Kauko_tarina.jpg

Digitaalisella puhelinjärjestelmällä
luotettavuutta

Digitaaliset puhelimet tarjoavat edullisen ja varman tavan siirtää hälytyksiä langattomasti esim. palohälytysjärjestelmästä suoraan käyttäjien päätelaitteisiin. Näin esimerkiksi tehdaspalokuntahälytyksessä erityisesti ensisammutusryhmä, ja tarvittaessa muutkin työntekijät, saavat välittömästi tiedon palokohteen tarkasta sijainnista. Järjestelmän avulla tiedonkulku parantuu, tilannekuva selkeytyy ja säästetään arvokkaita sekunteja kriisitilanteessa.

Tehdaspalokunta hälytysjärjestelmä

Perinteiset hälytystensiirtotekniikat käyttävät IP ja GSM/GPRS/3G -yhteyksiä. Nämä perinteiset verkot ovat epävarmoja ja hitaita, koska ovat aina riippuvaisia käytettävästä verkosta ja operaatto- rista. Sen sijaan uudessa digitaalisessa puhelinjärjestelmässä viestit tulevat aina reaaliajassa, sillä erillistä verkkoa ei tarvita. Digitaalipuhelinjärjestelmään voidaan toteuttaa helposti rajapinta mihin vain jo olemassa olevaan järjestelmään kustannustehokkaasti. Digitaalisuuden etuja ovat myös hyvä äänenlaatu ja luotettavuus sekä laaja peittoalue. 

Digitaalipuhelinjärjestelmässä palohälytys tulee tekstiviestinä ja/tai ennalta nauhoitettuina puheviesteinä (max. 10kpl flash-nauhoitusta). Tekstiviestit radiopuhelinverkoissa saapuvat aina heti ilman GSM-verkon viivettä/epävarmuutta ja halutessaan voidaan määrittää, että hälytysviestit on kuitat- tava käyttäjän tai käyttäjien toimesta tai viesti lähetetään uudelleen. Kaikki päätelaitteet on tehty vaativiin ympäristöolosuhteisiin ja rajapinta GSM-puhelimiin on myös mahdollinen.

Teollisuuskohteissa palohälytysten ja prosessihälytysten automaattisiirrot onnistuvat tarvittaessa koneenkäyttäjien ja/tai vuoromestareiden kuulonsuojainkuulokkeisiin. Automaattisessa hälytyksen- siirtojärjestelmässä palohälytykset siirretään kärkitietona käyttäjien kuulokkeisiin ilman viivettä ja automaattisesti. Hälytysten siirto on yksi monista digitaalipuhelijärjestelmän tarjoamista eduista käyttäjilleen. Järjestelmä on helposti laajennettavissa olemassa oleviin sireeni tai PA-järjestelmiin.