Terveydenhuolto

Räätälöityä teknologiaa terveydenhuoltoon

Helpotamme hoitoalan ammattilaisten työtä toimittamalla kriittisiin hoitoalueiden ympäristöihin ja liikkuvaan tietotyöhön räätälöityjä laitteisto- ja palveluratkaisuja.

Suunnittelemme edustamiemme tuotteiden ympärille kokonaisuuksia, jotka täyttävät sairaalaympäristön sähköturvallisuutta, hygieniaa, toimintavarmuutta ja ergonomiaa koskevat tiukat vaatimukset. Laitteiden on toimittava kaikissa olosuhteissa häiriöttömästi ja taattava potilasturvallisuus.

Lue lisää

pääkuva_terveydenhuolto

Kokonaisvaltaiseen hygienian huomiointiin ja inhimillisiin kohtaamisiin

Turvallinen työympäristö koostuu puhtaasta hengitysilmasta, puhtaista pinnoista, henkilökohtaisesta suojauksesta ja henkilökohtaisesta hygieniasta. Kun puhdistat hengitysilmaa ja pintoja säännöllisesti, on tiloissasi parhaat edellytykset turvalliseen ja hygieeniseen kanssakäymiseen. Henkilökohtaisen hygienian ja suojauksen avulla maksimoit turvallisuuden tilanteissa, joissa inhimillinen tekijä aiheuttaa tartuntavaaran.

Inhimillisten kohtaamisten ratkaisuihin

inhimillinen kohtaaminen äidin ja lapsen välillä

 


Edistä potilasturvallisuutta puhtaalla hengitysilmalla, puhtailla pinnoilla, suojaimilla ja hygienialla

Puhdistamalla hengitysilmaa poistat epäpuhtaudet ennen kuin ne leviävät ilmanvaihdon kautta huoneesta toiseen. Desinfioimalla pinnat säännöllisesti estät bakteerien lisääntymisen ja mikrobien kulkeutumisen pienesineistä seuraavan käyttäjän käsiin tai toisiin tiloihin. Henkilökohtaisilla suojaimilla ja hygienialla maksimoit turvallisuuden.


Terveydenhuollon digitaaliset ratkaisut tehostavat ja helpottavat arkea

Terveydenhuollon digitaalisilla ratkaisuilla päästään pintaa syvemmälle: Toimitamme digitaalisia ratkaisuja, jotka helpottavat terveydenhuollon ammattilaisten työtä ja parantavat potilasturvallisuutta. Usein kyse on kokonaan uudesta tavasta lähestyä ongelmaa.


Kauko Innovation Hub terveydenhuollon startupeille ja rahoittajille

Etsimme ja luomme asiakkaidemme ja partnereidemme kanssa ratkaisuja, jotka digitalisoivat terveydenhuoltoa, parantavat potilasturvallisuutta ja sujuvoittavat hoitotyön arkea.

Yhdistämme laitteet, ohjelmistot, sekä hoitoon tarvittavat instrumentit kokonaisuuksi, jotka sulautuvat sairaalan järjestelmiin ja tukevat päivittäistoimintaa. 

Lue tästä lisää Kauko Innovation Hubista ja ota yhteyttä - muutetaan yhdessä terveydenhuoltoa kohti potilasystävällisempää arkea!

 


Terveydenhuollon asiantuntijamme palveluksessanne

Ratkaisumme laajentavat esimerkiksi etähoitomahdollisuuksia ja vapauttavat aikaa henkilökohtaiseen palveluun. Ne vastaavat myös nopeamman ja kustannustehokkaamman hoidon vaatimuksiin ja parantavat potilasturvallisuutta. 

Olemme asiakkaillemme tuotekehittäjä ja lisäresurssi, joka tuntee syvällisesti paitsi alan tiukat normit myös asiakkaiden yksilölliset tarpeet.

Tämän pohjalta rakennamme kulloiseenkin ympäristöön täydellisesti sopivan, käyttövalmiin ratkaisun, joka kantaa myös pitkälle tulevaisuuteen. Esimerkiksi Kaukon innovoima, siirrettävä mobiilivaunu tehostaa osaltaan sairaalan toimintaa ja tilankäyttöä, sekä lisää työmukavuutta ja -turvallisuutta.

Usein kyse on kokonaan uudesta tavasta lähestyä asiaa - tutustu lisää, ota yhteyttä, tavataan ja suunnitellaan yhdessä toimivin kokonaisratkaisu!

KV1_1348 copy (002)-2

Juha Alanen Kauko Oy
Juha Alanen

Sales Manager, Terveydenhuollon IT-ratkaisut

040 922 9142
juha.alanen@kauko.com

Ota yhteyttä

LinkedIn
Micke Holmlund | Kauko Oy
Micke Holmlund

Sales Manager, Terveydenhuollon digitaaliset ratkaisut

0400 5700 26
micke.holmlund@kauko.com

Ota yhteyttä

LinkedIn