Biosentrinen valaistus terveydenhuollon potilasympäristöihin - paranna työhyvinvointia ja nopeuta potilaiden paranemista valolla

Potilasympäristöissä biosentrinen valaistus auttaa nopeuttamaan potilaiden paranemista ja parantaa työhyvinvointia sekä työntekijöiden sitoutumista työnantajaansa. 

BrainLit- biosentrisessä valaistuksessa värisävyt toistuvat mahdollisimman oikeina, mikä helpottaa muun muassa diagnoosien tekemistä ja hoitotoimenpiteitä, kuten kanyylin laittoa tai verikokeen ottoa.

Esimerkiksi yhteiskäyttöisiin WC-tiloihin asennettava BrainLitin UV-C-valo auttaa pienentämään infektioriskiä säännöllisellä ja automaattisella ilman ja pintojen puhdistuksella.

Lue lisää

biosentrinen valaistus terveydenhuollolle nopeuttaa potilaiden paranemista Kuva BrainLit

Biosentrinen valaistus hyödyttää sekä potilaita että hoitotyöntekijöitä nopeuttamalla kotiutumista ja vähentämällä sairauspoissaoloja jopa 30 %

Niin sairaalan henkilökunta kuin hoitotyöntekijät, potilaat ja pitkäaikaisessa hoidossa olevat viettävät luonnonvaloa vastaavassa valaistuksessa vain 10,5 minuuttia päivästään, kun suositusten mukaan luonnonvaloa pitäisi saada vähintään 2 tuntia vuorokaudessa.

Biosentrinen valaistus auttaa täyttämään päivittäisen valontarpeen ja tuo hyötyjä sekä potilaille että henkilökunnalle.

BrainLit-valaistusjärjestelmä säätää sisätilojen valaistustasoa automaattisesti mukailemaan luonnollista päivänvaloa parhaalla mahdollisella tavalla läpi vuorokauden. 

potilas makaa sängyssä Kuva Shutterstock

Biosentrinen valaistus auttaa potilaita ylläpitämään luontaista vuorokausirytmiään ja: 
  • auttaa parantumaan sekä kotiutumaan jopa 30 % nopeammin paremman levon myötä
  • auttaa vähentämään masennuksen ja ahdistuneisuuden oireita
  • vähentää riskiä kaatumisista aiheutuvien vammojen syntyyn vanhustenhoidossa jopa 30 %

sairaanhoitaja ilahduttaa pientä potilasta nallella Kuva Shutterstock

Luontaiseen valontarpeeseen vastaava valaistus auttaa terveydenhuollon henkilökuntaa: 
  • parantamaan työn tuottavuutta ja kognitiivista suorituskykyä jopa 12 %
  • olemaan valppaampia ja tekemään turvallisemmin töitä
  • noudattamaan luontaista vuorokausirytmiään ja nukkumaan paremmin
  • vähentämään sairauspoissaoloja jopa 30 %
BrainLit-järjestelmää kehitetään jatkuvasti uusimpien tutkimusten pohjalta, jotta valo vastaa mahdollisimman hyvin ihmisten luontaiseen valontarpeeseen.

BrainLit-valaistus puhdistaa potilasympäristöissä pinnat ja ilman UV-C-valolla 

BrainLit-kattovalaistukseen saat myös UV-C-valo-ominaisuuden, jolla voit tappaa viruksia ja bakteereja pinnoilta ja ilmasta, kun UV-C-valon alueella ei ole ihmisiä. UV-C-valoa tuottavat LEDit kytkeytyvät automaattisesti pariksi minuutiksi päälle ihmisten poistuttua valaisimen luota, ja takaisin biosentriseen valaistukseen, kun valaisimen sensorit havaitsevat sydämen sykkeen tai hengityksen.

BrainLit UVEN UV-C-valo tappaa 90 % patogeeneista 2 minuutissa ja 99,9 % patogeeneistä 6 minuutissa

Kysy lisää


Biosentrisen valaistusjärjestelmän toiminnan voi muokata erilaisten terveydenhuollon potilasympäristöjen ja tilojen käyttäjien tarpeisiin sopivaksi

Biosentrisellä valaistuksella vastaat muun muassa eri ikäisten ja kuntoisten potilaiden luontaiseen valontarpeeseen, autat hoitohenkilökuntaa ylläpitämään vuorokausirytmiään sekä parannat vuorotyötä tekevien unenlaatua. Biosentrisellä valaistuksella voidaan luoda myös esimerkiksi olosuhteet, joissa hoitohenkilökunta voi työskennellä yhden potilaan luona vaivatta, vaikka muut potilaat huoneessa nukkuvat.

Vuorotyössä biosentrinen valaistus ylläpitää luontaista vuorokausirytmiä

BrainLit käyttökohde vastasyntyneiden osasto Kuva BrainLit

Biosentrinen valaistus säädetään sopimaan eri työvuoroihin ympäri vuorokauden: päivällä työskenteleville se varmistaa riittävän päivänvalon saannin, ja yöllä pitää vireystilasta huolta ilman, että vuorokausirytmi vaaraantuu.

Lisäksi yöllä tehtäviä tarkastuksia voidaan helpottaa ja valaistusta säätää potilaskohtaisesti: hoitaja voi käydä tarkistamassa arvoja potilaalta herättämättä häntä tai muita huoneessa olevia - valot säätyvät automaattisesti oikeaan voimakkuuteen vain hoidettavan potilaan luona.

Vanhustenhoidossa BrainLit helpottaa näkemistä ja vähentää kaatumisia

vanhustenhoidossa brainlit vähentää vanhusten kaatumisia kuva Canva

Vanhetessa pupillit pienenevät ja linssit paksunevat, ja näkemiseen tarvitaan enemmän valoa. Samassakin huoneessa olevilla potilailla voi lisäksi olla hyvin erilainen aktiivisuustaso ja liikuntakyky.

Biosentrinen valaistus auttaa näkemään paremmin kirkkaamman valon myötä. Se pitää myös yllä luontaista päivärytmiä sisätiloissa oleskelevilla, ja auttaa tutkimusten mukaan välttämään vanhusten kaatumisia ja niistä aiheutuvia vammoja.

Potilasympäristöissä BrainLit-valaistus nopeuttaa potilaiden paranemista

BrainLit käyttökohde potilastyö terveydenhuollossa Kuva BrainLit

Pitkäaikaisessa hoidossa olevat vuodepotilaat eivät pääse ulkoilemaan, eivätkä saa tarpeeksi luonnonvaloa päivän aikana. Eri ikäiset potilaat tarvitsevat myös eri määriä luonnonvaloa voidakseen hyvin.

Biosentrinen valaistus voidaan ohjelmoida vastaamaan erilaisiin valontarpeisiin esimerkiksi huoneittain tai jopa vuodepaikoittain. Paremman unenlaadun ja levon ansiosta potilaat paranevat ja kotiutuvat nopeammin, mikä tehostaa potilaskiertoa.

BrainLit-valaistus pitää vireystilan hyvänä vastaanotolla ja päätetyöskentelyssä

BrainLit-käyttökohde vuorotyö Kuva BrainLit

BrainLit pitää yllä luonnollisia valaistusolosuhteita vastaanotolla aamusta iltaan ja sen erinomainen värintoisto auttaa näkemään esimerkiksi ihon eri sävyt tarkemmin ja tekemään varmempia diagnooseja.

Välkkymättömässä BrainLit-valaistuksessa päätetyö on miellyttävämpää kuin esimerkiksi loisteputkivalaistuksen tai perinteisen LED-valaistuksen alla. Kirkas valo auttaa myös keskittymään ja parantaa työmuistia sekä havainnointikykyä

Taukotiloissa biosentrinen valaistus auttaa rentoutumaan tai virkistymään

BrainLit käyttökohde taukotila Kuva BrainLit

Taukotiloissa biosentrisellä valaistuksella voi helpottaa niin väsyneiden ja työvuoroaan jatkavien kuin kotiin lähtevienkin hoitotyöntekijöiden oloa. Kirkas valaistus auttaa valpastumaan ja virkistymään raskaan työvuoron keskellä.

BrainLitin rentoutumiseen suunniteltu valaistus taas auttaa palautumaan raskaan työpäivän tai työtehtävän jälkeen, ja siitä kannattaa nauttia esimerkiksi ennen työvuorosta kotiin lähtöä.

Luonnollinen valo helpottaa diagnoosien ja hoitotoimenpiteiden tekoa

BrainLit-valaistus helpottaa esimerkiksi kanyylin laittoa Kuva Canva

BrainLit-valaistuksen värintoisto on huippuluokkaa (CRI Ra > 90): sen luonnollinen valo näyttää värisävyt mahdollisimman oikeina, mikä auttaa esimerkiksi erottamaan ihon värisävyt ja ihon alaiset verisuonet paremmin.

Luonnollisen valon alla työskentely ja tarkka värisävyjen tunnistaminen helpottaa muun muassa kanyylin laittoa, verikokeen ottoa ja diagnoosien tekoa. 


Kaukon blogissa: työhyvinvointi ja potilaskierto paranevat luonnollisessa valossa

Oletko kuullut, että potilaat paranevat ja kotiutuvat nopeammin huoneista, joissa ikkunat ovat kohti etelää? Valo parantaa potilaiden yöllistä unenlaatua, ja hyvä lepo auttaa kehoa parantumaan.

BrainLit tuo luonnollisen valon terveysvaikutukset jokaiseen potilashuoneeseen ja muihin terveydenhuollon tiloihin. Valo hyödyttää kaikkia osapuolia aina potilaista sairaalan henkilökuntaan ja sairaanhoitopiirien kautta veronmaksajiin. 

Esimerkiksi vanhustenhoidossa BrainLit-valaistuksen keskimääräinen takaisinmaksuaika on noin 12-24 kuukautta vähentyneiden sairaspoissaolojen ja kaatumisista aiheutuneiden loukkaantumisten ja hoitokulujen vähenemisen myötä.

BrainLit-käyttökohde vanhustenhoito Kuva BrainLit

 


Biosentrinen valaistus sopii myös erilaisiin työ- ja oleskelutiloihin sairaalaympäristöissä

Potilasympäristöjen lisäksi BrainLit on erinomainen valinta myös sairaaloiden kokous- ja toimistotilojen, opetus- ja koulutustilojen sekä odotustilojen valaistusratkaisuksi. Räätälöimme BrainLit-valaistuksen jokaiseen tilaan ja erilaisiin käyttötarpeisiin sopivaksi.

BrainLit pitää ajatukset terävinä sairaalan kokous- ja toimistotiloissa

BrainLit käyttökohde neuvottelutilat Kuva BrainLit

Sairaalaympäristöjen kokous- ja toimistotiloissa kirkas BrainLit-valaistus auttaa pitämään ajatukset terävinä, sekä parantaa havainnointikykyä ja mielialaa.

Oikein suunniteltu valaistus auttaa pysymään virkeänä pidemmissäkin kokouksissa ja jaksamaan valppaana pitkinäkin työpäivinä.

Biosentrinen valaistus parantaa tiedon omaksumista opetus- ja koulutustiloissa

BrainLit käyttökohde opetus- ja koulutustilat terveydenhuollossa Kuva BrainLit

Kun henkilökuntaa koulutetaan esimerkiksi uusien hoitovälineiden tai järjestelmien käyttöön, biosentrinen valaistus auttaa keskittymään sekä muistamaan paremmin ja tehostaa näin tiedon omaksumista.

Muistia parantaa myös parempi lepo, jota biosentrinen valaistus auttaa saamaan luonnollisen vuorokausirytmin noudattamisen myötä.

Odotustiloissa BrainLit-valaistus edesauttaa rauhoittumista ja jaksamista

BrainLit käyttökohde odotustilat terveydenhuollossa Kuva BrainLit

Sairaalan odotustiloissa biosentrisellä valaistuksella voidaan edesauttaa omaisten rauhoittumista tai auttaa heitä jaksamaan paremmin esimerkiksi toimenpiteestä palaavaa läheistä odottaessa. 


Parempi valaistus kehittää ympärivuorokautista hoitotyötä - katso asiakastarinavideo

Helsingborgin sairaalan vastasyntyneiden osastolla BrainLit korvasi vanhan, hämärän valaistuksen. Nyt vauvat tuntevat olonsa mukavammaksi, vanhemmat voivat paremmin ja henkilöstön työympäristö on parempi.

Katso asiakastarinavideolta, miten parempi valaistus kehittää ympärivuorokautista vastasyntyneiden hoitoa ja vanhempien opastamista vauvan tarpeiden tunnistamisessa!

BrainLit Elven - kehittyvä ja skaalautuva valaistusjärjestelmä työympäristön tarpeisiin

BrainLit Elven käytössä neuvotteluhuoneen valaistuksena Kuva BrainLit

BrainLit Elven -valaistusjärjestelmä räätälöidään kunkin potilas- ja työympäristön tarpeisiin tukemaan potilaiden ja hoitotyöntekijöiden hyvinvointia sekä työolosuhteita parhaalla mahdollisella tavalla. Elven-järjestelmän käyttöä on helppo laajentaa myöhemmin uusiin tiloihin.

DALI-kaapeloinnilla käytettävä Elven-valaistusjärjestelmä on käyttö- ja asennuskustannuksiltaan tavanomaista LED-valaistusta edullisempi, ja se on täysin liitettävissä muihin biolääketieteen järjestelmiin.

BrainLit Alven - ilman asennusta toimiva valaistusjärjestelmä yksilön hyvinvointiin

BrainLit Alven käytössä henkilön työpöydän valaistuksena Kuva BrainLit

BrainLit Alven -lattiavalaisinjärjestelmä toimii ilman kaapelointia ja on nopea ottaa käyttöön erilaisissa terveydenhuollon ympäristöissä. Alven tukee niin hoitohenkilökunnan kuin potilaidenkin yksilöllistä valontarvetta esimerkiksi taukotiloissa tai sairaalasängyn vieressä.  

Valaisimen hallinta onnistuu helposti mobiilisovelluksen avulla, ja järjestelmäpäivitykset latautuvat verkkoyhteydellä. Vaikka Alven tarjoaa valaistusolosuhteet yksilöllisiin tarpeisiin, sillä voi olla useita käyttäjiä.

Tarjoamme BrainLit BioCentric Lighting -valaistusjärjestelmän potilasympäristöihin kokonaisratkaisuna, johon kuuluvat: 
 
Projektinhallinta
Järjestelmän asennus
Käyttöönotto ja käynnistys
Järjestelmän kehitys
Tuki ja huolto
Analytiikka
 

Suunnitellaan teille sopiva valaistus

Ota yhteyttä - suunnitellaan potilas- tai työympäristöönne sopiva valaistus!

Virve Aarnio

Sales Manager

Medical IT

+358 400 588 595

LinkedIn

Virve Aarnio | Kauko Oy