turvallisuus_ja_viranomaiset_toimialakuva.jpg

Turvallisuus ja viranomaiset

Yhteiskunnan kannalta kriittiset toiminnot, kuten poliisi- ja palolaitos sekä puolustusvoimat vaativat tietoteknisiltä ratkaisuiltaan ennen kaikkea luotettavuutta ja kestävyyttä. Viranomaisten tarpeissa korostuvat myös tehokas paikkatiedon hyödynnettävyys ja työnohjaukselliset tehtävät.

Toimitamme asiakkaillemme kokonaisuuksia työnjohdon ja kenttähenkilökunnan väliseen reaaliaikaiseen kommunikaatioon, sekä häiriöttömään kuvan ja äänen välitykseen, jonka avulla varmistetaan jatkuvasti ajantasainen tilannekuva.

Työkalut ovat myös helposti integroitavissa osaksi ajoneuvojen kokonaisjärjestelmiä. Telakoitavat päätelaitteet kulkevat joustavasti mukana kentällä.