sani-nudge-banner

Sani nudge parantaa hoidon käsihygieniaa

Hoitoon liittyvät infektiot ovat edelleen yleisiä. Kehittyneissä maissa 7 sadasta potilaasta ja kehittyvissä maissa jopa 10 sadasta saa vähintään yhden infektion hoidon aikana. Infektiot tulevat myös kalliiksi. Ruotsalaisen tutkimuksen mukaan sairaalaperäisten infektioiden kustannukset ovat jopa 12 000 € / potilas.

Jokainen terveydenhoidon ammattilainen tietää, että käsihygienia on avaintekijä, kun halutaan vähentää potilaiden ja työntekijöiden infektioriskiä. Eri tutkimusten mukaan käsihygieniatason parantaminen voi ehkäistä 20-70 % hoitoon liittyvistä infektioista.

Haaste käsihygieniassa ei yleensä olekaan tiedon puute tai tiedon kyseenalaistaminen. Rutiininomainen käsien desinfiointi ennen potilaskontaktia ja sen jälkeen on käytäntö, jonka noudattamisen pitäisi olla aukotonta - mutta käytännön hoitotilanteissa säännönmukaisuus on vaikea säilyttää.

Syitä hyvän käsihygieniatason säilyttämisen haasteisiin on monia. Tieto ja ohjeistukset eivät muistuta hoitotyön kiireessä. Kontaminaatio on harvoin nähtävissä. Infektioiden syy-seuraussuhteessa on melkoinen viive. Ja käsihygienian yleinen taso yliarvioidaan tarkastuksissa. Tarkkailijan läsnäolo muistuttaa ja painostaa pitämään kiinni käytännöstä.

Sani nudge käsihygienian monitorointi parantaa terveydenhuollon turvallisuutta

sani-nudge-artikkelikuva

Sani nudge hyödyntää langatonta teknologiaa käsihygienian tarkkailuun ja siitä muistuttamiseen. Järjestelmän sensorit valvovat, tallentavat tapahtumia ja muistuttavat hienovaraisesti potilaan läheisyydessä ja käsihuuhdepisteissä. Sensorit ovat langattomia, paristokäyttöisiä ja ne voidaan asentaa helposti olemassa oleviin annostelijoihin.

Henkilökunta tunnistetaan pienestä tunnistelaatasta, jonka voi liittää tunnistekortteihin. Tarkkailu ja muistuttaminen on kattavaa ja jatkuvaa. Data tallentuu analytiikkasovellukseen anonyyminä - ja käsihygienian taso on sovelluksen kautta todennettavissa.

Järjestelmä parantaa käsihygieniatasoa jopa 200 %. Käytössä on havaittu jopa 64 % lasku hoitotilanteissa tarttuneissa infektioissa.

Lue lisää ja ota yhteyttä - Sani nudge käsihygienian monitorointi.

Minun intohimo on löytää meiltä ja maailmalta parhaat terveydenhuollon teknologiat, joilla voitetaan arjen haasteet ja kehitetään hoitoalaa. Teen terveydenhuollon ammattilaisten työnteosta sujuvampaa, ja samalla kehitän heidän kanssaan potilasturvallisuutta ja hoidon laatua.

Background element