja luotettava langattoman viestinnän ratkaisu - jätä meille viesti ja kerro tarpeistanne lisää!