CF-19_Defence_8.jpg

Mitä huomioida valittaessa kannettavaa vaativaan käyttöympäristöön?


Yhä useammin tietotyötä tehdään vaativissa olosuhteissa sään armoilla, kuljetusvälineen tärinässä tai pölyisissä ympäristöissä. Jotta liikkuva tietotyö hoituu myös näissä ympäristöissä, tarvitaan tietokoneita, jotka täyttävät ympäristön asettamat vaatimukset. Panostamalla työvälineisiin, jotka kestävät, minimoidaan käyttökatkojen määrä ja varmistetaan työn tuottavuus. Työvälineiden on kestettävä kovaakin käyttöä.

Panasonic Toughbookit ja Toughpadit testataan Yhdysvaltain armeijan testausstandardin (MIL-STD) mukaan.


Valitse kannettava käyttöympäristön mukaan

Tehokkaat mobiiliratkaisut lahjoittavat käyttäjälleen lisää aikaa ja ne parantavat työnteon tuottavuutta. Mutta millaisia teknisiä ominaisuuksia hyvältä liikkuvan työntekijän tietokoneelta (kannettavalta tai tabletilta) vaaditaan?
Monet kenttätyöntekijät käyttävät tietokoneita rankoissa olosuhteissa, joita laitteiden on kestettävä. Arkipäiväiseen käyttöön saattaa kuulua äärimmäisiä lämpötiloja, märkiä ympäristöjä sekä laitteen käyttöä hansikkailla tai korkeuksissa. Yritystabletteja valittaessa on oleellista varmistaa, että kaikki vaatimukset – tekniset ominaisuudet, turvallisuus, hallittavuus ja koko elinkaaren kattavat tukipalvelut – täyttyvät.

Yksi tärkeimmistä kenttätyön mobiiliratkaisuja määrittävistä tekijöistä on laitteiden käyttöympäristö. Kiinnitä huomioita ainakin seuraaviin asioihin ja miten ne on varmistettu laitteen osalta:

Iskunkestävyys

Tyypillisimpiä syitä laitteiden rikkoutumiselle liikkuvassa työssä ovat laitteen putoaminen ja vesivahingot (lähde: tutkimuksemme keväällä 2016 suomalaisten yritysten IT-hallinnolle). Kannettavan tietokoneen tai taulutietokoneen putoamisesta seuraa usein kiintolevyvaurioita tai näytön rikkoutuminen.

Kosteudensieto ja -kestävyys

Juomien läikkymistä tietokoneelle on vaikea välttää, mutta toisinaan näppäimistö ja näyttö saattavat altistua paljon rajummillekin aineille. Tämän vuoksi laitteiden olisi syytä kestää öljyjä ja tiettyjä kemikaaleja. Ja koska liikkuva työ tapahtuu usein ulkona, on laitteiden luonnollisesti kestettävä myös sadetta. Toughbook-tietokoneiden vedenkestävyysominaisuudet suojelevat laitteita myös ilmankosteuden aiheuttamilta ongelmilta.  
Tärinänkestävyys: Laitteet, joita käytetään autoissa, junissa, lentokoneissa tai muissa kulkuvälineissä, altistuvat jatkuvasti tärinälle, joten niiden on kestettävä sitä vaurioitumatta. Tärinä rikkoo helposti laitteita.

Pöly, hiekka, sahanpuru – hiukkaskestävyys

Pöly ja lika löytävät aina tiensä kannettavien tietokoneiden pinnoille. Tämä saattaa vaikuttaa näppäimistön ja muiden osien toimintaan sekä vähentää tuottavuutta ja tehokkuutta.

Lämpötilakestävyystestit

Äärilämpötilat kesähelteillä ja talvipakkasilla asettavat laitteet koetukselle. Lämpötilavaihtelut esimerkiksi siirtyminen lämpimästä autosta ulos pakkaseen tai päinvastoin. Nopeat lämpötilavaihtelut aiheuttavat lämpöiskuja, jotka ovat monille sähköislle komponenteilla vaarallisia. Nopeat lämpötilavaihtelut aiheuttavat myös kosteuden kondensoitumista komponenttien päälle. Täysin vahvistettujen Panasonic Toughbook- ja Toughpad-laitteiden toimintakyky lämpötilojen vaihdellessa nopeasti  varmistetaan erilaisilla Yhdysvaltain armeijan testausstandardin (MIL-STD) mukaisilla lämpötilatesteillä.

Paine

Laitteet joutuvat välillä fyysisen paineen alle, mutta välillä myös ilmanpaineenkestävyys joutuu koetukselle. Täysin vahvistetun Toughbookin täysmagnesiumkuori on 20 kertaa vahvempi kuin ABS-muovikuori, joten se suojelee LCD-näyttöä erinomaisesti. LCD-näyttö on tärkeä ja kallis osa mitä tahansa kannettavaa tietokonetta. Panasonic-kuoret suunnitellaan fyysistä painetta kestäviksi, jotta näyttö ja laite eivät rikkoutuisi ja jotta tuottavuus säilyisi hyvänä.

Langattomien yhteyksien toimivuus

Langattomien yhteyksien testaus vaatii kaiuttoman huoneen. Testien tarkoitus löytää laitteen sisään tuleville antenneille kuuluvuuden kannalta paras mahdollinen sijoituspaikka. Panasonic on sijoittanut maailmanluokan langattomien yhteyksien toimivuuden testitilojen kehittämiseen, testaamiseen ja rakentamiseen miljoonia euroja. Sen Japanin Kobessa  sijaitseva kaiuton huone on yksi maailman suurimmista. Langattomuustestaus tehdään kuumissa, kylmissä, sateisissa ja muissa aidoissa olosuhteissa. Langattoman testauksen yhteydessä tehtyjen testien tarkoitus on tarkastella ohjaimen suorituskykyä, yhteydenhallintaohjelmiston toimintaa ja toimintakykyä käyttäjien usein kohtaamissa vaihtelevissa ympäristö- ja verkko-olosuhteissa.

Kestävä tietokone juuri sinun tarpeisiisi

Panasonicin Toughbook- ja Toughpad-tuotteet käyvät läpi tiukat testit ja siksi Panasonic pystyy tuottamaan vahvistettuja langattomia kannettavia tietokoneita, jotka kestävät ja toimivat luotettavasti erilaisissa olosuhteissa.
Panasonic Toughbook ja Toughpad valikoima sisältää täysin vahvistettuja, osittain vahvistettuja ja business-vahvistettuja kannettavia tietokoneita.

Panasonicin tietokoneet testataan erittäin vaativissa olosuhteissa

Panasonicin vahvennetut (ruggeroidut) tietokoneet kestävät tutkitusti. Jokainen Panasonicin vahvennettu tietokonemalli on eri kehitys- ja tuotantoprosessin vaiheissa läpäissyt kestävyyttä mittaavat testit. Panasonicin käyttämät testit ovat vähintään eurooppalaisten tai kansainvälisten vaatimusten mukaisia. Siksi Toughbook- ja Toughpad-tietokoneisiin voi luottaa työskenneltäessä erilaisissa olosuhteissa.

Iskunkestävävyys

Panasonicin vahvistetut kannettavat Toughbook- ja Toughpad-tietokoneet testataan perusteellisesti, jotta voit luottaa siihen, että laitteet toimivat äärimmäisissä olosuhteissa. Kannettavan tietokoneen tai taulutietokoneen putoamisesta seuraa usein kiintolevyvaurioita tai näytön rikkoutuminen.

Täysin vahvistetuille kannettaville tietokoneille tehdään kolme erillistä pudotustestiä : 1,2, 1,5 ja 1,8 metrin korkeudesta. Jokainen laite pudotetaan 26 kertaa kolmelta eri korkeudelta – yhteensä 78 kertaa. Testin sertifioi1 riippumaton testilaboratorio. Laitteet pudotetaan testeissä 5 cm:n paksuiselle vaneripinnalle, jonka alla on teräslevy ja sen alla betonia. Testit toteutetaan Yhdysvaltain armeijan testausstandardin mukaisesti (MIL-STD-810G, metodi 516.6, menetelmä IV, pudotustesti). MIL-STD 810G on Yhdysvaltain armeijan kehittämä testausstandardi, jonka tavoitteena on testata laitteiden kestävyys ja soveltuvuus käyttöön kentällä.

MIL-STD-810G-testeissä voidaan käyttää jopa viittä eri mallikappaletta testausprosessin aikana, mutta Panasonic käyttää täysin vahvistettujen Toughbook- ja Toughpad-mallien testauksessa vain yhtä laitetta.

Jokainen testattu Toughbook ja Toughpad pudotetaan kolmelta korkeudelta peräjälkeen 26 kertaa jokaiselta korkeudelta kukin reuna, puoli ja kulma edellä virran ollessa katkaistu. Jokaisen pudotuksen jälkeen vahvistettujen tietokoneiden kunto tarkistetaan ensin ulkopuolelta. Tämän jälkeen kone käynnistetään ja Windowsin toiminta tarkistetaan.

Business-vahvistetut kannettavat Toughbook-tietokoneet ja 4K-taulutietokone pudotetaan 30 cm:n ja 76 cm:n korkeudelta taustapuoli edellä.

Panasonicin sisäiset testausprosessit ylittävät MIL-STD-vaatimukset: niissä Toughbook- ja Toughpad-tietokoneet pudotetaan niiden ollessa käynnissä. Laitteet pudotetaan näissä testeissä kovemmalle pinnalle kuin MIL-STD-testeissä.
Panasonicin Toughbook- ja Toughpad-laitteet on suunniteltu ja testattu kestämään iskuja ja kolhuja.

1 Kansallisen riippumattoman testilaboratorion testaama standardin MIL-STD-810G (metodi 516.6, menetelmä IV, pudotustesti) mukaan.

Kosteudensieto

Nesteenkestävyystesteissä mitataan kannettavien Toughbook- ja Toughpad-tietokoneiden kosteudensietokyky. Juomien läikkymistä tietokoneelle on vaikea välttää, mutta toisinaan näppäimistö ja näyttö saattavat altistua paljon rajummillekin aineille. Tämän vuoksi nestetesteissä mitataan myös laitteiden kestävyyttä öljyjä ja tiettyjä kemikaaleja vastaan.

Koska Toughbook- ja Toughpad-tietokoneita käytetään usein ulkona, niiden on luonnollisesti kestettävä myös sadetta. Sade- ja tuulitestissä testataan täysin vahvistettuja Toughbook- ja Toughpad-tietokoneita 30 minuutin ajan 113 km/h:n tuulessa ja sateessa, jonka määrä on 15 cm tunnissa.

Panasonicin vedenkestävyystestit tehdään Yhdysvaltain armeijan testausstandardin mukaisesti (MIL-STD 810G, metodi 506.5, menetelmä I, sade ja tuuli, ja menetelmä III, roiskeet). Yhdysvaltain armeijan testausstandardin (MIL-STD 810G) tarkoitus on testata laitteiden kestävyys äärimmäisissä olosuhteissa, joille se saattaa altistua käytössä.

Toughbook-tietokoneet testataan niin, että niihin on kytketty virta ja että näyttö on avoinna. Laitteen portit on kuitenkin suojattu mukana toimitettavilla kumisuojuksilla. Testin jälkeen tarkistetaan, onko koneeseen päässyt vettä.
Panasonic ei lyhennä nesteenkestävyystestien kestoa, kuten jotkin muut tietokonevalmistajat.

Toughbook-tietokoneiden vedenkestävyys vaihtelee malleittain. Täysin vahvistetut Toughbook- ja Toughpad-tuotteet täyttävät MIL-STD 810G-standardin vedenkestävyysvaatimukset. Osittain vahvistetut mallit kestävät pieniä roiskeita. Business-vahvistetut mallit eivät kestä vettä lainkaan.

1 Kansallisen riippumattoman testilaboratorion testaama standardin MIL-STD-810G metodin 516.6 menetelmän IV (pudotustesti) sekä standardin IEC 60529 osien 13.4, 13.6.2, 14.2.5 ja 14.3 mukaan (IP65).

Tärinänkestävyystestit

Suurin osa Toughbook- ja Toughpad-asiakkaistamme työskentelee säännöllisesti erittäin vaativissa oloissa, joissa tavallisten kannettavien tietokoneiden ja taulutietokoneiden käyttö olisi vaikeaa. Laitteet, joita käytetään autoissa, junissa, lentokoneissa tai muissa kulkuvälineissä, altistuvat jatkuvasti tärinälle, joten niiden on kestettävä sitä vaurioitumatta.

Panasonic testaa täysin vahvistettujen Toughbook- ja Toughpad-tietokoneiden tärinänkestävyyden, jotta huomattavakaan tärinä ei rikkoisi laitteita.

Toughbook- ja Toughpad-tietokoneiden tärinänkestävyys testataan muiden vahvistettujen laitteiden testien tapaan Yhdysvaltain armeijan testausstandardin mukaisesti (MIL-STD-810G, metodi 514.6, menetelmä I, kategoria 24, yleinen minimikestävyystesti). Panasonicin tärinänkestävyystesti kuitenkin ylittää MIL-STD-vaatimukset: jokaisen Toughbook- ja Toughpad-tietokoneen toiminta testataan. Testillä varmistetaan, että täysin vahvistettujen mallien kiintolevyasema toimii ja pystyy näyttämään videota, kun laitetta altistetaan jatkuvalle tärinälle.

Lisäksi jotkut Toughbook-mallit, kuten CF-19 ja CF-31, on testattu MIL-STD-testien lisäksi standardin ASTM D4 169-04 (99) (ohjelma E, kuorma-auton maantiekestävyys, taso II, toiminnassa) mukaisesti. ASTM (American Society for Testing and Materials International, Yhdysvaltain kansainvälinen testaus- ja materiaalijärjestö) on perustettu vuonna 1898, ja se on yksi maailman suurimmista vapaaehtoisia standardeja kehittävistä organisaatioista. Ajoneuvotestin tärinäolosuhteet olivat 1–200 Hz, 0,52 Grms jokaisella kolmella akselilla, 90 minuuttia akselia kohti.

Hiukkaskestävyystestit

Kenttätyöskentelyssä sekä työntekijä että laitteisto ovat luonnon armoilla, mikä asettaa erilaisia haasteita työskentelylle. Pöly ja lika löytävät aina tiensä kannettavien tietokoneiden pinnoille. Tämä saattaa vaikuttaa näppäimistön ja muiden osien toimintaan sekä vähentää tuottavuutta ja tehokkuutta.

Panasonic testaa Toughbook- ja Toughpad-tuotteiden kestävyyden pölyä, hiekkaa ja muita ilman hiukkasia vastaan.
Pölynkestävyystesti tehdään kaikille täysin vahvistetuille Toughbook- ja Toughpad-tuotteille. Testilämpötila on jopa 60 °C. Testi tehdään standardin MIL-STD-810G (metodi 510.5, menetelmä I, pöly, ja menetelmä II, hiekka) mukaan, ja sen tarkoitus on testata laitteen sietokyky.

MIL-STD-810G-ohjeiden mukaan 60 °C on tässä testissä käytettävä oletuslämpötila. Jotta hiukkastesti on mahdollisimman luotettava, käytämme siinä sekä kvartsijauhetta että hiekkaa.

Läpäistäkseen hiukkastestit on laitteiden pystyttävä toimimaan ilman liikkuvien osien, koskettimien tai releiden häiriöitä. Panasonic Toughbook- ja Toughpad-tietokoneet läpäisevät nämä testit.

MIL-STD-testien lisäksi Toughbook- ja Toughpad-tietokoneet on myös IP65-luokiteltu: tietokoneiden pölyn- ja vedenkestävyys on testattu tehtaassa tarkasti. IP65 on kotelointiluokka, joka kertoo laitteen kestävyyden vettä, pölyä ja muita pieniä hiukkasia vastaan.

Kosteudenkestävyys

Täysin vahvistettujen kannettavien Toughbook-tietokoneiden vedenkestävyysominaisuudet suojelevat laitteita myös ilmankosteuden aiheuttamilta ongelmilta. 

Täysin vahvistettujen Toughbook- ja Toughpad-tietokoneiden toimintakyky erittäin kosteissa olosuhteissa varmistetaan perusteellisten kosteustestien avulla.

Kosteustesti täyttää MIL-STD-810-vaatimukset, kuten kaikki muutkin Toughbook- ja Toughpad-tuotteille tehtävät testit. Yhdysvaltain armeijan testausstandardin (MIL-STD 810G) tarkoitus on testata laitteiden kestävyys erilaisissa haastavissa ja äärimmäisissä olosuhteissa.

Kosteustesti on MIL-STD-810G-standardin (metodi 507.5, ärsytys) mukainen, ja sen tarkoitus on testata tietokoneen sietokyky äärimmilleen. MIL-STD-testiohjeiden mukaisesti tämän testin lämpötila vaihtelee 30 °C:n ja 60 °C:n välillä ja suhteellinen ilmankosteus on jatkuvasti 95 %. Testaus kestää 10 päivää, ja jokainen testijakso on vuorokauden mittainen. Kaikkien Toughbook- ja Toughpad-tietokoneiden toimintakyky testataan viidennen ja kymmenennen jakson lopulla.
Lisäksi tietokoneiden näppäimistöjen ja muiden elektronisten osien kosketuskohtien kosteudensietokyky testataan oikosulkujen ja ruostumisen varalta.

Vaikka MIL-STD-vaatimuksiin ei kuulu sisäisten osien testaus, Panasonic testaa myös sisäiset osat ajoittain. Näin varmistetaan, että Toughbook- ja Toughpad-laitteiden toimintakyky ei vaarannu kosteissa olosuhteissa.  

Lämpötilakestävyystestit

Täysin vahvistettujen Toughbook- ja Toughpad-laitteiden toimintakyky lämpötilojen vaihdellessa nopeasti ja merkittävästi varmistetaan erilaisilla Yhdysvaltain armeijan testausstandardin (MIL-STD) mukaisilla lämpötilatesteillä. Testeissä laitteet altistetaan jopa 93 °C :n kuumuudelle ja –16 °C:n kylmyydelle.

Yhdysvaltain armeijan testausstandardi (MIL-STD 810G) on yksi maailman tiukimmista.

Sekä kuuman että kylmän lämpötilan testit tehdään MIL-STD-810G-standardin mukaisesti (metodi 501.5 ja metodi 502.5, menetelmä I, säilytys, menetelmä II, toiminta, ja menetelmä II, taktinen: käynnistys valmiustilasta). Panasonicin kuumuustestissä varmistetaan, että kukin laite toimii 60 °C:n lämpötilassa ja toimii altistuttuaan 71 °C:n lämpötilalle. Kylmyystestissä tarkistetaan, että kannettava tietokone toimii normaalisti –7 °C:n lämpötilassa ja kestää altistuksen –16 °C:n lämpötilalle. Jokaisen laitteen on toimittava normaalisti jokaisen testin jälkeen, jotta se voidaan hyväksyä.

Lisäksi tehdään lämpösokkitesti MIL-STD-810G-testausstandardien mukaisesti (metodi 503.5, menetelmä I). Lämpösokkitestin aikana laite altistetaan kolmelle testijaksolle: kunkin jakson aikana ympäristön lämpötila muuttuu 93 °C:sta –16 °C:seen. Läpäistäkseen testin laitteen on käynnistyttävä ja toimittava normaalisti lämpösokkijaksojen jälkeen. Testattavat laitteet siirretään kuuman ja kylmän alueen välillä minuutin kuluessa koosta riippuen. Jos suuremmat laitteet on siirrettävä välineiden avulla, niiden siirtämiseen saattaa kulua enemmän aikaa.

MIL-STD-810G-standardeihin kuuluu nyt myös jäädytys- ja sulatustesti, joka on otettu osaksi myös Panasonicin lämpötilatestausta. Täysin vahvistetuille Toughbook- ja Toughpad-malleille tehdään jäädytys- ja sulatustesti MIL-STD-810G-standardin mukaisesti (metodi 524, menetelmä III, nopea lämpötilan muutos).

Ulkoisten lämpötilatestien lisäksi Toughbook- ja Toughpad-laitteille tehdään sisäiset testit, jotka ylittävät MIL-STD-testivaatimukset. Tämä testausvaihe on nimeltään HALT (Highly Accelerated Life Test, nopeutettu elinkaaritesti). Testimenetelmän tarkoitus on hankkia tietoa tuotteen kestävyydestä. Täysin vahvistettujen Toughbook- ja Toughpad-laitteiden toimintakykyä tarkkaillaan useiden viikkojen ajan lämpötilan vaihdellessa kuumasta kylmään. Kun toimintakykyä tarkkaillaan pitkään vaikeissa olosuhteissa, heikot osat on helpompi huomata ja niitä voidaan kehittää ennen valmistuksen aloittamista.

Paineenkestävyys

Panasonicin paineenkestävyystesteissä tarkistetaan Toughbook- ja Toughpad-mallien ilmanpaineenkestävyys ja kestävyys fyysisen paineen alla. Täysin vahvistettuja kannettavia Toughbook- ja Toughpad-tietokoneita käytetään muun muassa ilmavoimien koneissa, siviililentokoneissa ja pelastushelikoptereissa, joten niiden on kestettävä ilmanpaineen vaihteluita. Business-vahvistettujen mallien on kestettävä painetta ruuhkaisissa junissa, eivätkä ne saa mennä rikki, jos ne päätyvät vahingossa painavan esineen alle.

Panasonic testaa ilmanpaineenkestävyyttä varmistamalla, että täysin vahvistetut kannettavat tietokoneet toimivat 4 572 metrin korkeudessa, joka on MIL-STD-810G-standardin ilmavoimien kuljetuskonetestissä mainittu suurin korkeus (metodi 500.5, menetelmä I, säilytys, ja II, käyttö).

Panasonic testaa myös täysin vahvistettujen kannettavien Toughbook- ja Toughpad-tietokoneiden kuoren kyvyn kestää fyysistä painetta. Toughbookin täysmagnesiumkuori on 20 kertaa vahvempi kuin ABS-muovikuori, joten se suojelee LCD-näyttöä erinomaisesti. LCD-näyttö on tärkeä ja kallis osa mitä tahansa kannettavaa tietokonetta. Panasonic-kuoret suunnitellaan fyysistä painetta kestäviksi, jotta näyttö ja laite eivät rikkoutuisi ja jotta tuottavuus säilyisi hyvänä.

Business-vahvistetut kannettavat tietokoneet testataan 100 kp:n suoralla paineella. Robotti painaa kuoren eri osia. Näin kulmat ja muut osat, jotka olisivat normaalisti herkempiä halkeamille ja murtumille, testataan riittävän hyvin ja heikot kohdat voidaan välttää Panasonic-tuotteissa.

Paineenkestävyystestit tehdään ulkoisten osien lisäksi sisäisille osille: nämä testit ylittävät Yhdysvaltain armeijan testausstandardin (MIL-STD 810G) vaatimukset.

Sähkömagneettisen häiriön ja yhteensopivuuden testaus

Sähkömagneettiset häiriöt voivat vaikuttaa elektronisten laitteiden toimintaan, minkä takia tämä on poikkeuksellisen vakava ongelma erityisherkkien elektronisten laitteiden kohdalla. Vaikka häiriönpäästöt voivat olla haitallisia, ne voivat olla myös hengenvaarallisia, jos ne vaikuttavat esimerkiksi hengityskoneiden tai lentokoneen pitkälle kehitetyn tekniikan toimintaan.

Panasonicin kannettavat Toughbook- ja Toughpad-tietokoneet on suunniteltu Yhdysvaltain armeijan käyttämien MIL-STD-416F-testausstandardien mukaisesti sekä häiriönpäästöjen että häiriönsiedon osalta. Näin estetään mahdollisesti haitalliset häiriönpäästöt ja varmistetaan, että Toughbook-laitteet toimivat moitteettomasti muiden laitteiden lähellä.

Panasonic ja ulkopuoliset testaajat suorittavat täysin vahvistetuilla Toughbook- ja Toughpad-laitteilla testit, joilla tarkistetaan laitteiden sähkömagneettinen yhteensopivuus ja häiriöttömyys sähkömagneettisen säteilyn eri taajuuksilla. Testejä tehdään kaiken kaikkiaan kymmenen.

Veden- ja pölynkestävyystestit (IP65 ja IP54)

Kannettavat tietokoneet ja taulutietokoneet saavat yleensä kansainvälisten kotelointivaatimusten mukaisen luokituksen (IP). Sähköalan kansainvälisen standardisointijärjestön IEC:n julkaisema kansainvälinen kotelointi- eli kestävyysluokitus (IP65 ) määrittelee tuotteen elektronisten osien sekä koteloiden ja suojusten pölyn- ja vedenkestävyyden.

Kotelointiluokituksen tarkoitus on tarjota selkeää tietoa laitteen kestävyydestä standardisoiduissa testeissä.

Panasonicin täysin vahvistetuille Toughbook- ja Toughpad-tietokoneille on annettu hiukkas- ja nesteenkestävyystesteissä IP65-luokitus. IP65 tarkoittaa, että tuote on selviytynyt pölyn- ja vedenkestävyystesteistä. Luokan IP65 ensimmäinen luku (6) viittaa pölynkestävyyteen ja toinen luku (5) viittaa nesteenkestävyyteen. Tämä tarkoittaa sitä, että vettä voi roiskua koneelle mistä tahansa suunnasta ilman, että se vaikuttaa koneeseen tai vahingoittaa sitä. Mitä suurempi luokituksen luku on, sitä parempi on laitteen kestävyys. Tuotteen saama IP65-luokitus on siis merkki siitä, että tuote kestää pölyä ja vettä paremmin kuin tuote, jonka luokitus on IP54.

1 Kansallisen riippumattoman testilaboratorion testaama standardin MIL-STD-810G metodin 516.6 menetelmän IV (pudotustesti) sekä standardin IEC 60529 osien 13.4, 13.6.2, 14.2.5 ja 14.3 mukaan (IP65).

Langattomien yhteyksien toimivuuden testaus

Jotta voidaan varmistaa Toughbook- ja Toughpad-laitteiden poikkeuksellinen laatu, luotettavuus ja suorituskyky, Panasonic ohjaa ja tarkkailee langattomien yhteyksien toimivuuden testausta tarkkaan.

Panasonic on sijoittanut maailmanluokan langattomien yhteyksien toimivuuden testitilojen kehittämiseen, testaamiseen ja rakentamiseen miljoonia euroja. Sen Japanin Kōbessa sijaitseva kaiuton huone on yksi maailman suurimmista.
Kaiuton huone vaimentaa heijastuvat äänet ja sähkömagneettiset aallot, joten huoneessa ei siis kirjaimellisesti kaiu lainkaan. Tämä on tärkeää, koska ulkopuolelta tulevat äänet tai radiosignaalit voisivat vaikuttaa huoneeseen ja vääristää tuloksia.

Panasonicin oma, maailman johtava kaiuton huone eristää kaikki ulkopuoliset radiosignaalit ja häiriöt. Se on siten erinomainen paikka radiotaajuuksien (RF) testaamiseen langattomilla Toughbook- ja Toughpad-laitteilla. Testit tehdään huoneessa radioteitse: niihin kuuluvat isotrooppinen kokonaisherkkyys (TIS) ja kokonaissäteilyteho (TRP).

Langaton testaus tehdään myös kuumissa, kylmissä, sateisissa ja muissa aidoissa olosuhteissa. Langattoman testauksen yhteydessä tehtyjen testien tarkoitus on tarkastella ohjaimen suorituskykyä, yhteydenhallintaohjelmiston toimintaa ja toimintakykyä käyttäjien usein kohtaamissa vaihtelevissa ympäristö- ja verkko-olosuhteissa.

Kaiutonta huonetta käytetään Toughbook- ja Toughpad-tuotteiden suunnitteluvaiheessa. Näin Panasonicin kannettavien tietokoneiden ja taulutietokoneiden langattomat toiminnot voidaan optimoida. Panasonicin suunnittelijat löytävät ja korjaavat testien tulosten perusteella tuotteiden ongelma-alueet ennen tuotesuunnittelun päättämistä ja suunnitelman hyväksymistä tuotantoon.


Koska Toughbook- ja Toughpad-tuotteet käyvät läpi nämä tiukat testit, Panasonic pystyy tuottamaan vahvistettuja langattomia kannettavia tietokoneita, jotka kestävät ja toimivat luotettavasti eri aloilla ja erilaisissa olosuhteissa.

Pyydä lisätietoa myynnistä.

 

 


 

Kauko Oy

Rakennamme älykkäitä laite-, sovellus- ja palvelukokonaisuuksia, jotka varmistavat työntekijöiden arjen sujumisen tehokkaasti ja saumattomasti vaativimmissa työskentelyolosuhteissa. Koska monimutkaisimpia haasteita ei ratkota yksin, olemme verkostoituneet alan parhaimpien toimijoiden kanssa. Yhdessä kehitämme uusia, kestäviä työntekotapoja eri alojen huippuammattilaisille. Saamme laitteet, sovellukset ja palvelut puhumaan tavoitteellisen ja tehokkaan työnteon kieltä.

Background element