terveydenhuolto

Terveydenhuolto

Helpotamme hoitoalan ammattilaisten työtä toimittamalla kriittisiin hoitoalueiden ympäristöihin ja liikkuvaan tietotyöhön räätälöityjä laitteisto- ja palveluratkaisuja. 

Rakennamme edustamiamme tuotteiden ympärille kokonaisuuksia, jotka täyttävät sairaalaympäristön tiukat sähköturvallisuutta, hygieniaa, toimintavarmuutta ja ergonomiaa koskevat vaatimukset. Laitteiden on toimittava kaikissa olosuhteissa häiriöttömästi ja taattava potilasturvallisuus.

  • Etähoitomahdollisuudet paranevat
  • Aikaa vapautuu henkilökohtaiseen palveluun
  • Mahdollistavat nopeamman ja kustannustehokkaamman hoidon

Rakennamme kulloiseenkin ympäristöö sopivan ja käyttövalmiin ratkaisun, joka kantaa myös pitkälle tulevaisuuteen. Esimerkiksi Kaukon innovoima siirrettävä sairaalakärry tehostaa sairaalan toimintaa ja tilankäyttöä, sekä lisää työmukavuutta ja -turvallisuutta.