why-mobile-workforces-require-a-purpose-built-vpn-infographic-1-finnish-low

Liikkuvan tietotyön haaste: Verkkoyhteyden hitaus tai hetkellinen katkeaminen keskeyttää työnteon

Kentällä ei voi aina varmistua verkkoyhteyksien toimivuudesta. Suurilla työmailla, metsissä, merellä ja maastossa tietoliikenneverkoissa on katvealueita, jotka aiheuttavat häiriöitä tiedonsiirtoon tai jopa katkaisevat tietoliikenteen kulun kokonaan. Hitailla verkkoyhteyksillä tiedonsiirto voi kestää kauan, jolloin työntekijä joutuu odottelemaan tietojen tallentumista järjestelmiin. Kun yhteys katkeaa, voi liikkuvan työn tekijä joutua kirjautumaan laitteensa sovelluksiin uudestaan ja kirjaamaan kesken olleet työt alusta asti uudelleen.

Kun työntekijä raportoi yhteysongelmista IT-tuelle, on ongelman juurisyytä vaikea selvittää. Yhteyden katkeaminen voi johtua joko laitteesta, operaattorin verkosta tai langattoman yhteyden ylläpitäjästä. Epäselvät tiketit IT-tuessa eivät ratkea nopeasti, joten työnteon olosuhteita ei saa parannettua pikaisesti tai juurisyytä ongelmaan ei koskaan löydetä. Yhteysongelmia kiertääkseen saattaa työntekijä tallentaa tietoja laitteelleen ja sieltä takaisin verkkoon, mikä aiheuttaa turhaa työtä ja hukkaa arvokasta työaikaa.

why-mobile-workforces-require-a-purpose-built-vpn-infographic-1-finnish-low

RATKAISU: Ota käyttöön ohjelmistoratkaisu, joka varmistaa sovellusten ja laitteiden toimivuuden huonoillakin verkkoyhteyksillä 

Epävakaiden verkkoyhteyksien hallintaan otetaan perinteisesti avuksi VPN-verkko, APN-verkko, erilaiset pilviratkaisut (esimerkiksi Amazon Web Services) tai hybridimallit (pilviratkaisu + sisäverkko). Kussakin näistä vaihtoehdoista on liikkuvan työn näkökulmasta omat haasteensa, jotka kannattaa ottaa huomioon ratkaisuja punnitessa:

VPN-verkko muodostetaan yhdistämällä vähintään kaksi yrityksen verkkoa yhdeksi yksityiseksi verkoksi julkisen verkon yli. Liikkuvan työn näkökulmasta VPN-ratkaisun ongelmana on tunnistautuminen: VPN-verkon avaaminen vaatii kättelyä päätelaitteen ja palvelimen välillä. Jos verkossa on yhteysongelmia tai yhteys katkeaa, käyttäjä pudotetaan tietoturvasyistä pois verkosta ja tunnistautuminen vaaditaan uudelleen jokaisella yhdistyskerralla.

APN-verkko on operaattorin tarjoama yksityinen verkko, jonka käyttäjä pysyy aina yrityksen omassa sisäverkossa sijainnistaan huolimatta. Yhteyden ongelmia ovat, ettei WLAN- ja APN-verkkojen käyttäminen ole mahdollista yhdessä ja verkon tiedonsiirtokapasiteetti täytyy jakaa kaikkien verkkoa käyttävien laitteiden kesken. Verkot ovat myös usein maakohtaisia, jolloin globaalin yrityksen eri toimipisteiden välille ei voi rakentaa yhtä yhteistä APN-verkkoa.

Tutustu: NetMotion Case Studyt esim. Fraport-lentokenttä 

Pilviratkaisut vievät kaiken yrityksen tiedon verkkoon, mikä tuo tiedot kaikkien yrityksen työntekijöiden saataville toimisto- ja maakohtaisista rajoista välittämättä. Pilvipalveluita hyödyntävä yritys on kuitenkin tietoa käyttääkseen täysin riippuvainen toimivista yhteyksistä, joten niiden toimittajalta tulee vaatia paljon. Jokainen yhteyskatkos vie työntekijöiltä mahdollisuuden päästä hyödyntämään yrityksen tietojärjestelmiä.

Hybridimallissa osa tiedosta säilytetään sisäverkossa ja osa pilvipalvelussa. Perinteiset sovellukset tallentavat tietoa ensin sisäverkkoon, josta se siirretään tarvittaessa pilveen. Hybridiympäristössä kannattaakin hyödyntää työkalua, joka määrittää, mikä osa tiedosta tallennetaan suoraan pilveen ja mikä saa jäädä sisäverkkoon. Esimerkiksi tarjoamallamme NetMotion-työkalulla voidaan määrittää, mitkä sovellukset käyttävät tallennustilana pelkästään pilvipalveluita, ja missä tieto tallennetaan VPN-yhteyden yli sisäisille verkkolevyille.

Tutustu: NetMotion Case Studyt esim. Loodswezen-luotsit

Mitä tahansa ongelmien korjaamiseksi suunnitteletkin, älä sorru väliaikaisten ratkaisujen keksimiseen tai ongelmien kiertämiseen. Vaadi verkkoyhteystoimittajaltasi kunnon analytiikkatyökalu, jolla selvität verkkoyhteyden ongelmat nopeasti. Näin osaat valita tarpeisiisi sopivan ratkaisun yhteysongelmien voittamiseen, ja pääset puuttumaan poikkeamiin jo ennen kuin työntekijöiltä tulee vikailmoituksia.

ITPro kutsu_netmotion

 

NetMotion & Case Allina Healthcare: hoitotyön laadun parantaminen kotisairaanhoidossa

 

 

New Call-to-action

 

 


Kun toimimattomat verkkoyhteydet kuormittavat kenttätyötänne, autamme ratkomaan yhteysongelmat!

Asiantuntijamme auttavat sekä kenttätyön suunnittelussa että laitevalinnoissa.

Ota yhteyttä

 


Mitkä ovat liikkuvan työn käyttäjäkokemuksen yleisimmät haasteet ja miten ne ratkaistaan?

Liikkuvan työn luonteesta riippuen työntekijät voivat törmätä hyvin erilaisiin ongelmiin kentällä työtä tehdessään. Tekijöiden aikaa ja energiaa voi kulua päivän aikana laitteiden vaihtamiseen, sovelluksiin kirjautumisiin, tai tyhjänpäiväiseen odotteluun vikatilanteiden ilmaantuessa verkkoyhteyksiin tai laitteisiin.

Käyttäjäkokemusta kannattaa käydä tarkkailemassa kentällä itse: monesti työntekijät ovat niin tottuneita kiertämään ongelmia arjessaan, etteivät enää havaitse niitä, eivätkä osaa välttämättä vaatia niiden korjausta. Tarkkaile siis, törmäävätkö työntekijät seuraaviin haasteisiin, ja tutustu vinkkeihimme niiden ratkaisemiseksi.

Sovelluksiin kirjautuminen ja niiden päivittäminen turhauttaa

Liikkuvan tietotyön tekijä tarvitsee usein kattavan valikoiman erilaisia sovelluksia työnsä tekemiseen. Lue lisää!

Työntekijän täytyy kantaa useita laitteita mukanaan

Kun työntekijän tehtävänkuva on laaja, saattaa hän tarvita useita työvälineitä koko toimenkuvansa hoitamiseen. Lue lisää!

Mobiililaitteen akkua täytyy ladata kesken työpäivän

Jatkuva verkon haku katvealueella tai pitkän matkan päässä tukiasemasta tyhjentää akkua nopeammin kuin akku kuluisi hyvien yhteyksien päässä. Lue lisää!

Liikkuvan työn ergonomia on huono

Työergonomia kentällä ei aina ole paras mahdollinen, etenkin jos liikkuvan työn prosessit on digitalisoitu suoraan paperilta älylaitteille. Lue lisää!

Työnteko ei onnistu laiterikkojen takia

Liikkuvassa tietotyössä laitteisiin kohdistuu tärinää, pieniä kolhuja ja lämpötilavaihteluita, jotka voivat rikkoa laitteen. Lue lisää!

 

Kun työtä on tehtävä ajasta ja paikasta riippumatta, Kauko innovoi ja tarjoaa saumattomasti toimivat laitteet, ohjelmistot ja palvelut eri alojen huippuammattilaisille sekä yrityksille. Olemme vaativien työympäristöjen asiantuntija. Autamme asiakkaitamme onnistumaan arjessa ja kasvattamaan liiketoimintaansa.

Background element