KAUKO_LOGO_orangemagenta

Lataa ilmainen tutkimusraportti tablettien tuottavuudesta

tuottavuusvallankumous.jpgTabletit ovat aloittaneet työpaikoilla huiman tuottavuusvallankumouksen. Tästä kertoo yksi laajimmista tutkimuksista, Dynamics Marketingin tekemänä, joka on selvittänyt tablettien yrityskäyttöä Euroopassa.

Yritystablettien ostajat sekä niiden käyttäjät uskovat, että tabletit muuttavat ihmisten työtapoja entistä tehokkaammiksi; 70 % työnantajista kertoo, että tablettia käyttävien työntekijöiden tuottavuus on noussut tuntuvasti.

Käyttäjien palautteen perusteella tuottavuutta pystyttäisiin parantamaan huomattavasti lisää, jos muutamat suunnitteluvirheet ja toiminnalliset puutteet korjattaisiin. Valmistajien on jatkettava laitteidensa räätälöintiä eri toimialojen ja niiden käyttäjien tarpeisiin. Esimerkiksi akku pitää pystyä vaihtamaan laitteen ollessa päällä, näytön on toimittava kirkkaassa päivänvalossa ja laitteen tulee kestää fyysisesti kovaa kohtelua. Tablettiin on voitava yhdistää myös lisälaitteita, kuten kameroita, skannereita, viivakoodinlukijoita ja maksupäätteitä.

Markkinoiden kypsyessä yritystablettien ostajat tulevat yhä tietoisemmiksi tablettien erityisominaisuuksista ja vaativat niitä laitetoimittajiltaan. Vastaamme haasteeseen, ja uskomme että tuottavuuden kasvu jatkuu.

Toivon, että tutkimuksestamme on hyötyä, kun pohditte omia tablettitarpeitanne. Ota yhteyttä meihin ja kerromme tarkemmin käyttäjien tarpeiden mukaan räätälöidyistä ratkaisuistamme.

Lataa ilmainen opas