Kauko_lyhyesti.jpg

Hätäviestintä- ja evakuointijärjestelmät

Onnistunut kriisijohtaminen vaatii viestintää kaikissa sen vaiheissa. Viestintää ja johtamista ei voi erottaa toisistaan. Palo- ja pelastussuunnitelmat ovat oleellinen osa kriiseihin varautumista. Useissa teollisuuden
tehtailla on palo- ja pelastustilanteiden varalle jokaisella tuotanto-osastolla oma koulutettu sammutusryhmä, joka toimii onnettomuustilanteissa välittömästi pelastustehtävissä
tilanteissa, joissa pelastuslaitoksen saapuminen kohteeseen kestää minimissään kymmenen minuuttia. 

Hätäviestintä- ja evakuointijärjestelmät

Varmista toimintavalmis ja turvallinen työympäristö

Yrityksen sisäinen turvallisuus - ja evakuointijärjestelmän päämääränä on tilannekuvan selkeyttäminen.
Yksintyöskentely, paikannus ja henkilöturvallisuus ovat myös tämän järjestelmän lisäosia. Äänievakuointi on nopein tapa ohjeistaa rakennuksessa olevia asiakkaita ja omaa henkilökuntaa. EEC-järjestelmällä viestit voidaan kohdentaa vallitsevan tilanteen ja rakennuksen alueitten mukaan. EEC-järjestelmä on edullinen ja varma ratkaisu äänentoistoon, kuulutuksiin ja evakuointiviesteihin. Se on helppo asentaa ja tarvittaessa laajentaa.

On kuitenkin tilanteita, jolloin hälytys halutaan tehdän äänettömästi

Hiljainen hälytys:

Kun hälytys tehdään puhelimen normaalitilassa. Puhelimesta kuuluu merkkiääni ja puhelu muuttuu
kaiutinpuheluksi. Puhelinta ei tarvitse pitää korvalla hälytyksen aikana. Valitaan puhelimesta kohta:
hiljainen hälytys. Hiljaisen hälytyksen tekemisestä ei tule minkäänlaista ääntä. Hälytykseen vastaava
sen sijaan kuulee toisessa päässä käytävän keskustelun, silloin kun hiljainen hälytys on päällä.

Käyttökohteet:

Koulut ja oppilaitokset, päiväkodit, turvakodit, palo- ja pelastustoimi, liikenne ja kuljetus, merenkulku,
teollisuus, terveydenhuolto, sairaalat, kiinteistöjen turvallisuus, lentokentät ja kaivokset.

Järjestelmäoptiot

Visuaalinen rajapinta         esim. digital signage- ja valvomojärjestelmiin
Äänentoistorajapinta olemassa oleviin PA-järjestelmiin
Langaton IP-kaiutin äänentoiston laajennusosa
Hälytysvilkkujärjestelmä  
Tilannekuvan seuraaminen                        reaaliajassa