Haavojen 3D-kuvantaminen tehostaa haavanhoitoa

Krooniset haavat yleistyvät, kun väestö ikääntyy ja diabeetikkojen määrä kasvaa. On arvioitu, että pelkästään Helsingissä haavanhoitoon kuluu 7–14 miljoonaa euroa vuodessa.

Kroonisten haavojen menestyksekäs hoito edellyttää tarkkaa diagnostiikkaa ja nopeaa syiden selvittämistä. Kuitenkin jo pelkkä haavojen mittaaminen on usein vaikeaa. Perinteiset menetelmät ovat epätarkkoja ja edistyksellinen teknologia kallista.

Uusi ratkaisu ongelmaan on kevyt 3D-diagnostiikka haavanhoitoon. Etähoitoon soveltuva 3D-kuvantaminen tulee tarpeeseen, kun yhä suurempi osa vaativistakin haavoista pyritään hoitamaan avoterveydenhuollossa.

3DHaavanhoito_korkea

HaavanSuuruusKuva

GPC WoundCaren 3D-kuvantamisohjelmisto mittaa haavan tarkasti

3D-kuvantamista voidaan käyttää hyödyksi koko haavanhoitoprosessin ajan diagnoosihetkestä paranemiseen asti. Se on luotettava mittaustapa, joka karsii pois inhimillisen virheen mahdollisuuden haavan koon ja pinta-alan mittaamisessa.

Haavan laajuuden ja syvyyden voi mitata nopeasti ja tarkasti Toughpadilla, jossa on integroitu 3D-kamera. Muihin tabletteihin saa liitettyä erillisen kameran USB-portilla.

Tarkka mittaus helpottaa hoidon seurantaa ja suunnittelua. Mittaustiedon tallentaminen avaa uusia mahdollisuuksia tutkimukseen ja hoidon kehittämiseen. Varsinkin painehaavoihin 3D on odotettu apu.

Kroonisten haavojen 3D-diagnostiikka soveltuu tarkkuutensa ja luotettavuutensa ansiosta erinomaisesti myös tieteelliseen tutkimukseen ja opinnäytetöiden materiaaliksi.


3D-kuva haavasta tabletilla, puhelimella tai kannettavalla
Mittaa haavan laajuuden ja syvyyden tarkasti
Näkee haavan koon ja rakenteen muutokset nopeasti
Helpottaa tiedon jakamista esimerkiksi konsultoinnissa
Integroitavissa potilastietojärjestelmiin

3D-kuva näkee haavan syvyyden

Brittiläisen GPC:n kehittämä WoundCare-ohjelma kuvaa haavan kolmiulotteisesti ja tunnistaa pinta-alan lisäksi haavan syvyyden. Haavan syvyys on olennainen tieto, koska se vaikuttaa ennusteeseen ja hoitomenetelmän valintaan.

Syvyyden mittaus on tärkeää myös hoidon seurannassa, kun halutaan varmistaa haavan paraneminen pohjasta ylöspäin. 3D Wound Care -ohjelmisto mahdollistaa haavan koon muutosten tarkastelemisen myös aikajanana graafisena taulukkona. Kuvat on helppo lähettää asiantuntijoille konsultaatiota varten.

Itse kuvaaminen on yksinkertaista. Ohjelmisto varmistaa tarkennuksen ja oikean etäisyyden. Mittaus tapahtuu automaattisesti. 

Ohjelmiston kehittämiseen osallistunut professori, plastiikkakirurgi Steven Jeffrey on käyttänyt menetelmää palovammojen hoidossa Queen Elizabeth Hospitalissa Birminghamissa. Hänen mukaansa 3D-mittaus nopeuttaa oikean hoitotavan löytymistä.

Tämä parantaa tuloksia ja säästää aikaa, rahaa ja hoitotarvikkeita. Säästöä syntyy myös etädiagnosoinnista ja -seurannasta.

 


Ohjelma vähentää lähetteitä ja käyntejä

Walesin hallituksen rahoittamassa katsauksessa havaittiin, että WoundCare-ohjelma parantaa haavanhoidon ammattilaisten keskinäistä kommunikaatiota. Kuuden kuukauden arviointijaksolla (2016–2017) käyntiä vaativien lähetteiden osuus putosi 60 prosentista 33 prosenttiin 12 potilaan ryhmässä.

Lähetteiden kokonaismäärä putosi swansealaisessa hoivakodissa 70 prosenttia verrattuna vastaavaan 6 kuukauden jaksoon vuotta aiemmin (Tasker et al. 2017).

Arvioinnin toteuttivat painehaavojen ehkäisyyn ja hoitoon erikoistunut palveluyksikkö (PUPIS), paikallinen terveydenhuolto (NHS) ja Abertawen yliopisto (ABMU).

Screen shot 3 wound

Lähteet:

POSNETT, J., GOTTRUP, F., LUNDGREN, H., SAAL, G. 2009. The resource impact of wounds on health-care providers in Europe. Journal of Wound Care 2009; 18: 4, 154–161.

TASKER L, BOWTELL M. 2017. Efficiency through Technology Fund: Rapid Evaluation. A Welsh Government funded project.


Kaukon digitaaliset ratkaisut terveydenhuoltoon - Ota yhteyttä ja kysy lisää!
Virve Aarnio

Sales Manager

Medical IT

+358 400 588 595

LinkedIn

Virve Aarnio | Kauko Oy