Miten mobiiliverkon toiminta vaikuttaa työn tuottavuuteen

Toisin kuin usein luullaan, tietoliikenneyhteyksien ongelmat eivät aina johdu viallisesta päätelaitteesta tai käytetystä operaattorista. Yleisimpiä mobiiliverkon ongelmia tuottavat verkkolaitteiden sähkönsaannin viat, yhteyksien kaapelivauriot tai verkon tekniset ongelmat. Yleensä häiriöt mobiiliverkossa havaitaan ja korjataan nopeasti, mutta erittäin laajoissa häiriöissä tai yksittäisissä tapauksissa vaikutukset voivat olla pitkäkestoisiakin.

Mobiiliverkon yleisten häiriöiden lisäksi yhteysongelmia voivat aiheuttaa verkon katvealueet ja verkon ruuhkautuminen. Lisäksi verkon toiminnallisuuteen vaikuttaa moni seikka, esimerkiksi millaisessa ympäristössä oleskellaan ja millaisessa vauhdissa päätelaitetta käytetään. Myös hyvän tietoturvan varmistaminen tuo omat haasteensa tietoliikenneyhteyksiin; se saattaa hidastaa jo ennestään heikkoja datayhteyksiä entisestään. Pahimmillaan perinteiset ratkaisut, kuten kömpelöt VPN-sovellukset, laskevat käytettävyyden tasoa niin, ettei heikkoa yhteyttä voida hyödyntää enää ollenkaan.

 

mies käyttää tablettia voimalinjan alla Kuva: AdobeStock

Kuva: AdobeStock

 

Ongelmat yhteyksissä aiheuttavat yritykselle turhia kuluja

Huonosti toimiva verkko aiheuttaa yritykselle monenlaisia ongelmia. Esimerkiksi ERP:n pätkiminen yhteysongelmien takia voi olla monen yrityksen arkipäivää: katkoksen tapahtuessa näytölle tulee virheilmoitus, jolloin työntekijän täytyy pahimmillaan buutata käytössä oleva laite, yhdistää se takaisin verkkoon, avata käytetyt ohjelmat uudestaan ja mahdollisesti odottaa useita minuutteja järjestelmän turvallisuussääntöjen takia ennen kuin voi kirjautua takaisin sisään. Tämä johtaa tilanteeseen, jossa työntekijä ei saa tehtyä tai kuitattua työtään. Ongelmilla on suora vaikutus liiketoimintaan, mutta ne aiheuttavat kustannuksia myös IT-tuessa, joka kuormittuu jokaisen pienen yhteyskatkoksen myötä tehdystä virheilmoituksesta ja korjauspyynnöstä.

Jos työntekijä ei pääse tarkastelemaan kriittistä informaatiota, eikä voi tehdä tarvittavia kirjauksia tai joutuu tekemään ne useaan otteeseen menetettyään katkoksen takia tallentamattoman työn, voivat katkoksien aiheuttamat viivästykset käydä yritykselle kalliiksi. Etenkin jos yrityksellä on palvelutasosopimus eli SLA (Service Level Agreement). Sopimuksessa on yleensä määrätty, että asiakkaalle tehtävän työn täytyy olla valmis ja raportoitu tietyn ajan kuluessa. Yhteysongelmista huolimatta työntekijä on saattanut saada asiakkaalle tehtävän työn valmiiksi ajallaan, mutta ei pysty raportoimaan sitä verkon ongelmien takia. Valitettavasti tehtävän viivästynyt raportointi huonosti toimivan mobiiliverkon takia tarkoittaa yritykselle usein sakon kaltaisia sanktioita.

 

Mobiiliverkon ongelmat vaikuttavat työntekijän motivaatioon

Taloudellisten ongelmien lisäksi mobiiliverkon ongelmat vaikuttavat myös työntekijöiden motivaatioon. Kun kyseessä on työtehtävä, jonka tekeminen vaatii yhteyden järjestelmään, kuten käytettävistä päätelaitteista yrityksen palvelimelle, ei työntekijä voi suorittaa tehtäviään tehokkaasti tai jopa ollenkaan hitaasti tai huonosti toimivien mobiiliyhteyksien päästä.

Käytännössä mobiiliverkon ongelmat hidastavat työntekijöitä. Eritoten, jos he joutuvat työssään keskittymään vääriin asioihin. Tärkeää on varmistaa työssä käytettävien laitteiden toimivuus ja käytettävyys, jotta työntekijät voivat luottaa siihen, että yhteys toimii silloin kun pitää. Ongelmia ei kannata myöskään yrittää sivuuttaa tai kiertää. Esimerkiksi erikoisten ohjeistusten antaminen, kuten käsky uudelleenkäynnistää laite aina tietyssä vaiheessa, ei auta parantamaan työn tuottavuutta, vaan vaikuttaa negatiivisesti työntekijöiden motivaatioon. Järkikin sanoo, että lähtökohtaisesti toimivilla ja luotettavilla laitteilla on miellyttävämpi tehdä töitä. Pahimmillaan työntekijät eivät välttämättä halua enää edes käyttää työkalujaan. Nämä kaikki vaikuttavat työn tuottavuuteen.

Otetaan käytännön esimerkiksi huoltomies, jolla on päivän aikana viisi huoltokeikkaa eri kohteissa. Hän joutuu jokaisella kerralla taistelemaan päätelaitteensa kanssa, sillä yrityksellä käytössä oleva ERP on hyvin herkkä liikkuvassa työssä esiintyville katkoksille, joita tapahtuu muutoksille alati alttiin mobiiliverkon kanssa. Huoltomiehen työn reaaliaikainen kirjaaminen viivästyy ja SLA-sopimuksen aikarajat paukkuvat. Asiakkaalle maksettava sakko työn viivästymisestä voi nopeasti nousta huimiin summiin. Kaiken lisäksi huoltomies saattaa joutua olemaan vielä yhteydessä IT-tukeen. Ei ole ihme, jos huoltomies on turhautunut.

 

huoltomies kirjaa auton huoltoraporttia Kuva: AdobeStock

 

Toimivien tietoliikenneyhteyksien tärkeys tulevaisuudessa

Toimivien yhteyksien tärkeys korostunee entisestään tulevaisuudessa, kun teollinen internet ja esineiden internet vaativat yhä enemmän panostusta toimiviin tietoliikenneyhteyksiin. IoT:lla eli esineiden internetillä (Internet of Things) tarkoitetaan internet-verkon laajentumista laitteisiin ja koneisiin, joita voidaan ohjata, mitata ja sensoroida internetin yli. Yleisin tunnettu sovellus on etäluettava sähkömittari, joka lähettää tiedon kulutuksesta suoraan sähköyhtiöön. IoT:n yleistyessä älykkäät laitteet, jotka keräävät ja välittävät sensoreidensa avulla tietoa laitteen tilasta ja käyttöolosuhteista, vaativat toimiakseen reaaliaikaista yhteyttä, jotta ne voivat lähettää keräämäänsä tietoa analysoitavaksi.

Huoltokohteet, joita korjataan tai tarkastetaan tulevat vuosi vuodelta älykkäämmiksi. Yritykset, jotka ovat tekemisissä älykkäiden laitteiden ja sovellusten kanssa tukeutuvat jatkuvasti enemmän reaaliaikaiseen tietoon. Enää ei riitä, että työntekijät ovat yhteyksien päässä, vaan myös kaikki teollisen internetin piirissä olevat laitteet tarvitset vakaan yhteyden, kun laitteet siirtävät yhä enemmän dataa verkkoon.

 

Älä heitä yrityksen potentiaalia hukkaan

Mobiiliverkon toimivuuden vaikutuksia liiketoimintaan ei kannata pelkästään tarkastella menetettyjen mahdollisuuksien ja tuottavuuden laskun näkökulmasta. Entä jos mobiiliverkon ongelmia voitaisiin minimoida niin, etteivät pienet katkokset yhteyksissä edes näkyisi käyttäjälle? Silloin työntekijät saattaisivat ehtiä tehdä työpäivän aikana enemmän. Entä jos huoltomies ehtisi yhteysongelmien painiskelun sijaan keskittyä työpäivän aikana olennaiseen, ja jopa suorittaa viiden keikan sijaan kuusi työkeikkaa päivän aikana?

Vaakakupissa ei siis paina vain se, mitä menetetään, vaan se, mitä yrityksessä voitaisiin potentiaalisesti tehdä enemmän, jos aikaa vapautuisi. Yrityksen olisikin syytä etsiä ratkaisua, joka toimii stabiilina alustana kaikille sovelluksille ja yhteyksille, ja jolla vakaus ei ole väliaikaista, vaan pysyvää – ja samalla tukea tehokkaampaa tapaa tehdä töitä.

 

NetMotion auttaa pääsemään eroon pienistä yhteyskatkoksista ja poistamaan verkkoyhteysongelmien aiheuttamat keskeytykset työpäivistä. Tee työnteosta tuottavampaa ja tehokkaampaa - tutustu NetMotioniin!

Tutustu NetMotioniin

Arto Luukkainen

Haluan tuoda laatua asiakkaideni työpäiviin laitteilla, teknologioilla ja mobiileilla sovellusratkaisuilla. Innostun tekoälystä, konenäöstä ja keskusteluista niiden ympärillä. Kaikista parasta on päästä muuttamaan asiakkaiden osaaminen ja ideat konkreettisiksi ratkaisuiksi - helpottamaan ja tehostamaan työntekoa.

Background element