hoitotiimi jakaa tietoa potilaasta ja tekee diagnoosia yhdessä Kuva Shutterstock

Keskitetty tiedonjako parantaa yhteistyötä ja päätöksiä hoitotyössä

Väestön ikääntyminen, kasvava tarve terveyden- ja sairaanhoidon palveluille, sekä mittava hoitovelka ovat mahdoton yhtälö ratkaista olemassa olevilla toimintamalleilla. Haasteita tuovat muun muassa osaavan henkilöstön ja hoitopaikkojen riittävyys, rahoituksen riittävyys, palveluiden hankala saatavuus syrjäseuduilla sekä jaksaminen työssä, jossa on jatkuva paine tehdä parhaansa haastavissa olosuhteissa. 

Potilastyön arki on nykyisellään täynnä erilaisia tietojärjestelmiä, tiedon etsintää ja kirjaustyötä jopa puuduttavuuteen saakka. Varsinaiselle hoitotyölle on aikaa vain murto-osa - loppu työvuorosta kuluu logistiseen ja hallinnolliseen työhön, eikä potilaista ehditä aina pitää niin hyvää huolta kuin haluttaisiin. Lisäksi ongelmana voi olla tarvittavan erityisosaamisen puute ja osaamisen jakamiseen liittyvät rajoitteet.

Esimerkiksi potilaskohtaamisissa tulee tilanteita, joissa toinen mielipide olisi tarpeen, mutta osaajaa ei ehdi saada paikalle vastaanottoajan puitteissa. Tai kohtaamista haluttaisiin hyödyntää paremmin koulutus- tai perehdytystilanteessa niin, että mahdollisimman moni voisi oppia samasta tilanteesta tungeksimatta pieneen hoitohuoneeseen.

Mitä jos työtä voisi helpottaa teknologialla niin, että hoitotyössä voisi keskittyä potilaiden kohtaamiseen ja palvelemiseen, ja hoitotyön esimiehillä olisi helposti relevantti tieto käytettävissään työn johtamiseen ja suunnitteluun? 

 

Hippo Virtual Care on hoitotyön tulevaisuutta 

Innostumme, kun löydämme uusista teknologioista mahdollisuuksia parantaa asiakkaidemme arkea. Siksi Hippo Virtual Care Platform on meistä niin mahtava juttu: sen avulla kaiken potilaasta saatavilla olevan tiedon voi tuoda eri järjestelmistä yhteen alustaan. Esimerkiksi laboratoriotutkimusten, poliklinikkatutkimusten ja kotimittausten tulokset näkyvät kaikki samassa järjestelmässä. Tämä auttaa paremman kokonaiskuvan luomisessa diagnooseja varten ja helpottaa myös kotihoidon kehittämistä terveellisempien elämäntapojen löytämiseksi.

Hipon koontinäkymä kertoo kullekin ammattilaiselle tärkeää tietoa potilaista ja heidän kanssaan aiemmin käydyistä keskusteluista. Luottamus potilaan ja hoitohenkilökunnan välillä kasvaa, kun kaikkea aiemmin kerrottua ei tarvitse toistaa: potilas kokee, että hänet tunnetaan. Hoitotyön laatu paranee ja työajan käyttö tehostuu, kun lääkäri voi keskittyä kysymään lisäkysymyksiä, joita tarvitaan diagnoosin tekoon.

 

potilas ja lääkäri keskustelevat vastaanotolla Kuva ShutterstockLuottamus potilaan ja lääkärin välillä kasvaa, kun aiemmin käydyt keskustelut ovat muistissa.

 

Puettavat älylasit auttavat keskittymään potilaaseen ja havainnointiin

Kun Hippo-alustaa hyödyntää puettavien älylasien kanssa, äänikomennot ja puheentunnistus auttavat pitämään kädet vapaana työntekoon: potilaaseen ja hänelle tehtävään toimenpiteeseen tai tutkimukseen voi keskittyä paremmin, kun tietoja ei tarvitse vilkuilla koneelta tai tabletilta. Esimerkiksi EKG-käyrän tai ultraäänikuvan voi näyttää älylasien näytöllä tutkimustyön edetessä ja nopeuttaa näin hoidontarpeen arviointia.

Näkyvyyden peittäminen olisi erityisen haitallista anestesialääkäreille, tehohoidossa ja päivystyksessä työskenteleville lääkäreille tai hoitajille, joiden täytyy pystyä seuraamaan potilasta myös sivusilmällä. RealWear-älylaseista huolimatta hoitotyöntekijä näkee yhä potilaan ympäristössään. Hoitotilanne on teknologiasta huolimatta mahdollisimman luonnollinen, kun potilasta voi katsoa silmiin.

Älylasit auttavat parantamaan myös työergonomiaa. Esimerkiksi mikrokirurgiassa mikroskoopin näkymä voidaan tuoda 3D-videona laseihin, mikä auttaa näkemään ja hahmottamaan leikkausalueen kolmiulotteisena, ja vaihtelemaan työasentoa sekä pitämään hartiat ja niskan rentona työskennellessä.

Etenkin ensihoidon tehtävissä liikenteen seassa ja muissa meluisissa ympäristöissä on myös tärkeää, että älylasien mikrofoni vaimentaa ympäristön hälyääniä ja laitteessa on integroidut kaiuttimet. RealWear-laseissa on myös paikannus- ja karttasovellukset, joiden avulla voi navigoida esimerkiksi onnettomuuspaikalle samalla, kun havainnoi ympäristöä. Ensihoito voi paikallistaa autettavia katseellaan ja pitää samalla yhteyttä muuhun pelastushenkilökuntaan.

 

Ensihoito voi ottaa videoyhteyden lääkäriin ja saada konsultaatiota onnettomuuspaikalle. Video: RealWear

Videopuhelu helpottaa konsultaation kysymistä vastaanoton aikana

Hipon laadukkaat videopuhelut mahdollistavat konsultaation kysymisen kollegalta joko live- tai etälääkärikäynnin aikana: online-tilassa olevat asiantuntijat löytyvät osaamisalueensa tai muun ryhmittelyn perusteella, mikä helpottaa esimerkiksi päivystystyötä. Kollegan voi kutsua videoyhteydellä paikalle ja älylasien kautta videovälitteinen potilaskohtaaminen on mahdollisimman inhimillinen. Lääkärikäyntejä voi tallentaa tai striimata potilaan antaessa siihen luvan - näin kohtaamisia voi hyödyntää myös koulutuksiin.

Älylasien kautta pääsee reaaliaikaisesti käsiksi myös potilastietoihin ja erilaisiin sovelluksiin, mikä helpottaa etäyhteistyötä onnettomuus- ja hätätilanteissa sekä toimenpiteiden ohjauksessa. Reaaliaikainen viestintä ja tiedon jakaminen hoidon eri vaihessa poistaa tuplatyötä ja nopeuttaa diagnosointia, mikä puolestaan nopeuttaa potilaskiertoa ja auttaa parantamaan työ- sekä potilastyytyväisyyttä.

 

Hippo ja älylasit parantavat koulutusten laatua ja jaettavuutta

Älylasien kautta jaettavan videon kautta etänäkin osallistuva opiskelijaryhmä voi kokea leikkauksen, ensihoidon tai laboratoriotyön kuin olisi seuraamassa tilannetta lähietäisyydeltä. Yksityiskohtaisetkin toimenpiteet näkyvät videolta kuin niitä olisi suorittamassa itse. Etänä osallistuvat voivat myös halutessaan zoomata videota lähetyksen aikana.

Kun opetus tapahtuu videoavusteisesti, voi kerralla opettaa suurempaa ryhmää. Videota voi jakaa myös kenttäsairaalasta tai muista tilanteista ja paikoista, joihin ei livenä olisi mahdollista päästä paikalle. Kun osallistua voivat samanaikaisesti sekä opiskelijat että jo työelämässä olevat jatkokoulutettavat, oppiminen tehostuu. 

 

Videoavusteinen opetustilanne näyttää toimenpiteet yksityiskohtaisesti myös etänä osallistuville. Video: Hippo Virtual Care

Hippo mahdollistaa paremman etähoidon

Tulevaisuudessa hoitoa voidaan tarjota sekä virtuaalisesti potilaan valitsemassa “etähoitopaikassa” että fyysisesti livekohtaamisessa. Etäyhteistyön ansiosta hoitohenkilökunnan infektioriski pienenee ja henkilösuojaimia tarvitsee käyttää vähemmän, mikä säästää sairaspoissaoloissa ja hankintakuluissa.

Toimivan etähoidon avulla potilaat säästävät matkustuskuluissa, odotteluajassa ja saavat hoitoa itselleen sopivassa paikassa ja ajassa, mikä parantaa potilastyytyväisyyttä. Kun hoito ja päätöksenteko nopeutuvat ja niiden laatu paranee, paranevat myös potilaat nopeammin ja pääsevät kotiutumaan aiemmin.

 

Haluatko esittelyn Hippo Virtual Care Platformista? Tutustu Hippo-ohjelmistoon ja pyydä meiltä etädemoaika!

Ota yhteyttä

Juha Rytkönen

Rytkönen toimi Kauko Oy:n toimitusjohtajana vuosina 2019-2022. Hänen aikanaan Kauko uudisti strategiaansa kohti kestävämpiä, asiakastarpeeseen kehitettyjä kokonaisratkaisuja. Tämä tapa toimia tunnetaan yhä nimellä #kaukokatse.

Background element