BrainLit Alven käytössä vanhustenhoidon yksikössä Kuva BrainLit

Paranna työhyvinvointia ja potilaskiertoa BrainLit-valaistuksella

Niin sairaalan henkilökunta, hoitotyöntekijät kuin pitkäaikaisessa hoidossa olevat potilaatkin viettävät päivänvaloa vastaavassa valaistuksessa vain 10,5 minuuttia päivästään. Suositusten mukaan päivänvaloa pitäisi saada vähintään 2 tuntia vuorokaudessa - vain 9 % päivittäisestä valontarpeesta siis täyttyy perinteisissä sairaaloiden valaistusolosuhteissa.

Oletko kuullut, että potilaat paranevat ja kotiutuvat nopeammin huoneista, joissa ikkunat ovat kohti etelää tai itää kuin huoneista, joissa ikkunat ovat kohti pohjoista tai länttä?

Valoisampi huone auttaa potilasta olemaan päivisin virkeämpi ja parantaa hänen yöllistä unenlaatuaan. Hyvä lepo puolestaan auttaa kehoa parantumaan ja potilaita viettämään vähemmän aikaa sairaalassa. 

Valon parantava vaikutus potilaille ja hoitohenkilökunnalle

Valon parantava vaikutus voidaan nyt viedä minkä tahansa ilmansuunnan huoneisiin BrainLit-valaistuksen avulla. Se on luonnonvalon väriä ja voimakkuutta läpi vuorokauden imitoiva biosentrinen valaistusjärjestelmä, joka auttaa ihmistä noudattamaan luontaista vuorokausirytmiään ja parantamaan unenlaatuaan.

BrainLit-järjestelmää kehitetään jatkuvasti uusien tutkimusten pohjalta, jotta se vastaa parhaiten ihmisen luontaiseen valontarpeeseen. 

Terveydenhuollon ympäristöissä BrainLit-valaistuksella on monta roolia: fysiologisiin tarpeisiin vastaavasta valaistuksesta hyötyvät kaikki osapuolet potilaista sairaalan henkilökuntaan ja sairaanhoitopiirien kautta veronmaksajiin. 

 

Hoitotyön erilaisiin tehtäviin sopiva valaistus parantaa työhyvinvointia ja työtyytyväisyyttä

Terveydenhuollon ympäristöissä työskentelevät kohtaavat monenlaisia stressitekijöitä aina uhkaavista potilaskohtaamisista ylikiireisiin työpäiviin. Yksi stressiä aiheuttavista tekijöistä on vuorotyö ja erityisesti yövuorot, joita tekevät työntekijät ovat alttiita huonolle unensaannille. 

Biosentrinen valaistus auttaa parantamaan työhyvinvointia mukautumalla erilaisiin työvuoroihin. Kun hoitohenkilökunta noudattaa paremmin luontaista vuorokausirytmiään ja parantaa unenlaatuaan, myös työtyytyväisyys paranee. BrainLit-valo ei myöskään välky, eikä siis aiheuta migreenioireita ja päänsärkyä ja niistä syntyviä sairaspoissaoloja.

Kokonaisuudessaan sairaspoissaolot vähenevät BrainLit-käyttäjien kokemusten mukaan jopa 30 %.

BrainLit-valaistus mukautuu myös erilaisiin terveydenhuollon työtehtäviin. Sen kirkkaus auttaa jaksamaan paremmin tarkkuutta vaativissa tehtävissä. BrainLit-valaistuksessa värintoisto on parempi kuin perinteisten LED-valojen alla, mikä helpottaa esimerkiksi kanyylin laittoa tai verikokeen ottamista. 

 

Luonnollisessa valaistuksessa potilaskierto nopeutuu ja potilastyytyväisyys paranee

Etenkin pitkäaikaisessa sairaalahoidossa olevat potilaat kärsivät usein univaikeuksista, jotka johtuvat muun muassa yöllisestä heräilystä melun tai valon takia. Univaikeuksia on etenkin tehohoidosta tai leikkauksesta toipuvilla potilailla. Tutkimusten mukaan jopa 25 % potilaista, jotka eivät yleensä käytä lääkkeitä nukahtamiseen, tarvitsevat unilääkkeitä sairaalassa ollessaan. 

Riittävän päivänvalon saannin on todettu vaikuttavan positiivisesti potilaiden toipumiseen, lyhentävän sairaalassaoloaikaa, vähentävän masennuksen ja ahdistuneisuuden oireita sekä kipulääkkeiden käyttöä.

Potilaiden jopa 30 % nopeampi paraneminen ja kotiutuminen tehostavat myös sairaalan potilaskiertoa, mikä on iloinen asia niin potilaiden, omaisten kuin sairaalan henkilökunnan ja johdonkin näkökulmasta. 

Valaistuksen tasoa voidaan BrainLit-järjestelmässä säätää jopa per hoidettava potilas, vaikka huoneessa olisi useampia potilaita. Esimerkiksi työturvallisuuden varmistava mutta hämärä valaistus yöllä hoitoa tarvitsevan potilaan luona ei herätä muita potilaita huoneessa, ja vähentää turhaan heräämisestä ja siitä aiheutuvasta väsymyksestä johtuvaa äreyttä potilaissa.

 

Kiinteistön arvoa parantava valaistus, joka säästää kuluissa

BrainLit-valaistusjärjestelmää on helppo laajentaa käyttötarpeiden lisääntyessä. BrainLit-valaistus on älykäs: sen voi yhdistää kiinteistöjärjestelmiin, jolloin esimerkiksi kiinteistön palohälytyksen sattuessa hälytys voi tapahtua myös sinistä ja punaista vilkuttavin valoin. Näin myös kuulovammaiset saavat tiedon hätätilanteesta.

UV-C-lisäominaisuudella varustetut BrainLit UVEN -valaisimet auttavat pitämään myös virukset, patogeenit ja bakteerit kurissa niin ilmassa kuin pinnoilla: UV-C-valo kytkeytyy päälle, kun valaisimen läheisyydessä ei ole ihmisiä. UV-C-valo tappaa patogeeneistä 90 % alle 2 minuutissa, ja 99,9 % alle 6 minuutissa mekanismilla, jolle virusten ja bakteerien on mahdotonta tulla resistenteiksi. 

Biosentrinen valaistus parantaa kiinteistön ja tilan arvoa ja auttaa säästämään valaistuskuluissa pienen huoltotarpeensa ja automaattisen toimintansa ansiosta: kun tiloissa ei ole ihmisiä, valotkaan eivät ole turhaan päällä. BrainLit-valaistusjärjestelmän asennus ei edellytä tilojen sulkemista, vaan valot voidaan helposti kytkeä olemassa olevaan kiinteistön DALI-kaapelointiin.

Esimerkiksi vanhustenhoidossa BrainLit-valaistuksen keskimääräinen takaisinmaksuaika on noin 12-24 kuukautta vähentyneiden sairaspoissaolojen ja kaatumisista aiheutuneiden loukkaantumisten ja hoitokulujen vähenemisen myötä.

Virve Aarnio

Avoin ja rehellinen keskustelu työolosuhteista ja -välineistä on tärkeää: hyvin pienilläkin asioilla voi saada aikaan erittäin suuren muutoksen työn sujumiseen. On inspiroivaa löytää yhdessä asiakkaan kanssa tavat toteuttaa jopa tarpeet ja toiveet ylittäviä, kestäviä ratkaisuja.

Background element