Kauko_lyhyesti.jpg

NetMotion tehostaa mobiilia tietotyötä

NetMotion on luotettava yhteysohjelmistoratkaisu, joka parantaa liikkuvien työntekijöiden tuottavuutta, turvallisuutta ja ohjausta. Sen avulla työntekijät pääsevät tehokkaasti käsiksi sovelluksiin vaihtelevista verkko-olosuhteista huolimatta. Netmotion on suunniteltu langattomiin verkkoihin ja mobiililaitteisiin tukeutuvaan ammattikäyttöön. Se on ainoa älykäs ratkaisu mobiiliyhteyksien tietoturvalliseen hallintaan.

Liikkuva tietotyö vaatii tuottavat ja kustannustehokkaat välineet. Uusimmat laitteet ja sovellukset on helppo hankkia, mutta hitaat tai katkeilevat verkkoyhteydet saattavat helposti heikentää tuottavuutta ja turhauttaa tekijöitä. Viallinen yhteys voi tulla yhtä kalliiksi kuin väärä työkalu. Loppuun asti mietitty ratkaisu taas antaa edellytykset tuottavampaan ja kannattavampaan mobiilityöskentelyyn.

Panasonic ja NetMotion Software ovat yhteystyössä kehittäneet liikkuvaan tietotyöhön tuottavan ratkaisun, joka tarjoaa Toughbook- ja Toughpad-käyttäjille NetMotionin mobiili- ja diagnostiikkaohjelmistojen avulla varmat ja tietoturvalliset yhteydet.

NetMotion Mobility on tehoratkaisu liikkuvaan tietotyöhön, joka mahdollistaa turvallisen vakaan pääsyn tarvittaviin sovelluksiin ja tietoihin milloin tahansa ja lähes mistä tahansa.

NetMotion Mobility -mobiili-VPN

Mobiililaitteet eivät enää nykyisin ole pelkästään puhumiseen tarkoitettuja laitteita, vaan ovat yhä tärkeämmässä roolissa osana yritysten IT-ympäristöä. Tyypillisesti laitteet ovat käyttäjillä yrityksen valitsemia ja niiden omaisuutta, mutta joskus myös käyttäjien omia (BYOD) tai käyttäjän itse valitsemia, yrityksen omistamia (CYOD). Näillä liikkuvassa käytössä olevilla laitteilla on muutamia yhdistäviä asioita.

 • Niissä on langattomat yhteydet
 • Niiden on oltava yhteensopivia yrityksen tietoturvavaatimuksien kanssa
 • Niiden oletetaan lisäävän tuottavuutta ja joustavuutta

NetMotion Mobility auttaa ratkaisemaan nämä haasteet mobiili-VPN sovelluksen avulla, joka tekee mahdolliseksi luotettavat ja turvalliset langattomat yhteydet, jotka ovat lisäksi helposti hallittavissa ja joilla on suorituskykyä jopa heikoissakin verkkoympäristöissä.

NetMotionin verkkoyhteyksistä on liikkuville työntekijöille useita hyötyjä, sillä verkkoyhteys pysyy päällä, vaikka langaton yhteys ajoittain katkeaisikin. NetMotion myös tiivistää ja optimoi dataa, jolloin verkkoliikenne toimii sujuvammin hitaammillakin datayhteyksillä ja heikommalla signaalilla. Lisäksi verkkoliikenteen priorisoinnilla voidaan rajata hyötysovelluksille enemmän kaistaa.

Lajissaan ainoa VPN-yhteys, mikä hallitsee itse yhteydet, laitteet, sovellukset ja käytössä olevat verkot. Käyttäjälle Netmotion Mobility -ratkaisu varmistaa sujuvamman työskentelyn kentällä erilaisten verkkoyhteyksien päässä ja niiden välillä siirtyessä. Sovellus varmistaa ohjelmien jatkuvan käytettävyyden jatkamalla automaattisesti ohjelmien toiminnallisuutta verkkoyhteyskatkoksien yhteydessä siten, että lyhyempiä yhteysongelmia käyttäjä ei edes huomaa. Sovellus myös tehostaa ja parantaa tiedonsiirtoliikennettä optimoimalla käytettävien verkkojen käyttöä ja tarvittaessa pakkaamalla siirrettävää tietoa, jolloin tiedonsiirto hoituu nopeammin. NetMotion Mobility mahdollistaa myös eri sovellusten käytön priorisoinnin langattomissa verkoissa varmistaen liiketoiminnalle kriittisten sovellusten toimivuuden ensisijaisesti. IT-organisaatiolle tämä tarkoittaa pienempiä tiedonsiirtokuluja ja vähemmän IT-tukitikettejä verkkoyhteysongelmista ja käytettävyyteen liittyen.

Sovellusten käytettävyyteen voi luottaa ja liikkuvan työskentelyn tuottavuus on taattu:

 • Yhteydet: Saumaton ja luotettava yhteys verkosta toiseen siirtyessä
 • Nopeus: tieto pakataan ja optimoidaan, jotta kriittinen tieto siirtyy nopeasti ja luotettavasti. Sovellus myös varmistaa liiketoimintakriittisten sovellusten toiminnan lopettamalla kaistanleveyttä vaativien toissijaisten sovellusten ja tiedon siirtämistä.
 • Turvallisuus: tietojen tiedonsiirtoon ja verkon kirjautumiseen panostettu
 • Avoimuus: Laitteiden, sovellusten ja verkkojen käyttöluvut tarjoavat aidosti merkityksellistä liiketoimintatietoa.
 • Hallittavuus: Ota verkkoyhteydet ja yrityksen resurssit haltuun ja räätälöi käyttäjille tarpeen mukainen käyttöympäristö.
 • Diagnostiikka: Kattavat ja täsmälliset tiedot ongelmista ja avaimet niiden ratkaisuun – mukaan lukien mobiililaitteet, kaikki yrityksen verkot ja pilvisovellukset.

NetMotion Diagnostics, verkon analytiikkatyökalu

NetMotion Diagnostics koostuu kolmesta perusmoduulista, joiden avulla voidaan havaita ongelmien perussyyt, kuten tietoliikenteen nopeus, huono signaalin laatu, palvelimien vastaanottoherkkyys, verkon yhdistymisen ongelmat, GPS toiminta ja yhteyskatkokset.

NetMotion Diagnostics antaa nopeasti tarkat tiedot yhteysongelmista, jotta henkilöstösi saa keskittyä rauhassa tuottavaan työhön. IT-organisaatiolle sovellus tarjoaa hallinnan ja diagnostiikan työkaluja. NetMotion Diagnosticin avulla IT-organisaatio pystyy valvomaan ja analysoimaan verkon suorituskykyä, käytettävien sovellusten kuormittavuutta ja perinteisesti hankalinta osa-aluetta eli operaattorien verkkojen toimintaa ja tehokkuutta. NetMotion Diagnostics antaa myös työkalun, jolla loppukäyttäjä ja it-tuki saavat tarkkaa tietoa verkko-ongelman aiheuttajista, mikä voi olla mitä tahansa päätelaitteen verkkokortista asiakasyrityksen runkoverkon kytkimeen.

 • Vianetsintä: Yhdellä painalluksella starttaava vianhaku vapauttaa turhauttavasta hakuammunnasta – ongelmat löytyvät ja selviävät ripeästi.
 • Avoimuus: Poikkeuksellisen avoimilla verkonhallintaominaisuuksilla saadaan hyvät edellytykset langattomien verkkojen tehottomuuksien hallintaan ja paikallistamiseen.
 • Raportointi: NetMotion Diagnostics tuottaa reaaliaikaista suorituskykydataa langattoman verkon tuottavuuden optimointia varten.
 • Hälytykset: NetMotion Diagnostics analysoi reaaliaikaisesti mobiiliverkon toiminnalle kriittistä dataa ja hälyttää tarvittaessa ongelmatilanteista.

Kenttätyön yhteysongelmien vianmääritys

Tutustu NetMotionin kuvaukseen kenttätyön yhteysongelmien vianmäärityksestä tästä.  

NetMotion Software

NetMotion Software on Yhdysvaltalainen yritys, joka on erikoistunut mobiiliratkaisuihin. Yrityksen kotipaikka on Seattle, Washington ja se toimii globaalisti. Palveluilla on yli miljoona käyttäjää, joiden asiakastyytyväisyys erittäin korkea (Net Promoter Score; NPS on 91).

NetMotionin ohjelmistot ovat Windows-laitteiden lisäksi yhteensopivia iOS- ja Android-laitteiden kanssa.

Suomessa NetMotionia edustaa Kauko Oy.

Uskomatonta suorituskykyä vaativissa ympäristöissä

NetMotion Software ja Panasonic Toughbook toiminnassa Frankfurtin lentokentällä

 

 

Ensihoito - Mobility

Poliisi - Mobility

Poliisi - Diagnostics