Kauko_lyhyesti.jpg

Kenenkään ei tarvitse enää työskennellä yksin 

Laki yksintyöskentelystä sanoo, että työnantajan on järjestettävä työntekijälle mahdollisuus välittömään yhteydenpitoon yksintyöskentelytilanteissa. Samoin on varmistettava että työntekijällä on jokaisessa tilanteessa mahdollisuus hälyttää apua. 2000-luvulla yksintyöskentelyn tarve on lisääntynyt. 

Yksintyskentelyjrjestelm.jpg

Yksintyöskentelyjärjestelmämme on digitaalinen ja ohjelmoitavissa. Yhteensopivuus muiden jo olemassa olevien viestintäjärjestelmien kanssa tekee järjestelmästä kustannustehokkaan.

Yksintyöskentelyjärjestelmän avulla on mahdollista seurata reaaliajassa työntekijää yksintyöskentelytehtävissä. Järjestelmä tarjoaa luotettavan ja heti valmiin puheyhteyden. Järjestelmän kautta on mahdollisuus lähettää hätäviesti ja ilmoittaa avun tarvitsijan sijainti koko auttajaryhmälle. Järjestelmä aktivoituu tarvittaessa käyttäjän itsensä aktivoimana, periodisena paikkatietona tai paikkatietokyselynä. Järjestelmän toiminnot voidaan ottaa helposti käyttöön kaikissa digitaalisissa puhelinjärjestelmissä. Yksityöskentelyjärjestelmää voidaan tarvittaessa tehostaa CCTV-kameraseurannalla ja/tai man down toiminnolla. Yksintyöskentely digitaaliradiopuhelimissa on enemmän kuin pelkän puheen ja tiedon siirtoa. Puhelimissa on myös sisäänrakennettu hätäpuhelu ja liikkeentunnistustoiminnot.

Yksintyöskentely sisältää seuraavat toiminnot

Hätäpainike Käyttäjän käyttölaitteessa oleva hätäkytkin, joka pystytään helposti aktivoimaan tarvittaessa.
Hätäpuhelu Hätäpuhelu signalointi avaa linjan avunpyyntöä varten ennalta määrätylle henkilölle tai ihmisryhmälle.
Yksintyöskentely Niin kauan kuin painiketta painetaan säännöllisesti, radio toimii normaalisti, jos on kulunut pidempi aika (ohjelmoitavissa) puhelin antaa varoitus äänen. Jos käyttäjä ei reagoi varoitukseen hälytys lähetään hätäviestin määrätylle ryhmälle.
Liikkeentunnistus Optio-ohjelma antaa henkilöturvallisuus hälytyksen ilman puhelimen pitkäaikaista liikettä tai hälytys voi aktivoitua liiallisesta liikkeestä esim. juoksutilanne.
Man Down -toiminnot Antaa varoituksen ja hälytyksen käyttäjän tietyn kulman ylityksestä (aika ja kulma säädettävissä).