puettava teknologia tekee työnteosta turvallisempaa ja tehokkaampaa Kuva Canva

Puettava teknologia tekee työnteosta turvallisempaa ja tehokkaampaa

Puettavat älylaitteet ja teknologia ovat mullistaneet työnteon tapoja monilla eri aloilla. Laitteiden kehitys on ollut nopeaa, ja yrityksissä sekä oppilaitoksissa on havaittu puettavan teknologian tuomat edut. Mihin kaikkeen tekniikka työelämässä taipuukaan, siitä voivat innovatiivisimmat organisaatiot tarjota tulevaisuudessa huikeita käyttöesimerkkejä.

Puettaviin teknologioihin lukeutuu suuri joukko ratkaisuja, joissa hyödynnetään muun muassa erilaisia kameroita, ääniohjausta, puheentunnistusta ja koodinlukijoita. Lisäksi laitteisiin yhdistetään erilaisia sovelluksia, joiden avulla tekniikka valjastetaan työntekijän turvaksi ja työtä tehostavaksi välineeksi.

Hyvin monet alat hyötyvät puettavien teknologioiden tuomista mahdollisuuksista. Ratkaisuja käytetään esimerkiksi teollisuudessa, terveydenhuollossa, logistiikassa ja kaupan alalla sekä eri oppilaitoksissa. Toimialat ovat erilaisia, mutta laitteiden tarjoamat hyödyt liittyvät kaikilla vahvasti turvallisuuteen, kustannustehokkuuteen sekä laadunvarmistamiseen.

 

Kädet vapautuvat työntekoon

Puettavien teknologioiden merkittävimpiä hyötyjä on niiden tarjoama turvallisuus. Työnteko haastavissa olosuhteissa edellyttää usein turvavarusteiden käyttöä. Näissä tilanteissa on tärkeää, että kädet pysyvät vapaina, eikä turvavarusteita jouduta riisumaan, vaikka työssä käytettäisiinkin teknisiä viestintävälineitä tai muita työvälineitä.

Puettava RealWear-älylaite on kevyt ja ergonominen, teollisuuskäyttöön suunniteltu puettava tietokone, jonka käyttö onnistuu kädet vapaana. Puettavaa älylaitetta käytetään monissa teollisuusyrityksissä esimerkiksi etäneuvontaan, navigointiin, IoT-visualisointeihin sekä osana työn prosesseja. Tiedostoja jakamalla laitteen käyttäjällä on helposti käytössään tarvittavat tiedot kohteesta, eikä paperisia dokumentteja tai kömpelöjä mappeja jouduta kuljettamaan mukana. Kädet vapautuvat varsinaista työtehtävää varten.

 

Puettavalla RealWear-älylaitteella videoyhteyden saa avattua täysin handsfreenä. Video: Kauko Oy YouTube-kanava

 

Vähemmän matkoja, enemmän turvallisuutta

Käsien vapautumisen lisäksi puettavat teknologiat lisäävät turvallisuutta maailmanlaajuisesti. Laitteiden avulla voidaan toteuttaa etäneuvontaa pitkienkin etäisyyksien päässä. Innovatiivisten laitteiden ja teknologioiden ansiosta voidaan välittää reaaliaikaista kuvaa tehtävän ääreltä, jolloin työntekijä saa tukea videoetäyhteyden avulla. Kaksisuuntainen yhteys mahdollistaa aktiivisen vuorovaikutuksen koko työtehtävän tekemisen ajan, jolloin esimerkiksi laitteen vikojen korjaaminen tapahtuu hallitusti.

Videoavusteinen etätuki sekä tuotantoprosessin esittely asiakkaalle puettavan teollisuustabletin avulla tarjoaa mahdollisuuksia vähentää pitkiä työmatkoja, jolloin ei tarvitse ottaa turhia turvallisuusriskejä matkustamalla nykyisessä maailmantilanteessa. Samalla toimitaan ympäristövastuullisesti, kun matkustelun määrä vähenee.

 

Laadukas työnjälki kaikissa tilanteissa

Puettavilla teknologioilla on kiinteä yhteys toiminnan kehittämiseen sekä laatuun. Monilla teollisilla aloilla huippuunsa hiottu työnjälki vaatii vuosien kokemusta ja monipuolista osaamista. Etäisyydestä huolimatta asiantuntemuksen tarjoaminen kaksisuuntaisella videoyhteydellä tuo esiin ammattitaitoisten konkarien arvon.

Remote Mentor eli videoavusteinen etätuki on nykyaikainen mestari-kisälli-asetelma, jonka avulla onnistuvat osaamisen siirto, työhön perehdyttäminen sekä laadunvarmistus.

 

Puettava älylaite palvelee hyvin erilaisia käyttötilanteita kenttätyössä - nämä esittelyssä tällä videolla. Video: Kauko Oy YouTube-kanava

 

Laadunvarmistus korostuu erityisesti protokollatarkoilla aloilla. Älylaseilla voidaan hyödyntää erilaisia tarkastuslistoja ja edetä työssä vaihe vaiheelta työjärjestyksen mukaisesti. Työtä tehdessä syntyy automaattisesti dokumentaatiota työn suorittamisesta oikealla tavalla ja oikeassa järjestyksessä.

Terveydenhuoltoalalla hoidon laatuun kiinnitetään jatkuvasti huomiota. Kaksisuuntaisella videoyhteydellä voidaan hyödyntää hoitotilanteessa konsultoivan asiantuntijan apua. Puettavien älylaitteiden avulla on onnistuneesti parannettu hoidon laatua esimerkiksi ensihoitotyössä, kotisairaanhoidossa sekä sellaisilla toiminta-alueilla, joissa pitkät etäisyydet asettavat omat haasteensa terveydenhuoltoon.

 

Kustannustehokkuus kärjessä

Kustannustehokkuus on avain liiketoiminnan kehittämiseen. Puettavat teknologiat mahdollistavat reaaliaikaisen IoT-datan hyödyntämisen. IoT tarkoittaa käytännössä laitteiden yhdistämistä internetiin. Teollisissa tuotantolaitoksissa koneiden tiedot huoltotarpeista sekä toimintaongelmista voidaan nähdä puettavan älylaitteen näytöltä, jolloin päästään nopeammin käsiksi koneiden kunnostustöihin. Näin voidaan vähentää vikatilanteita ja huoltotöistä johtuvia seisokkeja. Koneet voidaan tunnistaa esimerkiksi QR-koodien perusteella.

Mitä harvinaisemmalla alalla toimitaan, sitä enemmän hyötyä puettavista teknologioista on. Yhden asiantuntijan on mahdollista ottaa kantaa eri puolilla maailmaa sijaitsevissa kohteissa oleviin tuotantolaitosten haasteisiin. Moni työnohjaus voidaan toteuttaa ketterämmin virtuaalisen ja lisätyn todellisuuden avulla.

Kaupan ja logistiikan alalla voidaan tehostaa esimerkiksi varastokeräilyä, kun puettava älylaite opastaa keräilijää ja käsineeseen yhdistetty viivakoodinlukija tehostaa keräilytyötä. Tavaravirtojen yhdistäminen ja nopeuttaminen onnistuu hyödyntämällä viivakoodin tai QR-koodin lukijaa, puheohjausta sekä eri sovelluksia älylaitteessa.

 

ProGlove MARK Display WarehousePuettavan teknologian myötä virheskannaukset vähenevät jopa 75 %, mikä tuo säästöjä etenkin suurten skannausvolyymien ympäristöissä. Kuva: ProGlove

 

Teknologia mukana opinnoissa

Puettavien teknologioiden hyöty on valjastettu myös oppilaitosten käyttöön. Älyteknologia edistää eri alojen koulutusta monin tavoin. Tekniikka tuo uutta kiinnostavuutta opintoihin ja motivoi opiskelemaan. Laitteet kehittävät opetustapoja ja antavat käytännön työn harjoitteluun paremmat mahdollisuudet.

Käytännön opetustilanteissa on rajallinen määrä tilaa olan yli kurkistelijoille, mutta älylasien ansiosta on mahdollista jakaa näkymää isommallekin joukolle. Samalla tekniikalla voidaan tuottaa myös opetusvideoita.

Erilaisissa näyttötutkinnoissa ja harjoitteluvaiheen työsuorituksissa älylaitteiden hyödyntäminen tarjoaa monia mahdollisuuksia. Opiskelijan suorituksesta syntyy dokumentaatiota ja toisaalta hänelle voidaan jakaa työssä tarvittavaa materiaalia.

 

Yhteistyöllä syntyvät parhaat ratkaisut

Suuret ikäluokat eläköityvät, ja tästä syystä myös osaamisen siirrolle työelämässä on entistä suurempi tarve. Lisäksi monimutkaistuneet teollisuuden prosessit asettavat työntekijöille uusia vaatimuksia. Puettavat älylaitteet ja uudet teknologiat antavat mahdollisuuden ratkaista monet työnteon haasteet.

Tavoitteenamme on helpottaa asiakkaidemme toimintaa uudenlaisilla teknisillä ratkaisuilla. Puettavien älylaitteiden innovatiivisimmat käyttötavat kehitellään yhteistyössä - ota yhteyttä!

Ota yhteyttä

Kauko Oy

Rakennamme älykkäitä laite-, sovellus- ja palvelukokonaisuuksia, jotka varmistavat työntekijöiden arjen sujumisen tehokkaasti ja saumattomasti vaativimmissa työskentelyolosuhteissa. Koska monimutkaisimpia haasteita ei ratkota yksin, olemme verkostoituneet alan parhaimpien toimijoiden kanssa. Yhdessä kehitämme uusia, kestäviä työntekotapoja eri alojen huippuammattilaisille. Saamme laitteet, sovellukset ja palvelut puhumaan tavoitteellisen ja tehokkaan työnteon kieltä.

Background element