oikeanlainen valaistus lisää työpaikan houkuttelevuutta Kuva Canva

Oikeanlainen valaistus lisää työtehoa ja työpaikan houkuttelevuutta

Kun haluat kehittää työpaikkasi houkuttelevuutta, mihin kiinnität ensimmäisenä huomiota? Jos olet jo pohtinut erilaisia viihdykkeitä kahviautomaateista sohvaryhmiin tai terveellisistä välipaloista viherseiniin, hyvä - jokainen askel on eteenpäin. Kaikista vaikuttavin näkökulma lienee kuitenkin harkitsematta.

Moni miettii tällä hetkellä oman etätyöpisteen vaihtamista takaisin työpaikan yhteisöllisyyteen. Jos oman olohuoneen, keittiön tai makkarin nurkkaan kyhätyn pieruverkkarikonttorin mukavuuteen on jo ehtinyt tottua, miksi vaivautua takaisin työpaikalle?

Toisaalta yhteiskunnassamme on liuta ammatteja, joissa etätyöhön ei ole mahdollista siirtyä ollenkaan - miten voisimme kehittää heidän työympäristöään?

Valaistus on asia, jonka olemassaoloa useimmat eivät ajattele tai edes huomioi, mutta jota kehittämällä työterveys ja työteho paranevat kohisten. Oikeanlainen valaistus tekee työympäristöstä houkuttelevan ja tuo moninaisia hyötyjä hyvin erilaisiin työympäristöihin.

 

Mitä jos kohentaisit työympäristönne valaistusolosuhteita?

Jokaisen valontarve on yksilöllinen ja se vaihtelee niin iän kuin aamu- tai iltavirkkuuden mukaan. Saamme valoa erilaisia määriä riippuen siitä, kuinka paljon aikaa vietämme esimerkiksi ulkona, ja millainen valaistus kodissamme ja työpaikallamme on.

Yksi asia meitä kuitenkin yhdistää: perinteinen sisävalaistus ei täytä fysiologista valontarvettamme päivän aikana.

Huonossa ja ei-luonnollisessa valossa eläminen aiheuttaa terveydellisiä ongelmia heikentämällä luontaista vuorokausirytmiämme ja sitä kautta muun muassa unenlaatuamme: illalla ei väsytä juuri silloin, kun pitäisi mennä nukkumaan, ja aamulla herätessä olo on nuutunut.

Unirytmin heilahtelut ja esimerkiksi työvuorojen vaihtelut aiheuttavat aineenvaihdunnan häiriöitä, jotka vaikuttavat myös työhyvinvointiin.

 

BrainLit-asennus-castellum4Biosentrinen valaistus mukailee luonnonvaloa ja tukee henkilökohtaista valontarvetta. Kuva: BrainLit

 

Luonnonvaloa mukailevassa ja henkilökohtaista valontarvetta tukevassa biosentrisessä valaistuksessa yksilön hyvinvointi on keskiössä: valaistusolosuhteet säätyvät päivän aikana automaattisesti vuorokausirytmiin sopivaksi ja auttavat parantamaan unenlaatua.

Tehokkaampi lepo taas auttaa parantamaan vireystilaa, kohentaa mielialaa ja tehostaa kognitiivista suorituskykyä, jotka auttavat kehittämään työhyvinvointia ja työtehoa.

 

Enemmän irti aivotyöskentelystä

BrainLit Alven™ on jokaisen aivotyöläisen paras kaveri: sen valo auttaa parantamaan työmuistia, vähentää silmien, niskan ja hartioiden rasitusta paremman työergonomian myötä, ja voi myös auttaa estämään päänsärkyjä.

BrainLit-valo ei välky, joten se ei aiheuta migreeniherkkyyttä. Kotiympyröissä Alvenia voi käyttää pelkästään oman valaistustarpeen täyttämiseen, kun se toimistoilla voi palvella useamman käyttäjän tarpeita. 

Alvenilla valaistusta voi säätää kirkkaammaksi, kun haluaa virkistyä, tehdä töitä täysillä tai keskittyä käsillä olevaan työtehtävään. Pitkän työpäivän jälkeen päälle voi painaa rentoutumiseen suunnitellun valaistuksen.

Automaattista valaistustasoa hyödyntämällä saa nauttia mahdollisimman luonnollisesta valaistuksesta aamusta iltaan, nukahtaa väsyneenä, nukkua levollisesti ja herätä virkeänä.

hallitse BrainLit Alvenia helppokäyttöisellä mobiilisovelluksellaBrainLit Alven™ -lattiavalaisinta voi hallita joko valotolpasta löytyvillä kytkimillä tai BrainLit-mobiilisovelluksella. Parhaan hyödyn valaisimesta saa irti automaattisesti valaistusta säätävällä AutoLit-toiminnolla. Kuva: BrainLit

 

Parempaa asiakaspalvelua ja työssä jaksamista

Kuhunkin työtehtävään sopeutuva, tarkoituksenmukainen valaistus auttaa parantamaan työtyytyväisyyttä: kun valaistus mukautuu erilaisiin työvuoroihin ja tehtäviin, työntekijät jaksavat paremmin tarkkuutta vaativissa tehtävissä ja saavat unen päästä kiinni myös työvuorojen vaihtuessa.

Valaistustasoa voi lisätä silloin, kun uni on jäänyt huonoksi tai vähäiseksi, tai kun valppaus meinaa heiketä asiakaspalvelutilanteissa.

Auringonvalon kirkkautta ja värisävyä mukaileva BrainLit-valo säätyy vuorokaudenajan mukaan ja vaikuttaa positiivisesti sekä unenlaatuun että mielialaan. Valaistuksen voi myös säätää tukemaan rentoutumista ja työntekijät voivat välttää liian kirkasta valoa illan aikana, jotta heidän unirytminsä ei vaaraannu. 

 

Potilasturvallisempaa hoitotyön arkea

Yksilöllisiin tarpeisiin sopivasta valaistuksesta hyötyvät kaikki osapuolet potilaista sairaalan henkilökuntaan. Parantuneen levon myötä nopeampi paraneminen ja kotiutuminen ilahduttavat potilaita ja heidän omaisiaan, mutta tehostavat myös sairaalan potilaskiertoa.

Myös hoitohenkilökunta voi valon avulla noudattaa luontaista vuorokausirytmiään ja parantaa näin unenlaatuaan, jotta jaksavat paremmin tulevinakin työpäivinä.

Hämärämpi valaistus yöllä hoitoa tarvitsevan potilaan luona saa aikaan turvallisen työympäristön hoitohenkilökunnalle. Himmeä valo ei herätä muita huoneessa ja vähentää näin muiden potilaiden väsymyksestä johtuvaa äreyttä.

Kirkkaassa BrainLit-valaistuksessa värin toisto on parempi kuin perinteisillä led-valoilla, mikä auttaa näkemään verisuonet paremmin ja helpottaa esimerkiksi kanyylin laittoa, verikokeen ottoa tai rokotteen antamista.

 

BrainLit-käyttökohde vanhustenhoito Kuva BrainLitYksilöllinen valaistus auttaa saamaan juuri oikean määrän valoa, vaikka päivän aikana ei pääsisi käymään ulkona. Kuva: BrainLit

 

BrainLit Alven™ sopii kotikonttoreilta toimistoihin, palvelualoille ja terveydenhuoltoon 

Parasta on, kun omaan biologiseen rytmiin sopivaa valoa pääsee nauttimaan ympäri vuorokauden. Kuitenkin jo kaksi tuntia kirkkainta mahdollista BrainLit-valoa ennen klo 14 riittää parantamaan biologista rytmiä ja parantamaan unenlaatua.

 

Olipa aikomuksenasi kehittää työtilojen houkuttelevuutta ja yhteisöllisyyttä tai tuoda työtehoa ja parempaa hyvinvointia kotikonttoreille tai työpaikoille, BrainLit sopii kotikonttoreilta toimistoihin, palvelualoille ja terveydenhuoltoon.

 

Juha Alanen

Ihmisten hyvinvointi, terveysturvallisuus ja sitä edistävät terveysteknologiat ovat innostavinta työssäni. Parasta on, kun pääsen auttamaan asiakkaitani heidän taistelussaan terveydellisiä uhkia vastaan, ennaltaehkäisemään terveysturvallisuuden haasteita sekä parantamaan hyvinvointia fiksuilla teknologiavalinnoilla.

Background element