Medical IT -laitteet ja Healthtech-teknologiat

Medical IT -laitteet terveydenhuoltoon ja healthtech-teknologiat yrityksille

Kehitämme työympäristöjen hyvinvointia ja terveysturvallisuutta toimialasta riippumatta, ihmisten ja toimintaympäristön tarpeet huomioiden. Helpotamme terveydenhuollon ammattilaisten työtä toimittamalla kriittisiin hoitoalueiden ympäristöihin räätälöityjä medical IT -laitteisto- ja palveluratkaisuja. Autamme yrityksiä löytämään ja hyödyntämään healthtech-teknologiaa henkilöstönsä ja asiakkaidensa työturvallisuuden ja hyvinvoinnin parantamiseen. 

Lue lisää

lääkäri painaa symbolia näytöstä Kuva Shutterstock

Terveydenhuollon ratkaisumme parempaan potilasturvallisuuteen ja työtehoon

Terveydenhuollon ratkaisumme laajentavat esimerkiksi etähoitomahdollisuuksia ja vapauttavat aikaa henkilökohtaiseen palveluun. Ne vastaavat myös nopeamman ja kustannustehokkaamman hoidon vaatimuksiin ja parantavat potilasturvallisuutta. 

Olemme asiakkaillemme tuotekehittäjä ja lisäresurssi, joka tuntee syvällisesti paitsi alan tiukat normit myös asiakkaiden yksilölliset tarpeet. Rakennamme kulloiseenkin ympäristöön täydellisesti sopivan, käyttövalmiin ratkaisun, joka kantaa myös pitkälle tulevaisuuteen.

Esimerkiksi Kaukon innovoima, siirrettävä mobiilivaunu tehostaa osaltaan sairaalan toimintaa ja tilankäyttöä, sekä lisää työmukavuutta ja -turvallisuutta.

terveydenhuollossa mobiilivaunuja käytetään liikkuvan potilastyön tukena


Terveydenhuollon digitaaliset ratkaisut tehostavat ja helpottavat arkea

Terveydenhuollon digitaalisilla ratkaisuilla päästään pintaa syvemmälle: Toimitamme digitaalisia ratkaisuja, jotka helpottavat terveydenhuollon ammattilaisten työtä ja parantavat potilasturvallisuutta. Usein kyse on kokonaan uudesta tavasta lähestyä ongelmaa.


Terveydenhuollon medical IT-laitteet ja lisätarvikkeet potilasympäristöihin

Suunnittelemme edustamiemme tuotteiden ympärille kokonaisuuksia, jotka täyttävät sairaalaympäristön sähköturvallisuutta, hygieniaa, toimintavarmuutta ja ergonomiaa koskevat tiukat vaatimukset. Laitteiden on toimittava kaikissa olosuhteissa häiriöttömästi ja taattava potilasturvallisuus.

Terveysturvallisiin ympäristöihin ja inhimillisiin kohtaamisiin

Terveysturvallinen ympäristö koostuu puhtaasta hengitysilmasta, puhtaista pinnoista, henkilökohtaisesta suojauksesta ja henkilökohtaisesta hygieniasta. Kun puhdistat hengitysilmaa ja pintoja säännöllisesti, on tiloissasi parhaat edellytykset turvalliseen ja hygieeniseen kanssakäymiseen. Henkilökohtaisen hygienian ja suojauksen avulla maksimoit turvallisuuden tilanteissa, joissa inhimillinen tekijä aiheuttaa tartuntavaaran.

Inhimillisten kohtaamisten ratkaisuihin

inhimillinen kohtaaminen äidin ja lapsen välillä

 


Edistä hyvinvointia puhtaalla hengitysilmalla, puhtailla pinnoilla ja oikeanlaisella valaistuksella

Puhdistamalla hengitysilmaa poistat epäpuhtaudet ennen kuin ne leviävät ilmanvaihdon kautta huoneesta toiseen. Desinfioimalla pinnat säännöllisesti estät bakteerien lisääntymisen ja mikrobien kulkeutumisen pienesineistä seuraavan käyttäjän käsiin tai toisiin tiloihin. Vastaamalla yksilöiden luontaiseen valontarpeeseen autat kehittämään hyvinvointia ja työtehoa.

Suunnitellaan yhdessä tarpeisiinne toimivin kokonaisratkaisu - ota yhteyttä medical IT -laitteiden ja healthtech-teknologian asiantuntijoihimme!

Virve Aarnio | Kauko Oy
Virve Aarnio

Sales Manager, Medical IT -laitteet

0400 588 595
virve.aarnio@kauko.com

Ota yhteyttä

LinkedIn
Juha Alanen | Kauko Oy
Juha Alanen

Sales Manager, Healthtech

040 922 9142
juha.alanen@kauko.com

Ota yhteyttä

LinkedIn