Medical Kauko

Räätälöityä teknologiaa terveydenhuoltoon

Helpotamme hoitoalan ammattilaisten työtä toimittamalla kriittisiin hoitoalueiden ympäristöihin ja liikkuvaan tietotyöhön räätälöityjä laitteisto- ja palveluratkaisuja. 

Suunnittelemme edustamiamme tuotteiden ympärille kokonaisuuksia, jotka täyttävät sairaalaympäristön tiukat sähköturvallisuutta, hygieniaa, toimintavarmuutta ja ergonomiaa koskevat vaatimukset. Laitteiden on toimittava kaikissa olosuhteissa häiriöttömästi ja taattava potilasturvallisuus.

Laitteiden on toimittava kaikissa olosuhteissa häiriöttömästi ja taattava potilasturvallisuus. Ratkaisut laajentavat myös esimerkiksi etähoitomahdollisuuksia ja vapauttavat aikaa henkilökohtaiseen palveluun. Ne vastaavat myös nopeamman ja kustannustehokkaamman hoidon vaatimuksiin.

Kauko on asiakkailleen tuotekehittäjä ja lisäresurssi, joka tuntee syvällisesti paitsi alan tiukat normit myös asiakkaiden yksilölliset tarpeet.

Tämän pohjalta Kauko rakentaa kulloiseenkin ympäristöön täydellisesti sopivan, käyttövalmiin ratkaisun, joka kantaa myös pitkälle tulevaisuuteen. Esimerkiksi Kaukon innovoima, siirrettävä mobiilivaunu tehostaa osaltaan sairaalan toimintaa ja tilankäyttöä, sekä lisää työmukavuutta ja -turvallisuutta.