Medical Kauko

Räätälöityä teknologiaa terveydenhuoltoon

Toimitamme ja innovoimme terveydenhuollon kriittisiin hoitoalueympäristöihin ja liikkuvaan tietotyöhön räätälöityjä laitteisto- ja palveluratkaisuja. 

Edustamme alan huipputuotteita, joista rakennamme kokonaisuuksia, jotka täyttävät sairaalaympäristön tiukat sähköturvallisuutta, hygieniaa, toimintavarmuutta ja ergonomiaa koskevat vaatimukset.

Laitteiden on toimittava kaikissa olosuhteissa häiriöttömästi ja taattava potilasturvallisuus. Ratkaisut laajentavat myös esimerkiksi etähoitomahdollisuuksia ja vapauttavat aikaa henkilökohtaiseen palveluun. Ne vastaavat myös nopeamman ja kustannustehokkaamman hoidon vaatimuksiin.

Kauko on asiakkailleen tuotekehittäjä ja lisäresurssi, joka tuntee syvällisesti paitsi alan tiukat normit myös asiakkaiden yksilölliset tarpeet. Tämän pohjalta rakennamme kulloiseenkin ympäristöön täydellisesti sopivan, käyttövalmiin ratkaisun, joka kantaa myös pitkälle tulevaisuuteen.

Esimerkkinä tästä on vaikkapa Kaukon innovoima siirrettävä sairaalakärry, joka tehostaa sairaalan toimintaa ja tilankäyttöä, sekä lisää työergonomiaa ja -turvallisuutta.