UniqAir käytössä toimistotiloissa Kuva: UniqAir

Vähennä ilman viruspitoisuutta ja tartuntariskiä ilmanpuhdistimella

Keväästä 2020 lähtien maski on ollut uusi musta - halusimme sitä tai emme. Monelle maskin käyttö aiheuttaa kuitenkin iho-oireita tai muita epämukavia lieveilmiöitä, eikä visiirin kanssa pidettävä otsapantakaan ole käyttömukavuudeltaan parhaasta päästä. Ilmanpuhdistin tuo meille keinon vähentää maskien ja visiirien käyttöä tiloissa, joissa lähikontaktia voidaan välttää, mutta joissa ihmiset oleilevat pidempiä aikoja.

THL:n mukaan koronavirus voi tarttua myös ilmavälitteisesti pienten aerosolien kautta, vaikka riski tälle onkin pienempi kuin lähikontaktissa. Paljon on merkitystä sillä, kuinka paljon tilassa on virusta kantavia ihmisiä, ovatko he oireettomia vai yskivätkö he. Oheisella videolla yskimistä ja sen aiheuttamia aerosolipilviä kuvataan keltaisella värillä - mitä voimakkaampi keltainen, sitä enemmän aerosolia on ilmassa ja sitä suurempi todennäköisyys on muiden altistumiselle.

 

Aalto-yliopiston mallinnus havainnollistaa, kuinka yskimisen aiheuttamat aerosolipilvet jäävät ilmaan leijumaan. Video: Aalto-yliopisto

 

Aerosolipilvet kantavat viruksia

Aalto-yliopiston, Ilmatieteen laitoksen, VTT:n ja Helsingin yliopiston tutkijoiden selvityksissä on todettu, että suurin osa ihmisen uloshengityksessä syntyvistä pisaroista jää leijumaan ilmaan aiheuttamaan tartuntariskiä jopa tuntien ajaksi. Tutkimusten myötä ymmärrämme jatkuvasti paremmin, miten sisäilmassa liikkuvat, virusta kantavat aerosolit käyttäytyvät erilaisissa tilanteissa.

Ilmavälitteisia tartuntoja on havaittu sisätiloissa, joissa ilma ei vaihdu kunnolla. Riittävästä ilmanvaihdosta huolehtiminen on tärkeä keino vähentää tartuntariskiä. Ilmanvaihto on kuitenkin suunniteltava hyvin: ilman takaisinkierrätys on riski ja toisaalta ilmavirrat kuljettavat aerosoleja pitkiäkin matkoja. Jos ilmaa puhalletaan esimerkiksi yskivästä kohteesta poispäin, virtaus levittää aerosolipilven tilaan altistaen muut. Aerosolipisarat voivat myös ylittää esteitä tiellään. 

 

Virukset kulkeutuvat uloshengitysilmaan syntyvien aerosolien mukana ja voivat jopa ylittää esteitä tiellään. Video: Aalto-yliopisto

 

Vähennä ilman viruspitoisuutta ilmanpuhdistimella

Huonekohtaisilla ilmanpuhdistimilla voi vaikuttaa ilman viruspitoisuuteen, kunhan suodatin on HEPA-tasoa. Ilmanpuhdistin kannattaa hankkia etenkin silloin, kun ilmanvaihdon teho ei normaalitasollaan riitä raikastamaan hengitysilmaa. Esimerkiksi kotitalouden ilmanvaihto pitäisi VTT:n tutkimusten mukaan kymmenkertaistaa, jotta se vastaisi toimistoneuvottelutilojen tehokasta ilmanvaihtoa (ks. videon kohta 30:20-35:23). Tässä tapauksessa ilmanpuhdistin on järkevämpi ratkaisu vastaavan puhtaustason aikaansaamiseksi.

Huonekohtainen ilmanpuhdistin puhdistaa ilmasta epäpuhtauksia ilman lämmön karkaamisesta aiheutuvaa energianhukkaa ja tehostetun ilmanvaihdon aikaansaamaa vedon tunnetta. Oleellisinta sen käytössä on saada puhdistimen imu mahdollisimman lähelle päästölähdettä. Aerosolien ja niiden kantamien virusten talteenotossa on tärkeää siepata ne pois siltä korkeudelta, jossa niitä muodostuu. Tyypillisesti hyvä sieppauskorkeus on 100-150 cm, mikä vastaa istuvan tai seisovan ihmisen uloshengityskorkeutta. 

Oikealta korkeudelta toteutettu epäpuhtauksien imeminen vähentää myös tilan ilmanvaihdon mukana kulkeutuvien aerosolien leviämistä. Kun aerosolit poistetaan ilmavirrasta jo matkan varrella, ne eivät päädy huoneen vastakkaiseen nurkkaan ilmanvaihdon virtausten mukana, eivätkä näin altista huoneessa olevia henkilöitä.

 

mies niistää nenää sohvalla istuen Kuva: ShutterstockKun sieppaat ilmasta aerosolit pois niiden muodostumiskorkeudelta, saat vähennettyä ilmanvaihdon mukana kulkeutuvien virusten leviämistä. Kuva: Shutterstock

 

Kiinnitä huomiota puhdistustekniikkaan

Ilmanpuhdistimen valinnassa kannattaa kiinnittää huomiota puhdistustekniikkaan, sillä eri teknologioille on omat käyttötarkoituksensa. Esimerkiksi UVC-valopuhdistus on tehokas ja kemikaaliton tapa puhdistaa suuriakin tiloja ja pintoja säännöllisesti. Se ei kuitenkaan sovellu kaikkiin käyttökohteisiin, sillä puhdistushetkellä tilassa ei saa olla ihmisiä.

Ionisointia ja sähkösuodatusta hyödyntävät ilmanpuhdistimet tuottavat sivutuotteena otsonia, jolla on haitallisia terveysvaikutuksiaOtsoni pahentaa muun muassa allergian ja astman oireita ja voi kulkeutua jopa keuhkorakkuloihin asti.

Sen sijaan mekaaninen suodatus ja absorptio HEPA- ja ULPA-suodattimilla poistavat ilmasta hiukkasmaisia epäpuhtauksia - myös viruksia - eivätkä tuota sivuyhdisteitä. Ne ovat siksi turvallisia käyttää myös ihmisten läheisyydessä. 

 

Uniq-Air-kerroksittain-esisuodatin-aktiivihiilisuodatin-EPA-HEPA-suodatinUniqAir-ilmanpuhdistimen esisuodatin, aktiivihiilisuodatin ja EPA/HEPA -suodatin varmistavat ensiluokkaisen puhdistustehon. Kuva: UniqAir

 

Lyhennä aerosolipilvien leijumisaika minimiin  

Edustamamme UniqAir-ilmanpuhdistimet käyttävät kolmivaiheista suodatusteknologiaa, joka perustuu ainutlaatuiseen Suomen Puolustusvoimien asiantuntijoiden kanssa kehitettyyn aktiivihiiliyhdisteeseen. UniqAir-puhdistimilla aerosolipilvien leijumisaika ilmassa on mahdollista lyhentää murto-osaan ja näin pienentää tartuntariskiä.

Talteen otetut virukset kuolevat suodattimessa viimeistään 72 tunnin kuluessa, sillä ilman elävää isäntäsolua viruksella ei ole selviytymisen ja jakaantumisen edellytyksiä. Erotusaste myös koronaviruksen kokoluokassa n. 0,1 µm on yli 99 %

 

UniqAir PRO tuotekuva

UniqAir Pro nappaa epäpuhtaudet talteen ihmisen uloshengityskorkeudelta ja lyhentää aerosolipilvien ilmassaleijumisajan minimiin. Kuva: UniqAir

 

UniqAir Pro -mallit on suunniteltu siten, että epäpuhtaudet imetään talteen puhdistimen yläosasta ja puhdistettu ilma palautetaan laitteen alaosasta. Tällöin henkilön aiheuttamaa aerosolipilveä ei puhalleta puhdistimen muodostaman ilmavirtauksen mukana tartuttamaan lähellä olevia henkilöitä.

Kun haluat hengittää puhdasta ja turvallista ilmaa, asiantuntijamme auttaa mitoittamaan ja sijoittamaan tiloihinne riittävän määrän ilmanpuhdistimia!

Ota yhteyttä

 

Pssst. Tutustu myös näkemykseemme kokonaisvaltaisen hygienian toteuttamisesta: puhtaan ilman lisäksi kehotamme kiinnittämään huomion pintojen puhdistamiseen, henkilösuojaukseen ja henkilöhygieniaan. 

Juha Rytkönen

Rytkönen toimi Kauko Oy:n toimitusjohtajana vuosina 2019-2022. Hänen aikanaan Kauko uudisti strategiaansa kohti kestävämpiä, asiakastarpeeseen kehitettyjä kokonaisratkaisuja. Tämä tapa toimia tunnetaan yhä nimellä #kaukokatse.

Background element