Juha_press (002)

KAUKO OY VOITTI OIKEUSKÄSITTELYN AVEDON MEDICAL OY:N JUHA ALASAARTA VASTAAN

Helsinki 3. heinäkuuta 2019

Korkein oikeus ei myöntänyt valitusoikeutta Itä-Suomen hovioikeuden ratkaisuun, jossa hovioikeus päätti 8.2.2019, että Avedon Medicalin yksi pääomistajista Juha Alasaari on rikkonut kilpailukieltoa sekä liike- ja ammattisalaisuuksien hyödyntämiskieltoa.

Hovioikeuden ratkaisu liittyy Kaukon terveydenhuollon liiketoimintoihin, jossa työskennellessään Juha Alasaari oli strategisessa asemassa kehittämässä ja toteuttamassa Kaukon liiketoimintaa. Hänellä oli pääsy liiketoiminnalle tärkeisiin avainlukuihin ja kehityssuunnitelmiin. Alasaari irtisanoutui Kauko Oy:n palveluksesta ja aloitti Kaukon terveydenhuollon liiketoimintojen kanssa kilpailevan liiketoiminnan osaomistamansa yrityksen nimissä. 

Juha_press (002)

”Kilpailu on tärkeä osa liiketoimintaa, mutta pelisääntöjä on noudatettava. Etenkin julkisia tahoja palvellessa on ensiarvoisen tärkeää toimia eettisesti, sillä tämänkaltaiset rikkomukset asettavat myös julkisten palveluiden tuottajat alttiiksi arvostelulle. Toivon, että tämä tapaus osaltaan edesauttaa kehitystä, jossa julkisten palveluiden tuottajia valittaessa kiinnitettäisiin hinnan lisäksi aiempaa enemmän huomiota myös laatutekijöihin ja liiketoiminnan vastuullisuuteen”, toteaa Kauko Oy:n toimitusjohtaja Juha Rytkönen.

 

Lisätietoja:
Juha Rytkönen
Kauko Oy
juha.rytkonen@kauko.com
040 922 9128

Kauko

Kun tietotyötä on tehtävä ajasta ja paikasta riippumatta, Kauko innovoi ja luo saumattomasti toimivat laitteet ja ohjelmistot huippuammattilaisille. Olemme erikoistuneet vaativiin kenttäolosuhteisiin ja yhteiskunnan kannalta kriittisiin toimintoihin räätälöityihin ratkaisuihin. Palvelemme terveydenhuoltoalalla, kaupan ja logistiikan tehtävissä, kenttätyössä ja teollisuudessa sekä turvallisuus- ja viranomaistehtävissä työskenteleviä ammattilaisia. Yhtiö on myös energiatehokkuutta parantavien ratkaisujen johtava toimittaja. Kauko on osa monialayhtiö Aspoa. http://www.kauko.com

 

Rakennamme älykkäitä laite-, sovellus- ja palvelukokonaisuuksia, jotka varmistavat työntekijöiden arjen sujumisen tehokkaasti ja saumattomasti vaativimmissa työskentelyolosuhteissa. Koska monimutkaisimpia haasteita ei ratkota yksin, olemme verkostoituneet alan parhaimpien toimijoiden kanssa. Yhdessä kehitämme uusia, kestäviä työntekotapoja eri alojen huippuammattilaisille. Saamme laitteet, sovellukset ja palvelut puhumaan tavoitteellisen ja tehokkaan työnteon kieltä.

Background element