geometriakorjaukset Kiasman sylinteriprojisoinnin asennuksessa Kuva Videotykki Oy

Videoteoksen sylinteriprojisoinnissa saumaton kuvanlaatu ja yhteistyö

Nykytaiteen museo Kiasmassa oli esillä arvostetun amerikkalaistaiteilija Doug Aitkenin I Only Have Eyes for You -yksityisnäyttely, jonka teoksissa hyödynnettiin ääntä ja kuvaa eri tavoin. Aitkenin suuri videoteos SONG1 (2012/2015) oli ympyränmuotoiselle kankaalle sylinteriprojisoinnilla heijastettu esitys. AV-tekniikkaa Kiasmaan oli toteuttamassa helsinkiläinen Videotykki Oy, ja Kauko toimitti teoksen laserprojektorit.

Kiasmaan toteutettu Doug Aitkenin näyttely on ollut esillä monessa maassa, ja tekninen toteutus vaihtelee maiden välillä. Suomessa Aitkenin videoteoksen asennuksen teki Videotykki Oy. Työ oli Videotykille ensimmäinen Kiasmassa. Videotykki on ollut mukana useissa museoprojekteissa eri puolilla Suomea, kuten esimerkiksi Sara Hildénin taidemuseossa, Emmassa, Rauman taidemuseossa, Ylä-Lapin luontokeskus Siidan saamelaismuseossa sekä Ateneumissa. 

Doug Aitkenin teoksen lähtökohtana on vuoden 1934 iskelmä I Only Have Eyes for You. Taiteilija pyysi kymmeniä muusikoita tekemään laulusta oman versionsa, joka esitetään arkipäiväisessä ympäristössä. Aitkenin työssä tarvittiin varsin mittavaa sylinteriprojisointia, jossa kuvaa heijastettiin pitkälle kaksipuoliselle kankaalle.

– Tämä oli meille mittava ja mielenkiintoinen projekti. Panasonic-laserprojektoreja tarvittiin työssä kahdeksan, joilla saatiin aikaan 36 metriä leveä saumaton toteutus. Esitys levittäytyi katsojalle todella komeana ja antoi kokonaisvaltaisen kokemuksen, kertoo Videotykki Oy:n Kimmo Kivikko.

 

Doug Aitkenin Song 1 -teos esillä Schirn Kunsthalle Frankfurt:ssa vuonna 2015. Video: Schirn Kunsthalle Frankfurt YouTube-kanava

 

Tekniikka tuo taiteilijan näkemyksen esiin

Kivikon mukaan museototeutusten tekniikassa on aina omat erityispiirteensä. Taiteilijan materiaalit on saatava tarkalleen oikealla tavalla pyörimään, jotta taiteilijan perimmäinen ajatus välittyy katsojalle.

– Tekniikan tehtävä on tuoda työ esille juuri niin kuin sen on alun alkaen määritelty. Toisaalta laadukkaan toteutuksen tulee myös tukea taiteilijan mainetta ja imagoa. Kaiken kaikkiaan museototeutukset ovat aina erittäin kiinnostavia projekteja, joissa on ilo olla mukana, Kivikko huomauttaa.

Eräs erityispiirre taidemuseoissa tehtävissä toteutuksissa on projektorien toiminnan rytmittyminen aukioloaikojen mukaan. Sähköt katkeavat museoissa yöksi, mikä asettaa omat haasteensa myös tämän tyyppisille videoesityksille. Projektorien tulee käynnistyä itsestään ilman vikatilanteita.

 

Omat projektorit ja paikallinen osaaja

Projektia varten Kiasman AV-mestareilta vaadittiin tutustumista taiteilijan töihin muualla maailmalla.

– Näyttely oli aiemmin esillä Kööpenhaminassa, jossa kävimme katsomassa työtä ennakkoon. Miettiessämme asentajaa tähän teokseen totesimme, että käytämme paikallista osaajaa. Oman näkemykseni mukaan tämä ratkaisu oli meille erittäin toimiva. Yksi vaihtoehto olisi ollut vuokrata palvelu laitteineen Saksasta, mutta loppujen lopuksi tuli jopa halvemmaksi ostaa laitteet meille omaksi ja ottaa asennus Videotykiltä, kertoo Kiasman vastaava AV-mestari Ilkka Riihikallio.

 

Kiasma_sylinteriprojektio_VideotykkiOyKiasman sylinteriprojisoinnin asennus eteni vaiheittain kohti valmista taideteosta. Kuvassa on käynnissä alkuvaiheen geometriakorjaukset, jolloin säätöristikoiden avulla haetaan heijastettavien kuvien oikeita sijainteja. Kuva: Videotykki Oy

 

Projektin alkuvaiheessa taiteilija antoi installointiohjeet, ja tämän jälkeen Kiasman työryhmä laati Aitkenille oman vastaehdotuksen, jonka taiteilijan teknikko kävi läpi.

– Kiasma on innovaatiohakuinen ja rohkea kokeilemaan uusia toimintamalleja. Ehdotuksessamme päätimme toteuttaa työn omilla projektoreillamme, jotka Videotykki hankki Kaukolta. Videotykin tietotaitoa käytimme kuvan pyöritysjärjestelmän säätämiseen. Kun tämä ostettiin palveluna, emme joutuneet itse käyttämään aikaa tähän, Riihikallio tarkentaa.

 

Sylinteriprojisoinnissa saumaton kuva

Rengasmuotoiseen sylinteriprojisointiin tarvittiin kahdeksan laserprojektoria. Työ aloitettiin projektorien kalibroinnilla, koska värit tuli säätää kaikissa tykeissä samanlaisiksi.

– Panasonicin tykeissä pohjavärien säätöominaisuudet ovat hyvät. Ympyränmuotoisessa kankaassa kuva on reunoilta sisäänpäin taittuva, ja saumattomuuden ansiosta mistään kohdasta ei huomaa, että projektorien heijastamat kuvat ovat rinnakkain. Saumattomuus saadaan aikaan Watchout-järjestelmän avulla, jossa blending-tekniikalla kuvat limittyvät toisiinsa yhdeksi kokonaisuudeksi, kertoo Kivikko.

 

Kiasma_asennus_kuvan_säätö_VideotykkiWatchout-järjestelmän blending-tekniikan avulla kuvat limittyvät toisiinsa yhdeksi kokonaisuudeksi. Kuva: Videotykki Oy

 

Riihikallio korostaa erityisesti museossa käytettävien AV-laitteiden luotettavuuden ja tasalaatuisuuden merkitystä.

– Kun hankimme taideteosta varten kahdeksan laserprojektoria, on niiden muodostama kuvakokonaisuus oltava yhtenäinen. Värit ja valotehot tulee aina voida säätää samalle tasolle ilman, että syntyy häiritseviä rajoja. Laitteisiin ei saa tulla häiriöitä kesken näyttelyn, sillä tykkien vaihtaminen paikalleen asennetusta teoksesta on hankalaa ja vaikuttaa näyttelyssä vierailuihin, Riihikallio täsmentää.

 

Osien vaihdettavuus projektorien kesken tärkeää

– Olemme valinneet Panasonic-laserprojektoreja, koska niissä säilyy hyvin tuotelinja. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että osien vaihdettavuus eri laitteiden kesken on hyvä. Esimerkiksi kun linssit ovat vaihtokelpoisia keskenään eri ikäisissä laitteissa, on se meidän kannaltamme kustannustehokasta, Riihikallio toteaa.

Kauko toimitti laitteet Kiasman näyttelyyn toivotussa aikataulussa.

– Meille oli tärkeää, että projekti eteni sovitussa tahdissa. Projektorien toimitukselta vaadittiin nopeutta ja täsmällisyyttä. Olemme tyytyväisiä lopputulokseen, ja laitteet saapuivat ajallaan. Laitteiden ostaminen vuokraamisen sijaan oli kustannusten kannalta hyvä ratkaisu. Pitkäikäisiä ja laadukkaita Panasonic-projektoreja voidaan hyödyntää tulevissakin näyttelyissä, hän toteaa tyytyväisenä.

Videotykille Kauko on pitkäaikaisin yhteistyökumppani tavarantoimittajana, ja kokemukset yhteistyöstä ovat olleet hyvät.

– Kiasman projektoritoimituksessa oli erityisen tärkeää pysyä täsmällisesti aikataulussa, sillä näyttelyn pystytysaikataulu määritteli projektin etenemisen. Meidän oli helppoa luottaa Kaukon toimintaan, sillä heidän kanssaan sovitut asiat pitävät paikkansa. Myös Panasonic-projektoreista meillä on hyvä kokemus aiemmista kohteista. Laitteet ovat pitkäikäisiä ja niiden ominaisuudet riittävät haastavissakin kohteissa, Kivikko summaa.

 

Millaista elämystä sinä tavoittelet? Ota yhteyttä - suunnitellaan kestävä kokonaisuus yhdessä!

Ota yhteyttä

Kauko Oy

Rakennamme älykkäitä laite-, sovellus- ja palvelukokonaisuuksia, jotka varmistavat työntekijöiden arjen sujumisen tehokkaasti ja saumattomasti vaativimmissa työskentelyolosuhteissa. Koska monimutkaisimpia haasteita ei ratkota yksin, olemme verkostoituneet alan parhaimpien toimijoiden kanssa. Yhdessä kehitämme uusia, kestäviä työntekotapoja eri alojen huippuammattilaisille. Saamme laitteet, sovellukset ja palvelut puhumaan tavoitteellisen ja tehokkaan työnteon kieltä.

Background element