KaukoTurva - mobiilisovellus yksintyöskentelyn turvaamiseen

Kun etsit räätälöitävin toiminnallisuuksin varusteltua mobiilisovellusta yksintyöskentelyn turvaamiseen, tutustu KaukoTurvaan.

KaukoTurvalla luot tilannekuvaa työntekijän turvallisuudesta ja luot automaattisia hälytyksiä esimerkiksi onnettomuustilanteen aiheuttaman liiallisen paikallaanolon, kaatumisen tai putoamisen sattuessa.

Tieto käyttäjän kokemasta uhka- tai vaaratilanteesta siirtyy valvomoon, jonka tietojen perusteella hälytykseen voi reagoida esimerkiksi kollega tai vartija.

Lue lisää

pysty-turva-ilman-vartijaa

Automaattiset ja käyttäjän luomat hälytykset tuovat tietoa vaaroista

automaattiset hälytykset tuovat turvaa yksintyöskentelytilanteissa Kuva Mikko Törmänen

Sovellus hyödyntää mobiililaitteen (esimerkiksi käsipäätteen tai älylasien) kiihtyvyyssensoria ja seuraa laitteen nopeita liikkeitä tai paikallaanoloa.

Seurannan avulla sovellus luo automaattisia hälytyksiä, kun työntekijän oletetaan esimerkiksi kaatuneen tai tipahtaneen, tai makaavan maassa esimerkiksi loukkaantumisen seurauksena. Työntekijä voi lähettää myös itse hälytyksen kokemassaan vaara- tai uhkatilanteessa.

Liiketunnistukseen perustuvat hälytykset lähtevät automaattisesti ensin esihälytyksenä sekä sovelluksen käyttäjälle että valvomoon. Jos käyttäjä ei kuittaa esihälytystä turhaksi, sovellus lähettää varsinaisen hälytyksen. 

Pyydä lisätietoja

Maastossa

Maastossa yksin työskennellessä vaarana ovat esimerkiksi syrjäisissä paikoissa tapahtuvat loukkaantumiset, putoamiset ja villieläinkohtaamiset. KaukoTurva auttaa paikantamaan työntekijän ja reagoimaan automaattiseen tai henkilön itsensä lähettämään hälytykseen syvemmältäkin metsästä.

Palveluammateissa

Palveluammateissa esimerkiksi kaupan tai terveydenhuollon alalla voi joutua kohtaamaan uhkaavia ja vaarallisia tilanteita. Mobiilisovellus tuo turvaa iltatyöskentelyn ja hoitotyön arkeen viemällä reaaliaikaisen tiedon havaituista hätätilanteista auttajien luo. 

Huolto- ja kenttätyössä

Tehtailla ja kaivoksilla sekä muissa suurissa työympäristöissä huolto- ja kenttätyö voi ajoittain olla yksinäistä ja työtehtävät sijaita kaukana muista. Mobiiliappin tekemien paikannusten ja valvomon keräämän tiedon avulla kollegat voivat seurata toistensa liikkeitä ja reagoida kaverin hätään.

Reaaliaikainen seuranta kertoo työntekijän sijainnin ja tilanteen

Sovelluksen käyttäjä voi aloittaa ja lopettaa seurannan sovelluksella itse tai se voidaan käynnistää esimerkiksi työvuoron alkaessa tai tietyn paikkatiedon tunnistamisen myötä. Seurannasta ilmoitetaan käyttäjälle itselleen, ja jokaisen työvuorolaisen sijainti raportoidaan kartalle valvomoon. Seuranta on päällä myös, kun sovellus toimii taustalla ja puhelin on lukittu.

Reaaliaikainen sijainti haetaan määräajoin muun muassa dataverkon saatavuudesta ja GPS-signaalin voimakkuudesta riippuen ja päivitetään aina hälytystilanteessa. Vain uusin sijaintitieto tallennetaan tietokantaan yksityisyyden suojaamiseksi. 

Työturvallisuuden seuranta käytössä KaukoTurva -sovelluksen näyttökuva

 


Muokkaa toiminnallisuudet organisaatiosi käyttöön sopiviksi

Jokaisella organisaatiolla on eri toimintamenetelmänsä työntekijöidensä turvallisuuden varmistamiseen. Hälytystyypit, niiden määrittelyt ja kuittaukset toteutetaan sovellukseen organisaationne tarpeisiin räätälöiden. Hälytyksiksi, sekä sovelluksen ja valvomon toiminnallisuuksiksi voidaan määrittää esimerkiksi:

Hälytykset
hälytys tehty KaukoTurva-sovelluksen näyttökuva
 • "Nopea liike": yli 5 G:n hetkellinenkin kiihtyvyys (hälytys toistuu korkeintaan 5 sekunnin välein)
 • "Paikallaanolo": esimerkiksi 10 sekunnin tai minuuttien paikallaanolo kohteen vaatimusten mukaisesti (pienikin liike estää hälytyksen)
 • "Käsin tehty hälytys": Käyttäjä lähettää hälytyksen itse sovelluksellaan
 • Sovellus lähettää ensin esihälytyksen palveluun. Jos käyttäjä ei peru hälytystä, lähtee oikea hälytys esimerkiksi 15 sekunnin kuluttua esihälytyksestä 
Sovelluksen toiminta
push-notifikaatio esihälytyksestä KaukoTurva-sovelluksen näyttökuva
 • Käyttäjä saa esihälytyksestä laitteelleen push-notifikaation, vaikka ruutu olisi lukittu
 • Käyttäjä voi sovelluksessaan perua hälytyksen lähettämisen tai lähettää sen heti avaamatta lukitusta
 • Käyttäjän sovellus avautuu hälytyshetkellä automaattisesti, jos ruutu ei ole lukittu
 • Hälytyksen lähettämistä yritetään maltillisesti kasvavin välein uudestaan, kunnes laitteen akku on lopussa
Valvomon toiminta
käyttäjiä kartalla KaukoTurva Valvomon näyttökuva
 • Esihälytys ja hälytys näkyvät valvomossa lokirivissä sekä merkkinä kartalla
 • Karttamerkkiä klikkaamalla aukeaa käyttäjästä ja hälytyksestä kertova lisätietoikkuna
 • Valvomosta voi kuitata hälytyksen olevan ohi, tieto kuittaajasta tallentuu lokiriville
 • Myös tiimin tiedot voi tuoda valvomon kartalle, jolloin kollegat voivat reagoida työkaverinsa hälytyksiin
Sovelluksen kehitys- ja ylläpitokumppanimme

Sovellusta jatkokehittää ja ylläpitää kumppanimme RND Works, joka meidän laillamme uskoo käyttäjän tarpeiden kuunteluun ja palveluun. Käytettävyys ja käytännöllisyys ovat ohjenuoranamme, jotta sinulla olisi mahdollisimman sujuva ja turvallinen arki. Seuraamme ja raportoimme sovelluksen käyttöä ja kehitämme sitä kanssanne tarpeiden mukaan.

Sovelluksen tekniset vaatimukset

Sovellus vaatii vähintään Android-version 4.3 ja laitteen, jossa on GPS-paikannin, kiihtyvyysanturi ja jatkuvasti saatavilla oleva verkkoyhteys. 

Kun haluat mobiilia turvaa yksintyöskentelyyn, ota yhteyttä!